Oversigt over tjenester

Tjenesterne nedenfor er omfattet af G Suite-aftalen eller en anden aftale, under hvilken Google har accepteret at levere de relevante tjenester, medmindre andet er angivet. Visse tjenester eller udgaver nedenfor kan være underlagt Tjenestespecifikke vilkår, som kan findes på https://gsuite.google.com/terms/service-terms/.

G Suite-tjenester:

G Suite-kernetjenester ("Kernetjenester")

 • "Cloud Identity-administration" som beskrevet på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en anden sådan webadresse, som Google måtte angive.
 • "Gmail" er en webbaseret mailtjeneste, der gør det muligt for en organisation at køre sit mailsystem på Googles systemer. Den gør det muligt at få adgang til en Slutbrugers indbakke fra en understøttet webbrowser, læse mails, skrive, besvare og videresende mail, søge i mails og administrere mails ved hjælp af etiketter. Den har filtrering af spam og virus og gør det muligt for Administratorer at oprette regler for håndtering af meddelelser med bestemt indhold og vedhæftede filer eller at route meddelelser til andre mailservere. Regler kan defineres for en gruppe eller Kunden (alle domæner).
 • "Google+" er en webbaseret tjeneste, der giver Slutbrugere mulighed for at dele links, videoer, billeder, samlinger og andet indhold med andre inden for det samme G Suite-domæne og til at se og interagere med indhold, der er delt med dem af andre inden for dette domæne. Slutbrugere kan også oprette og deltage i grupper for at føre samtaler med andre inden for det samme domæne, som deler deres interesser. Hvis Google+ bruges til at dele indhold eller interagere med andre uden for Slutbrugerens G Suite-domæne, er Google+ ikke inkluderet i Kernetjenesterne i det omfang, en sådan brug gennemføres.*
 • "Google Kalender" er en webbaseret tjeneste til administration af personlige og fælles kalendere samt kalendere for virksomheder/organisationer og teams. Den indeholder en grænseflade, hvor Slutbrugere kan se deres kalendere, planlægge møder med andre Slutbrugere, se oplysninger om, hvornår andre Slutbrugere er ledige, og administrere lokaler og ressourcer.
 • "Google Cloud Search" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at søge efter indhold i visse G Suite-kernetjenester og få hjælp til at håndtere det. Google Cloud Search giver desuden Slutbrugere nyttige og handlingsrettede oplysninger og anbefalinger.
 • "Google Kontakter" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere mulighed for at importere, gemme og se kontaktoplysninger samt oprette personlige grupper med kontakter, som kan bruges, når der skal sendes mails til mange på én gang.
 • "Google Docs", "Google Sheets", "Google Slides" og "Google Analyse" er webbaserede tjenester, som giver Slutbrugere mulighed for at oprette, redigere, dele, samarbejde om, tegne, eksportere og integrere indhold i dokumenter, regneark, præsentationer og formularer.
 • "Google Drev" indeholder webbaserede værktøjer, der giver Slutbrugere mulighed for at gemme, overføre og dele filer samt se videoer.
 • "Google Groups for Business" er en webbaseret tjeneste, som giver Slutbrugere og websiteejere mulighed for at oprette og administrere samarbejdende grupper. Slutbrugere kan deltage i maildiskussioner og dele dokumenter, kalendere, websites og mapper med de andre medlemmer af en gruppe. De kan desuden se og søge i gruppediskussionsarkiver. Google Groups for Business er ikke tilgængelig for Kunder med G Suite (gratis).
 • "Google Hangouts", "Hangouts Chat", "Hangouts Meet" og "Google Talk" er webbaserede tjenester, der giver Slutbrugere mulighed for at kommunikere i realtid. Med Google Hangouts kan de føre personlige samtaler og gruppesamtaler via chatbeskeder samt holde basale tale- og videomøder. Hangouts Chat giver brugerne en udvidet platform til chatsamtaler og gruppearbejde, hvor indhold kan integreres i udvalgte tredjepartstjenester. Hangouts Meet giver mulighed for forbedrede videomøder med stor kapacitet. G Suite Enterprise-kunder kan aktivere optagelse af møder og deltagelse via telefon for Hangouts Meet (der skal muligvis betales et gebyr til mobilselskabet). Opbevaring af optagelser i Hangouts Meet er begrænset til 80 timer pr. bruger i gennemsnit beregnet ud fra det samlede antal brugere på domænet med G Suite Enterprise-licenser. G Suite-domæneadministratorer kan vælge, hvilke tjenester der skal aktiveres for domænet, bortset fra i Google Talk, som kun tilbydes i en separat aftale. Opkald i Google Hangouts og Hangouts Meet leveres af Google Dialer Inc. Nødopkald understøttes ikke.
 • "Google Jamboard" er en webbaseret tjeneste, som gør det muligt for Slutbrugere at oprette, redigere, dele, tegne, eksportere, integrere og samarbejde om indhold i et dokument.
 • "Google Keep" er en webbaseret tjeneste, som gør det muligt for Slutbrugere at oprette, redigere, dele og samarbejde om noter, lister og tegninger.
 • "Google Sites" giver en Slutbruger mulighed for at oprette websites på G Suite Basic-domænet, som kan deles internt i en virksomhed eller offentliggøres eksternt. En Slutbruger kan oprette et website via et webbaseret værktøj og derefter dele websitet med en gruppe af andre Slutbrugere eller udgive websitet til hele virksomheden eller verden (hvis Administratoren tillader det). Ejeren af websitet vælger, hvem der kan redigere et website, og hvem der kan se det.
 • "Google Huskeliste" er en webbaseret tjeneste, som gør det muligt for Slutbrugere at oprette, redigere og administrere deres opgaver.
 • "Google Vault" er en webbaseret tjeneste, der gør det muligt at søge i og eksportere til Google Drev og Gmail. I Gmail giver Google Vault Kunderne mulighed for at søge på hele domænet, arkivere data samt oprette regler for opbevaring og disponering baseret på indhold og eDiscovery-muligheder, der gør det muligt for Kunden at oprette sager og bevare disse data i forbindelse med retslig datafrysning. Kunderne skal fortsætte med at bruge/købe Google Vault, for at Google kan bevare de arkiverede data. Hvis Gmail er aktiveret på en brugerkonto, kan der søges i den pågældende brugers historik for Google Talk-samtaler og Google Hangouts, der er "on the record", ligesom historikken kan eksporteres, opbevares og gemmes.
 • "Google Voice" er en administratorstyret IP-baseret telefonitjeneste. Den giver Kunder mulighed for at tildele og administrere telefonnumre til brug for Slutbrugere i deres organisation. Slutbrugere kan foretage og modtage opkald ved hjælp af de tildelte numre. Yderligere funktioner kan også benyttes i forbindelse med indgående og udgående opkald, herunder opkald fra Slutbrugere til alarmnumre ved hjælp af tovejsopkald. Google Voice leveres af virksomheder, der er tilknyttet Google som beskrevet i de Tjenestespecifikke vilkår for Google Voice. Yderligere gebyrer gælder for brug af Google Voice.
 • Søge- og vidensfunktioner giver forbedrede muligheder for søgning og overførsel af indhold i alle tjenester, så indholdet kan findes og automatisk kategoriseres mellem produkter til brug i aktive tjenester. *Bemærk! Google Voice er ikke blevet gennemgået i henhold til ISO 27017- og ISO 27018-certificeringerne, men inkluderes i certificeringsprocessen for Tjenesterne i den næste revisionscyklus.

