Yderligere servicevilkår for Yderligere tjenester

Den Kunde, der accepterer disse vilkår ("Kunde"), tilmelder sig eller har tidligere indgået en G Suite-aftale ("G Suite-aftale") for Tjenester (som defineret under vilkårene for G Suite-aftalen) med Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. eller Google Australia Pty Ltd (alt efter hvad der er relevant, "Google"). Google kan gøre flere Google-applikationer (ud over Tjenesterne) tilgængelige fra tid til anden via kontrolpanelet for kundedomænet ("Yderligere tjenester"). Ved at bruge sådanne Yderligere tjenester accepterer Kunden nedenstående yderligere vilkår ("Yderligere vilkår"). Hvis Kunden ikke ønsker at aktivere nogen af de Yderligere tjenester, eller du ikke har den nødvendige autoritet til at forpligte Kunden til at overholde disse Yderligere vilkår, skal du deaktivere sådanne Yderligere tjenester i kontrolpanelet. Ord med stort begyndelsesbogstav, som er anvendt herunder, men ikke defineret, har den betydning, de er tilskrevet i henhold til G Suite-aftalen.

 1. Ikke omfattet af G Suite-aftalen. Yderligere tjenester styres ikke af G Suite-aftalen, men styres kun af de relevante tjenestespecifikke Google Servicevilkår. Yderligere tjenester med deres respektive servicevilkår findes på følgende webadresse: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=da&answer=181865 (eller en anden webadresse, som Google måtte angive).
 2. Brug konstituerer accept. Enhver Slutbrugers brug af enhver Yderlig tjeneste konstituerer Kundens accept af Google Servicevilkår for en sådan Yderlig tjeneste.
 3. Aktivering eller deaktivering af Yderligere tjenester. Kunden kan til enhver tid aktivere eller deaktivere enhver af de Yderligere tjenester i kontrolpanelet.
 4. Fremtidige tjenester. Google kan tilbyde Yderligere tjenester, som ikke på nuværende tidspunkt er angivet i Afsnit 1 på webadressen, og for hvilke Google endnu ikke har servicevilkår. Når disse fremtidige Yderligere tjenester bliver tilgængelige, vil Kunden få dem tilbudt i henhold til disse Yderligere vilkår.
 5. Tilgængelighed. Yderligere tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.
 6. Teknisk support. Google yder ikke teknisk support for Yderligere tjenester. Kunden har ansvaret for at svare på eventuelle spørgsmål og klager fra Slutbrugere vedrørende Kundens eller dennes Slutbrugers brug af Yderligere tjenester. Google yder udelukkende teknisk support til de Yderligere tjenester via den relevante produktspecifikke Hjælp, som findes på http://www.google.com/support/ (eller en anden webadresse, som Google måtte angive).
 7. Anmodninger fra Tredjepart. Kunden er ansvarlig for at besvare Anmodninger fra Tredjepart, som vedrører Yderligere tjenester, medmindre andet er angivet i de gældende vilkår for hver enkelt Yderligere tjeneste. Google hjælper ikke Kunden med at besvare sådanne Anmodninger fra Tredjepart.
 8. Overholdelse af love. Kunden er ansvarlig for at sikre, at dennes Slutbrugere overholder de gældende Google Servicevilkår for hver enkelt Yderligere tjeneste. Kunden accepterer at levere Yderligere tjenester til sine Slutbrugere i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser, inklusive FERPA (U.S. Family Educational Rights and Privacy Act af 1974), CIPA (Children's Internet Protection Act) og COPPA (Children's Online Privacy Protection Act af 1998).
 9. Beskyttelse af personlige oplysninger. Kunden kan have mulighed for at få adgang til, overvåge, bruge eller videregive data, som Slutbrugere leverer til disse Yderligere tjenester, eller deaktivere en Slutbrugers Konto til disse Yderligere tjenester. Kunden skal underrette Slutbrugere om Kundens mulighed for at tage disse skridt.
 10. Forældresamtykke. Kunden indhenter forældresamtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i de Yderligere tjenester, før Kunden giver Slutbrugere under 18 år adgang til at bruge disse tjenester.
 11. Google Checkout. En Google Checkout-konto, som er åbnet af en Slutbruger, er Slutbrugerens personlige konto og underlagt omfattende lovkrav og forbud. Kunden kan suspendere en Slutbrugers adgang til hans eller hendes Checkout-konto, men Kunden må ikke bruge en Slutbrugers Checkout-konto eller foretage ændringer i oplysningerne på en sådan Checkout-konto. Kunden kan kun få adgang til oplysninger på en Slutbrugers Checkout-konto i overensstemmelse med Checkout-privatlivspolitikker og Kundens privatlivspolitik.
 12. Refundering for Betalte tjenester. Hvis Kunden deaktiverer en Yderligere tjeneste, som Kunden eller Slutbrugeren har betalt for, er Google ikke forpligtet til at refundere det betalte beløb for betalte tjenester, som Kunden eller en Slutbruger ikke bruger. Kunden vil forsvare og holde Google skadesløs mod alle ansvar, erstatninger, tab og udgifter (herunder udgifter i forbindelse med forlig samt rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af en Slutbrugers krav vedrørende refunderinger for sådanne betalte tjenester.
 13. Google er Databehandler. Hvor det er relevant, er parterne enige om, at Google er databehandler, og Kunden er dataansvarlig, hvad angår Slutbrugerens personlige data, som er indeholdt i de Yderligere tjenester for Kundens domæne.
 14. Dataplacering. Som led i levering af Yderligere tjenester kan Google opbevare og behandle de data, der leveres via sådanne Yderligere tjenester, i USA eller ethvert andet land, hvor Google eller deres agenter vedligeholder faciliteter.
 15. Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen bestemmelse i disse Yderligere vilkår anses for at være ikke-håndhævelig, vil den øvrige del af de Yderligere vilkår forblive i kraft og fuldt gældende.
 16. Ændringer. Google kan ændre disse Yderligere vilkår fra tid til anden.