Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek

A Google időről időre az Ügyfél G Suite-szerződésében, Cloud Identity-szerződésében vagy Bérleti szerződésében („Szerződés”) „Kiegészítő termékként” vagy „Kiegészítő szolgáltatásként” szereplő egy vagy több terméket és/vagy szolgáltatást bocsáthat az Ügyfelek rendelkezésére. Jelen Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek című dokumentumban ezekre a termékekre és/vagy szolgáltatásokra „Kiegészítő termékként” fogunk hivatkozni.

A Kiegészítő termékeknek az Ügyfél vagy bármely Végfelhasználó által történő használatakor az Ügyfél elfogadja a Kiegészítő termékekre vonatkozó jelen feltételeket, melyek így a vonatkozó Szerződés részének minősülnek. Ha az Ügyfél vagy a Végfelhasználók egyike igénybe veszi a Kiegészítő termékeket, az Ügyfél emellett elfogadja a termékek használatára vonatkozó más feltételeket is (minden egyes termék saját feltételeit, „Általános Szerződési Feltételek”), a lent leírt módon. Az egyértelműség érdekében az egyes szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei külön szerződést alkotnak, és nem vonatkozik rájuk a vonatkozó Szerződés, és nem lesznek annak részei.

Ha az Ügyfél a Kiegészítő termékek egyikét sem szeretné engedélyezni, vagy ha Ön az Ügyfél nevében jár el, de nem jogosult a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételeknek vagy más Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfél nevében történő elfogadására, tiltsa le ezeket a Kiegészítő termékeket a Szolgáltatásokon belül.

 1. Definíciók A jelen Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételekben használt összes nagybetűs kifejezés jelentése a vonatkozó Szerződésben található, hacsak itt nincs másképp definiálva vagy jelezve.
 2. Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. A Kiegészítő termékekre a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek és minden vonatkozó Általános Szerződési Feltétel vonatkozik. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Végfelhasználók betartsák az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A Kiegészítő termékek a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel együtt a következő címen találhatók: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=hu&answer=181865 (vagy a Google által megadott másik URL-címen). Ezeket a Google időről időre frissítheti vagy módosíthatja.
 3. Rendelkezésre állás. Előfordulhat, hogy a Kiegészítő termékek egyes országokban nem vehetők igénybe.
 4. Terméktámogatás. Az Ügyfél felelős azért, hogy megválaszolja a Végfelhasználóktól érkező, a Kiegészítő termékeknek az Ügyfél vagy Végfelhasználók általi használatával kapcsolatos kérdéseket. A Google kizárólag a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben leírtaknak megfelelően nyújt terméktámogatási szolgáltatásokat a Kiegészítő termékekkel kapcsolatban, és csak abban az esetben nyújt terméktámogatást a Kiegészítő termékekhez, ha azt írásban vállalta.
 5. A törvényeknek való megfelelőség. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Kiegészítő termékeket a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat betartva nyújtja a Végfelhasználóinak. Ezen jogszabályok közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok 1974. évi, családi neveléssel kapcsolatos jogokról és adatvédelemről szóló törvénye (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), a gyermekek internetes védelmére vonatkozó törvény (Children’s Internet Protection Act, CIPA), valamint az 1998. évi, a gyermekek internetes adatvédelmére vonatkozó törvény (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA).
 6. Az Ügyfél hozzáférése a Végfelhasználók adataihoz. Az Ügyfél hozzáférhet a Végfelhasználók által a Kiegészítő termékek vonatkozásában megadott, valamint a hozzájuk kapcsolódó adatokhoz, valamit megfigyelheti, törölheti, kijavíthatja, exportálhatja, felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja őket, illetve letilthatja a Végfelhasználók fiókját a Kiegészítő termékekben. Az Ügyfél a képességeihez mérten releváns információval látja el a Végfelhasználókat, és segíti az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogaik érvényesítését. Ha egy Végfelhasználó kérelmet küld a Google-nak a Kiegészítő termékekben megadott személyes adatainak az Ügyfél által történő feldolgozásával kapcsolatban, a Google arra fogja kérni a Végfelhasználót, hogy a kérelmét az Ügyfélnek juttassa el, és az Ügyfél felelőssége a kérelem megválaszolása.
 7. Végfelhasználói hozzájárulás. A 8. Szülői beleegyezés című szakaszban leírt, Végfelhasználókra vonatkozó kivételen kívül az Ügyfélnek kötelessége beszereznie a Végfelhasználók engedélyét a Kiegészítő termékek használatával kapcsolatban megadott személyes adataik begyűjtésére és felhasználására vonatkozóan, mielőtt lehetővé tenné a Végfelhasználóknak, hogy hozzáférjenek a Kiegészítő termékekhez, vagy használják őket.
 8. Szülői beleegyezés. Mielőtt az Ügyfél engedélyezné egy, az Európai Gazdasági Térségben élő 16 éven aluli (vagy az adott EU-tagállamban meghatározott korú) Végfelhasználó vagy bármely 18 éven aluli Végfelhasználó számára, hogy hozzáférjen a Kiegészítő termékekhez, vagy használja azokat, köteles szülői beleegyezést szereznie a Kiegészítő termékekkel kapcsolatban megadott személyes adatok begyűjtésére és használatára vonatkozóan.
 9. Google Pay. A Végfelhasználó által létesített Google Pay-fiók a Végfelhasználó személyes fiókja, amelyre szabályozó követelmények és tiltások széles köre vonatkozik. Habár az Ügyfél felfüggesztheti a Végfelhasználó hozzáférését az illető Google Pay-fiókjához, nem használhatja a Végfelhasználó Google Pay-fiókját, és nem módosíthatja a bennük lévő információkat. Az Ügyfél csak a Google Pay adatvédelmi irányelveinek és az Ügyfél adatvédelmi irányelveinek megfelelő módon érheti el a Végfelhasználók Google Pay-fiókjában található információkat.
 10. A fizetős szolgáltatások díjának visszatérítése. Ha az Ügyfél kikapcsolja az egyik olyan Kiegészítő terméket, amelyért az Ügyfél vagy a Végfelhasználó fizetett, a Google nem köteles visszatéríteni az Ügyfélnek vagy bármely Végfelhasználónak a nem használt szolgáltatások ellenértékét. Az Ügyfél köteles kártalanítani a Google-t minden felelősségért, kárért, veszteségért, kiadásért és költségért (a rendezési költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat beleértve), amely a fizetős szolgáltatások visszatérítéseire vonatkozó végfelhasználói kérelmekből ered.
 11. Részleges érvénytelenség. Ha a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek bármely része nem végrehajtható, a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek minden más rendelkezése érvényes és hatályos marad.
 12. Módosítások. A Google időről időre módosíthatja a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételeket.
 13. Az egymásnak ellentmondó feltételek értelmezése. Amennyiben a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek és a vonatkozó Szerződés fennmaradó része között ellentmondás vagy következetlenség áll fenn, a Szerződésben foglaltak alkalmazandók. Ha a Kiegészítő termékekre vonatkozó feltételek és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás vagy következetlenség áll fenn, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alkalmazandók.