Politik for acceptabel brug af G Suite

Brugen af tjenesterne er underlagt denne politik for acceptabel brug (AUP, acceptable use policy).

Udtryk med stort begyndelsesbogstav, som ikke er defineret her, har den betydning, der er angivet i den relevante kontrakt ("Aftale") mellem kunde, forhandler eller anden godkendt bruger ("Du/Dig") og Google.

Du accepterer, at du ikke vil, og ikke vil tillade, tredjeparter eller Dine slutbrugere at bruge Tjenesterne:

Hvis Du bruger G Suite for Education, accepterer Du udelukkende at bruge Tjenesterne eller de Yderligere tjenester, der er gjort tilgængelige for Slutbrugere, til uddannelsesformål, som din skole har godkendt. Din skole skal indhente forældresamtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i de Yderligere tjenester, før den giver Slutbrugere under 18 år adgang til at bruge disse tjenester.

Hvis du ikke overholder vores Politik for acceptabel brug, kan det resultere i opsigelse og/eller ophør af Tjenesterne i henhold til Aftalen.