Upozornění ve věci ochrany osobních údajů ve službě G Suite for Education

Toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů má pomoci uživatelům služby G Suite pro vzdělávání a jejich rodičům porozumět tomu, jaké údaje shromažďujeme, proč to děláme a jak s nimi nakládáme. Obsahuje informace o našich postupech v oblasti ochrany soukromí týkající se služby G Suite pro vzdělávání a shrnutí nejdůležitějších částí zásad ochrany soukromí společnosti Google, které obsahují další užitečné příklady a vysvětlení. Doufáme, že si na toto upozornění a zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete čas a přečtete si je (účtů G Suite pro vzdělávání se týkají oba dokumenty).

Jaké informace shromažďujeme

Účet G Suite pro vzdělávání je účet Google vytvořený a spravovaný školou pro používání studenty a pedagogy. Při vytváření tohoto účtu může škola společnosti Google poskytnout určité osobní údaje o svých studentech a pedagozích, včetně uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla, ale případně také sekundárního e-mailu, telefonu a adresy (poskytnutí těchto informací záleží na konkrétní škole). Společnost Google může také shromažďovat osobní údaje přímo od uživatelů účtů G Suite pro vzdělávání, jako například telefonní číslo, profilovou fotku nebo jiné informace, které uživatelé přidají do svého účtu G Suite pro vzdělávání.

Společnost Google také shromažďuje informace na základě používání služeb. Patří mezi ně:

 • informace o zařízení, jako například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla uživatele;
 • údaje z protokolů, včetně podrobností o konkrétním používání naší služby uživatelem, informací o událostech zařízení a uživatelově adrese internetového protokolu (IP);
 • informace o poloze určené nejrůznějšími technologiemi, včetně IP adres, GPS a dalších metod;
 • jedinečná čísla aplikací, jako například číslo verze aplikace;
 • soubory cookie či podobné technologie, které se používají ke shromažďování a uchovávání informací o prohlížeči nebo zařízení, jako například preferovaný jazyk a podobně.
Jak používáme informace, které shromažďujeme
 1. V základních službách G Suite pro vzdělávání
 2. Základní služby G Suite pro vzdělávání („základní služby“) jsou uvedeny v přehledu služeb a zahrnují Gmail, Kalendář, Učebnu, Kontakty, Disk, Dokumenty, Formuláře, Skupiny, Tabulky, Weby, Prezentace, Talk/Hangouts, Sejf a Synchronizaci Chromu. Tyto služby jsou školám poskytovány na základě smlouvy o poskytování služby G Suite pro vzdělávání a případně dodatku o zpracování dat. (Uživatelé a rodiče se své školy mohou zeptat, zda dodatek o zpracování dat přijala.)
 3. Osobní údaje uživatelů shromážděné v základních službách se používají pouze k poskytování základních služeb. V základních službách společnost Google nezobrazuje reklamy a osobní údaje v nich shromážděné nepoužívá pro reklamní účely.
 4. Obecně ve službách Google
 5. Uživatelé služby G Suite pro vzdělávání mohou mít přístup také k dalším službám Google, které poskytujeme běžným uživatelům, jako například k Mapám Google, Bloggeru a YouTube. Nazýváme je „další služby“, protože nejsou zahrnuty mezi základními službami.
 6. V zásadách ochrany soukromí společnosti Google je uvedeno, jak společnost Google používá informace obecně, včetně informací o uživatelích služby G Suite pro vzdělávání. Stručně řečeno, informace shromážděné v našich službách používáme k poskytování, udržování, ochraně a zlepšování těchto služeb, k vývoji nových služeb a k ochraně společnosti Google a našich uživatelů. Používáme je i k tomu, abychom mohli uživatelům nabízet obsah na míru, jako například relevantnější výsledky vyhledávání. Osobní údaje z jedné služby můžeme kombinovat s informacemi z ostatních služeb Google (včetně osobních údajů).
 7. Společnost Google může v dalších službách uživatelům G Suite pro vzdělávání zobrazovat reklamy. V případě uživatelů služeb G Suite pro vzdělávání na základních a středních školách společnost Google nevyužívá k cílení reklam žádné osobní údaje (ani žádné informace spojené s účtem G Suite pro vzdělávání), a to ani v základních službách, ani v jiných službách Google, ke kterým se uživatelé připojí prostřednictvím svého účtu G Suite pro vzdělávání.

