Lisäpalvelujen lisäkäyttöehdot

Ehdot hyväksynyt asiakas ("Asiakas") on solmimassa tai on aiemmin solminut G Suite ‑sopimuksen ("G Suite ‑sopimus") Palveluista, (jotka on määritetty G Suite ‑sopimuksen ehdoissa) Google Inc:n, Google Ireland Limitedin, Google Commerce Limitedin tai Google Asia Pacific Pty Ltd:n (soveltuvissa tapauksissa "Google") kanssa. Google voi ajoittain tarjota käyttöön lisää Google-sovelluksia (Palvelujen lisäksi) Asiakkaan verkkotunnuksen ohjauspaneelin kautta ("Lisäpalvelut"). Näitä Lisäpalveluja käyttämällä Asiakas hyväksyy alla mainitut lisäehdot ("Lisäehdot"). Jos Asiakas ei halua ottaa käyttöön mitään Lisäpalveluista tai jos toimit Asiakkaan puolesta mutta sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia sitoa Asiakasta näihin Lisäehtoihin, poista kyseessä olevat Lisäpalvelut käytöstä ohjauspaneelista. Isolla kirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta ei ole määritelty tässä asiakirjassa, on sama merkitys kuin G Suite ‑sopimuksessa.

 1. G Suite ‑sopimuksen sitomattomuus. G Suite ‑sopimus ei säätele Lisäpalveluja, vaan niitä säätelevät ainoastaan sovellettavat palvelukohtaiset Googlen käyttöehdot. Lisäpalvelut ja niihin liittyvät käyttöehdot ovat saatavilla seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=fi&answer=181865 (tai muussa vastaavassa Googlen antamassa URL-osoitteessa).
 2. Käyttö merkitsee hyväksymistä. Käyttäjän minkä tahansa Lisäpalvelun käyttö merkitsee sitä, että Asiakas hyväksyy kyseisen Lisäpalvelun Googlen käyttöehdot.
 3. Lisäpalvelujen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä. Asiakas voi milloin tahansa ottaa minkä tahansa Lisäpalvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä ohjauspaneelissa.
 4. Tulevat palvelut. Google voi tarjota muita Lisäpalveluja, joita ei ole tällä hetkellä mainittu kohdan 1 URL-osoitteessa ja joiden käyttöehtoja Googlella ei vielä ole. Kun nämä tulevat Lisäpalvelut ovat saatavilla, ne tarjotaan Asiakkaalle näiden Lisäehtojen mukaisesti.
 5. Saatavuus. Lisäpalvelut eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.
 6. Tekninen tuki. Google ei tarjoa teknisiä tukipalveluja Lisäpalveluille. Asiakas on velvollinen vastaamaan kaikkiin Käyttäjien kysymyksiin ja valituksiin, jotka liittyvät Asiakkaan tai sen Käyttäjien Lisäpalvelujen käyttöön. Google tarjoaa teknisiä tukipalveluita Lisäpalveluille ainoastaan sovellettavassa tuotekohtaisessa ohjekeskuksessa, joka on osoitteessa http://www.google.com/support/ (tai missä tahansa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa).
 7. Kolmannen osapuolen pyynnöt. Asiakas on velvollinen vastaamaan Kolmannen osapuolen pyyntöihin, jotka koskevat Lisäpalveluja, ellei toisin ole ilmoitettu kunkin Lisäpalvelun sovellettavissa ehdoissa. Google ei auta Asiakasta vastaamaan näihin Kolmannen osapuolen pyyntöihin.
 8. Lakien noudattaminen. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan Käyttäjät noudattavat jokaisen Lisäpalvelun sovellettavia Googlen käyttöehtoja. Asiakas sitoutuu toimittamaan Lisäpalvelut Käyttäjille kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Näitä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa yhdysvaltalainen Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) ja Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA).
 9. Tietosuoja. Asiakkaalla voi olla mahdollisuus tarkastella, valvoa, käyttää tai luovuttaa tietoja, jotka Käyttäjät ovat antaneet näitä Lisäpalveluja varten, tai poistaa Käyttäjän tili käytöstä näistä Lisäpalveluista. Asiakas ilmoittaa Käyttäjille Asiakkaan oikeudesta toimia näin.
 10. Vanhempien suostumus. Asiakkaan tulee hankkia vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiselle ja käyttölle Lisäpalveluissa, joiden käytön Asiakas sallii Käyttäjille. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Käyttäjät saavat käyttää kyseisiä palveluita.
 11. Google Checkout. Google Checkout -tili, jonka Käyttäjä on avannut, on Käyttäjän henkilökohtainen tili, ja se on laaja-alaisten lainsäädäntövaatimusten ja kieltojen säätelemä. Vaikka Asiakas voi keskeyttää Käyttäjän Checkout-tilin käytön, Asiakas ei voi käyttää Käyttäjän Checkout-tiliä tai muuttaa kyseisen Checkout-tilin tietoja. Käyttäjän Checkout-tilin tiedot ovat Asiakkaan käytössä ainoastaan Checkoutin tietosuojakäytäntöjen ja Asiakkaan tietosuojakäytännön mukaan.
 12. Hyvitys maksetuista palveluista. Jos Asiakas poistaa käytöstä Lisäpalvelun, josta Asiakas tai Käyttäjä on maksanut, Google ei ole velvollinen hyvittämään käyttämättömiä ja maksettuja palveluja Asiakkaalle tai kenellekään Käyttäjälle. Asiakas turvaa, puolustaa ja suojaa Googlea kaikilta vastuilta, vahingoilta, menetyksiltä, kustannuksilta ja kuluilta (sisältäen kohtuulliset lakimiehen palkkiot), jotka johtuvat Käyttäjän kyseisten maksettujen palveluiden hyvityksiin liittyvistä vaatimuksista.
 13. Google on tietojenkäsittelijä. Tarvittaessa osapuolet hyväksyvät, että Google on tietojenkäsittelijä ja Asiakas tietojenhallinnoija liittyen Asiakkaan verkkotunnuksessa olevien Lisäpalvelujen sisältämiin Käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin.
 14. Tietojen sijainti. Osana Lisäpalvelujen tarjoamista Google voi säilyttää ja käsitellä kyseisten Lisäpalvelujen kautta saatuja tietoja Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on tiloja.
 15. Ositettavuus. Jos mikä tahansa näiden Lisäehtojen ehto on täytäntöönpanokelvoton, muut Lisäehdot pysyvät voimassa.
 16. Muutokset. Google voi ajoittain muokata näitä Lisäehtoja.