G Suiten hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö

Palveluiden käyttöön sovelletaan Hyväksytyn käytön käytäntöä (AUP).

Isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien, joita ei ole määritelty tässä, merkitys on sama kuin sovellettavassa sopimuksessa ("Sopimus") asiakkaan, jälleenmyyjän tai muun hyväksytyn käyttäjän ("Käyttäjä tai Sinä") ja Googlen välillä.

Käyttäjä ei käytä itse eikä salli kolmansien osapuolien käyttävän Palveluita

Mikäli käytät G Suite for Educationia, sitoudut käyttämään Palveluita ja Käyttäjien käyttöön mahdollisesti annettuja Lisäpalveluja ainoastaan opetustarkoituksiin oppilaitoksen antaman luvan mukaisesti. Oppilaitoksen on hankittava vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön Lisäpalveluissa, jotka se antaa Käyttäjien käyttöön. Tämän pitää tapahtua ennen kuin se antaa alle 18-vuotiaiden Käyttäjien käyttää kyseisiä palveluita.

Näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä voi seurata Sopimuksen mukainen Palveluiden jäädyttäminen tai lopettaminen.