Andre tjenester til G Suite ("Andre tjenester")

 • "Google Cloudprinter" er en webbaseret tjeneste, der giver Slutbrugere mulighed for at udskrive via en printer med forbindelse til skyen. Google Cloudprinter er ikke en Overvåget tjeneste.

G Suite-udgaver/varenumre:

G Suite Basic (tidligere udgaver: Google Apps for Work/Google Apps for Business/Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (gratis)/Google Apps Standardversion)

 • "G Suite Basic" er en udgave af G Suite, der består af G Suite-tjenesterne eksklusive Google Vault og Google Voice, som kan tilkøbes, og Google Cloud Search.

G Suite Business (tidligere udgaver: Google Apps for Work Unlimited)

 • "G Suite Business" er en udgave af G Suite, der består af alle G Suite-tjenesterne med undtagelse af Google Voice og dataområdepolitikkens indstillinger for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester. Kunder med fem Slutbrugere eller derover får ubegrænset lagerplads i Google Drev. Kunder med højst fire Slutbrugere får 1 TB Google Drev-lagerplads til hver Slutbruger.

G Suite Business (Team Managed) (tidligere udgaver: Google Apps for Work Unlimited (Team Managed))

 • "G Suite (Team Managed)" er en udgave af G Suite, der tilbydes i henhold til G Suite Team Managed-aftalen (tidligere version: Google Apps for Work Team Managed-aftale), og som består af Google Drev, Google Hangouts, Google Kontakter og Google+. Andre G Suite-kernetjenester er ikke tilgængelige for teamadministrerede konti. Kunder med fem Slutbrugere eller derover får ubegrænset lagerplads i Google Drev. Kunder med højst fire Slutbrugere får 1 TB Google Drev-lagerplads til hver Slutbruger.

