G Suite ‑palvelutasosopimus

G Suite ‑palvelutasosopimus. Sovellettavan G Suite ‑sopimuksen (tai sopimuksen aiempien versioiden, jotka koskevat G Suiten käyttöä) (Sopimus) voimassaoloaikana G Suiten kattamien palveluiden verkkoliittymä on toiminnassa ja Asiakkaan käytettävissä vähintään 99,9 % ajasta kaikkina kalenterikuukausina (G Suite ‑palvelutasosopimus). Jos Google ei täytä G Suite ‑palvelutasosopimuksen ehtoja ja jos Asiakas täyttää G Suite ‑palvelutasosopimuksessa mainitut velvoitteensa, asiakas on oikeutettu saamaan alla kuvatun Palveluhyvityksen. Tässä G Suite ‑palvelutasosopimuksessa mainitaan Asiakkaan ainoa ja yksinomainen hyvityskeino siinä tapauksessa, että Google ei pysty täyttämään G Suite ‑palvelutasosopimuksen ehtoja.

Määritelmät. G Suite ‑palvelutasosopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä.

Asiakkaan on pyydettävä Palveluhyvitystä. Saadakseen edellä kuvattuja Palveluhyvityksiä Asiakkaan on ilmoitettava asiasta Googlelle (tai jos Asiakas tilasi Jälleenmyyjältä, Asiakas voi ilmoittaa Jälleenmyyjälle ja Asiakkaan Jälleenmyyjän pitää ilmoittaa Googlelle) kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun Asiakkaan oikeus Palveluhyvitykseen muodostui. Asiakas menettää oikeuden Palveluhyvitykseen, mikäli tätä vaatimusta ei noudateta. Asiakkaat, jotka ovat tilanneet Palveluita Jälleenmyyjältä, saavat soveltuvan Palveluhyvityksen Jälleenmyyjältä Googlen puolesta.

Suurin Palveluhyvitys. Googlen (tai jos Asiakas tilasi Palvelun Jälleenmyyjältä, Jälleenmyyjän Googlen puolesta) Asiakkaalle antaman Palveluhyvityksen yhteenlaskettu enimmäismäärä yhden kalenterikuukauden aikana tapahtuneista Käyttökatkoista ei voi ylittää viittätoista Palvelupäivää, jotka lisätään Palvelun Voimassaolojakson loppuun (tai hyvitetään rahallisesti kuukausilaskutusasiakkaan tilille). Palveluhyvityksiä ei voi vaihtaa tai muuntaa rahalliseksi korvaukseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakas käyttää Googlen kuukausilaskutusta.

G Suite ‑palvelutasosopimuksen poikkeukset. G Suite ‑palvelutasosopimusta ei sovelleta palveluihin, jotka nimenomaisesti jätetään tämän G Suite ‑palvelutasosopimuksen ulkopuolelle (kuten tällaisten palveluiden asiakirjoissa todetaan), eikä toimintaongelmiin, (i) jotka ovat syntyneet Sopimuksen Force Majeure ‑osassa kuvatuista tekijöistä tai (ii) jotka johtuvat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen laitteista tai molemmista (jotka eivät ole Googlen ensisijaisessa hallinnassa).