Další informace o základních a dalších službách pro uživatele G Suite pro vzdělávání.

Informace, které sdílejí uživatelé

Škola může studentům umožnit přístup ke službám Google jako například Dokumentům nebo Webům Google, které obsahují funkce, jejichž prostřednictvím lze sdílet informace s ostatními uživateli nebo veřejně. Když uživatelé sdílejí informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači včetně Googlu. Naše služby nabízejí uživatelům různé možnosti sdíleníodstraňování obsahu.

Informace, které sdílíme my

Údaje, které shromažďujeme, mohou být za omezených podmínek sdíleny mimo společnost Google. Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Google, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • Se souhlasem uživatele. Osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Google, pokud k tomu budeme mít souhlas uživatele, případně jeho rodiče.
 • S administrátory služby G Suite pro vzdělávání. Administrátoři služby G Suite pro vzdělávání mají přístup k informacím uchovávaným v účtech Google uživatelů v dané škole nebo doméně.
 • Za účelem externího zpracování. Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohly zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.
 • Z právních důvodů. Osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo fyzickými osobami mimo společnost Google, budeme-li se v dobré víře domnívat, že přístup k těmto údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nutné v zájmu:
  1. dodržení platného právního předpisu či nařízení a splnění požadavků plynoucích ze soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy,
  2. uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
  3. zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
  4. ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

  Veřejně a s našimi partnery (například vydavateli nebo spřízněnými weby) můžeme sdílet také informace, které nejsou osobního charakteru. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

  Transparentnost a výběr

  Nabízíme nejrůznější možnosti nastavení, které uživatelům G Suite pro vzdělávání umožňují činit informovaná rozhodnutí o tom, jak jsou používány jejich údaje ve službách Google. V závislosti na nastavení povoleném školou mohou uživatelé ke správě svého soukromí a údajů používat nejrůznější možnosti nastavení popsané v zásadách ochrany soukromí, jako například ovládací prvky aktivity Google. Další informace pro rodiče, studenty a administrátory poskytujeme v centru ochrany soukromí G Suite pro vzdělávání.

  Rodičovská kontrola a smazání údajů

  Rodiče uživatelů služby G Suite pro vzdělávání na základních a středních školách mají přístup k osobním údajům svých dětí a mohou požádat, aby je školní administrátor smazal. Školní administrátoři mohou zajistit přístup rodičů i smazání osobních údajů způsobem, který odpovídá funkčnosti našich služeb. Pokud si rodič přeje ukončit další shromažďování nebo používání údajů dítěte, může požádat, aby administrátor využil dostupných ovládacích prvků služby a omezil dítěti přístup k funkcím nebo službám nebo jeho účet smazal. Průvodce pro administrátory týkající se těchto ovládacích prvků je k dispozici v centru nápovědy G Suite.

  Výklad protichůdných smluvních podmínek

  Cílem tohoto upozornění je poskytnout důležité informace o tom, jak shromažďujeme a používáme data uživatelů služby G Suite pro vzdělávání. Upozornění odpovídá zásadám ochrany soukromí společnosti Google a smlouvě o poskytování služby G Suite pro vzdělávání, které obsahují další užitečné příklady a vysvětlení. V případě protichůdných smluvních podmínek, jako například těch, které se týkají omezení reklam ve službě G Suite pro vzdělávání, má přednost smlouva o poskytování služby G Suite pro vzdělávání v platném znění, následuje toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů a nakonec zásady ochrany soukromí společnosti Google.

  Kontaktujte nás

  Pokud máte nějaké otázky týkající se správy účtů G Suite pro vzdělávání nebo používání osobních údajů školou, obraťte se na administrátora účtů G Suite pro vzdělávání. Máte-li otázky ohledně našich postupů, navštivte centrum ochrany soukromí G Suite pro vzdělávání. Odpovědi na další otázky ohledně ochrany soukromí a služeb Google naleznete také v našem nástroji pro odstraňování problémů s ochranou soukromí. Administrátoři služby G Suite pro vzdělávání mohou společnost Google kontaktovat ohledně informací z tohoto upozornění prostřednictvím kontaktního formuláře odeslaného z jejich administrátorského účtu.

  Google

  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

  Telefon: +1 650-253-0000