Vilkår for yderligere produkter

Google kan til enhver tid gøre et eller flere Google-produkter og/eller en eller flere Google-tjenester tilgængelige, som betegnes "Yderligere produkter" eller "Yderligere tjenester" i Kundens G Suite-aftale, Cloud Identity-aftale eller Hire-aftale (alt efter, hvad der er relevant, "Aftalen"). I forbindelse med disse Vilkår for yderligere produkter kaldes sådanne produkter og/eller tjenester samlet "Yderligere produkter".

Hvis Kunden eller en Slutbruger anvender et Yderligere produkt, acceptere Kunden disse Vilkår for yderligere produkter, som inkluderes i den gældende Aftale. Hvis Kunden eller en Slutbruger anvender et Yderligere produkt, accepterer Kunden også eventuelle separate servicevilkår for disse produkter (hver især kaldet "Servicevilkårene"), som beskrevet nedenfor. Det skal understreges, at Servicevilkårene hver især udgør en separat aftale og ikke er underlagt eller en del af den gældende Aftale.

Hvis Kunden ikke ønsker at aktivere nogen Yderligere tjenester, eller hvis du handler på vegne af Kunden, men du ikke har den nødvendige autoritet til at forpligte Kunden til at overholde disse Vilkår for yderligere produkter eller eventuelle gældende Servicevilkår, skal du deaktivere disse Yderligere produkter via Tjenesternes funktioner.

 1. Definitioner. Alle termer i disse Vilkår for yderligere produkter, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, har den betydning, der er angivet i den gældende Aftale, medmindre de på anden måde er defineret eller angivet her.
 2. Gældende Servicevilkår. De Yderligere produkter er underlagt Vilkårene for yderligere produkter samt gældende Servicevilkår, og det er Kundens ansvar at sikre, at dennes Slutbrugere overholder Servicevilkårene. De Yderligere produkter og alle gældende Servicevilkår kan findes på http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=da&answer=181865 (eller en anden webadresse, som Google måtte angive) og kan til enhver tid opdateres eller ændres af Google.
 3. Tilgængelighed. Yderligere Produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.
 4. Teknisk support. Kunden har ansvaret for at besvare spørgsmål fra Slutbrugere om Kundens eller dennes Slutbrugers brug af Yderligere produkter. Google yder kun teknisk supporttjeneste til Yderligere produkter i det omfang, det er beskrevet i de gældende Servicevilkår, og yder ikke anden teknisk support til Yderligere produkter, medmindre Google skriftligt har accepteret andet.
 5. Overholdelse af love. Kunden accepterer at levere Yderligere produkter til sine Slutbrugere i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser, inklusive lovgivning om privatliv og databeskyttelse, FERPA (U.S. Family Educational Rights and Privacy Act af 1974), CIPA (Children's Internet Protection Act) og COPPA (Children's Online Privacy Protection Act af 1998).
 6. Kundens adgang til Slutbrugernes data. Kunden kan få adgang til, overvåge, slette, rette, eksportere, anvende og offentliggøre data, som er leveret af og relateret til Slutbrugere i forbindelse med Yderligere produkter, eller deaktivere Slutbrugeres konti til Yderligere produkter. I det omfang Kunden har disse muligheder, skal Kunden give Slutbrugerne relevante oplysninger og lette udøvelsen af relaterede rettigheder, som Slutbrugerne har i henhold til lovgivning om privatliv og databeskyttelse. Hvis Google modtager en anmodning fra en Slutbruger vedrørende Kundens behandling af vedkommendes personoplysninger i forbindelse med Yderligere produkter, råder Google Slutbrugeren til at indsende sin anmodning til Kunden, og det er Kundens ansvar at reagere på anmodningen.
 7. Slutbrugerens samtykke. Medmindre det drejer sig om Slutbrugere, der er beskrevet i Afsnit 8 (Forældresamtykke), skal Kunden indhente og bevare samtykke fra Slutbrugerne til indsamling og brug af deres personlige oplysninger i forbindelse med Yderligere produkter, inden Kunden tillader, at nogen Slutbrugere får adgang til eller bruger nogen Yderligere produkter.
 8. Forældresamtykke. Inden Kunden tillader, at Slutbrugere, som er under 16 år (eller en anden minimumsalder, der er fastsat i det relevante EU-land) og bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller andre Slutbrugere under 18 år får adgang til eller bruger nogen Yderligere produkter, skal Kunden indhente forældresamtykke til indsamling og brug af personoplysninger i forbindelse med de pågældende Yderligere produkter.
 9. Google Pay. En Google Pay-konto, som er åbnet af en Slutbruger, er Slutbrugerens personlige konto og underlagt omfattende lovkrav og forbud. Kunden kan suspendere en Slutbrugers adgang til vedkommendes Google Pay-konto, men Kunden må ikke bruge en Slutbrugers Google Pay-konto eller foretage ændringer i oplysningerne på en sådan Google Pay-konto. Kunden kan kun få adgang til oplysninger på en Slutbrugers Google Pay-konto i overensstemmelse med politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Google Pay og Kundens privatlivspolitik.
 10. Refundering for betalte tjenester. Hvis Kunden deaktiverer et Yderligere produkt, som Kunden eller en Slutbruger har betalt for, er Google ikke forpligtet til at refundere beløb, som Kunden og/eller Slutbrugeren har betalt for ubrugte betalte tjenester. Kunden skal holde Google skadesløs fra og mod ethvert ansvar og alle skader, tab og omkostninger (herunder forligsomkostninger og rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af en Slutbrugers krav vedrørende refunderinger for sådanne betalte tjenester.
 11. Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen del af disse Vilkår for yderligere produkter anses for at være uden retskraft, forbliver den øvrige del af disse Vilkår for yderligere produkter i kraft og fuldt gældende.
 12. Ændringer. Google kan til enhver tid ændre disse Vilkår for yderligere produkter.
 13. Fortolkning af modstridende vilkår. I det omfang der er modsætninger eller uoverensstemmelser mellem disse Vilkår for yderligere produkter og resten af den gældende Aftale, har Aftalen forrang. I det omfang der er modsætninger eller uoverensstemmelser mellem disse Vilkår for yderligere produkter og nogen gældende Servicevilkår, har Servicevilkårene forrang.