G Suite Enterprise

 • "G Suite Enterprise" er en udgave af G Suite, der består af alle G Suite-tjenesterne med undtagelse af Google Voice. G Suite Enterprise omfatter også funktioner til forebyggelse af datatab til Gmail og Google Drev, dataområdepolitikkens indstillinger for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, yderligere muligheder for at søge efter indhold i datakilder fra tredjeparter og få hjælp til at håndtere det samt forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner til Administratorer. G Suite Enterprise gør det desuden muligt at udføre yderligere integration af Gmail med andre Google-produkter, visse arkiveringsværktøjer fra tredjeparter og OAuth-apps fra tredjeparter. Kunder med fem Slutbrugere eller derover får ubegrænset lagerplads i Google Drev. Kunder med højst fire Slutbrugere får 1 TB Google Drev-lagerplads til hver Slutbruger.

G Suite for Education (tidligere udgave: Google Apps for Education)

 • "G Suite for Education" er en gratis udgave af G Suite, der består af G Suite-tjenesterne eksklusive Google+, Google Voice og Google Cloud Search. Kunder med fem Slutbrugere eller derover får ubegrænset lagerplads i Google Drev. Kunder med højst fire Slutbrugere får 1 TB Google Drev-lagerplads til hver Slutbruger. Denne udgave indeholder også Classroom og Chrome-synkronisering som G Suite-kernetjenester.
  • "Classroom" er en webbaseret tjeneste, der giver Slutbrugere mulighed for at oprette og deltage i Classroom-grupper. Med Classroom kan eleverne se opgaver, indsende opgavebesvarelser og få karakterer fra underviserne.
  • "Chrome-synkronisering" er en funktion, som giver Slutbrugere mulighed for at synkronisere bogmærker, historik, adgangskoder og andre indstillinger på alle enheder, hvor Slutbrugerne er logget ind på Chrome.
 • "G Suite Enterprise for Education" er en betalingsudgave af G Suite. G Suite Enterprise for Education består af tjenester fra G Suite for Education-udgaven og indeholder yderligere funktioner som f.eks. dataområdepolitikkens indstillinger for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester, avanceret administration, forbedret analyse og søgning samt kommunikationsværktøjer i virksomhedsklasse.

G Suite – Arkiveret bruger

 • "G Suite Business – Arkiveret bruger" er en udgave af G Suite, der består af begrænsede G Suite-tjenester, som giver en organisation mulighed for at bevare Slutbrugerkonti for tidligere eller inaktive Slutbrugere med henblik på dataopbevaring, og omfatter Google Vault. Kunderne får 1 TB lagerplads i Google Drev til hver Arkiveret Slutbrugerkonto.
 • "G Suite Enterprise – Arkiveret bruger" er en udgave af G Suite, der består af tjenester i udgaven G Suite Business – Arkiveret bruger, og omfatter yderligere funktioner til forebyggelse af datatab til Google Drev.

Drive Enterprise

 • "Drive Enterprise" er en udgave af G Suite, der består af Google Drev (inklusive funktioner til forebyggelse af datatab) og følgende, som bruges sammen med Google Drev: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter, (c) Google Docs, Google Sheets, Google Slides og Google Analyse, (d) Google Groups for Business, (e) Google Keep, (f) Google Sites, (g) Google Vault, (h) dataområdepolitikkens indstillinger for primære data i Kundedata for bestemte Tjenester samt (i) visse forbedrede sikkerheds- og styrefunktioner, migreringsværktøjer og funktioner til administration af mobilenheder til Administratorer.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" er en udgave af G Suite, der består af Google Cloud Search og følgende tjenester, som bruges sammen med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity-administration, (b) Google Kontakter og (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform gør det muligt at søge efter indhold i datakilder fra tredjeparter og få hjælp til at håndtere det.

Google Voice

 • "Voice Starter" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af G Suite, og hvor højest 10 Slutbrugere er muligt i et enkelt land.
 • "Voice Standard" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af G Suite, og hvor et ubegrænset antal Slutbrugere er muligt i et enkelt land. Voice Standard omfatter også kompatibilitet med fastnettelefoner og automatiske assistentfunktioner på flere niveauer.
 • "Voice Premier" er en udgave af Google Voice, der kan købes som tilføjelse til enhver udgave af G Suite, og hvor et ubegrænset antal Slutbrugere er muligt i flere lande. Voice Premier omfatter også kompatibilitet med fastnettelefoner, automatiske assistentfunktioner på flere niveauer og avanceret rapporteringsfunktionalitet.

Yderligere produkter: (Yderligere produkter er ikke omfattet af G Suite-aftalen og regnes ikke som G Suite-tjenester)

 • "Administreret Google Play" er en platform, som leveres af Google til Kunder. Den kan bruges til at administrere Android-enheder, som Kunden har leveret eller angivet, og som bruges af dennes Slutbrugere. Kunder kan bruge Administreret Google Play til at provisionere apps på disse enheder fra den administrerede Play Butik. Brug af Administreret Google Play er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.