Kiegészítő szerződési feltételek a kiegészítő szolgáltatásokhoz

A feltételeket elfogadó Ügyfél („Ügyfél”) aláírja vagy már korábban aláírt egy G Suite-szerződést („G Suite-szerződés”) a G Suite-szerződésben a Google Inc., a Google Ireland Limited, a Google Commerce Limited, a Google Asia Pacific Pte. Ltd. vagy a Google Australia Pty Ltd (megfelelő alkalmazandó, „Google”) vállalattal. A Google (a Szolgáltatásokon kívül) időről időre további Google-alkalmazásokat tehet elérhetővé a vezérlőpulton keresztül az ügyfél domainje számára („További szolgáltatások”). Az említett Kiegészítő szolgáltatások használatával az Ügyfél elfogadja az alábbi kiegészítő feltételeket („Kiegészítő feltételek”). Ha az Ügyfél a Kiegészítő szolgáltatások egyikét sem szeretné engedélyezni, vagy ha Ön az Ügyfél nevében jár el, de nem jogosult a Kiegészítő feltételeknek az Ügyfél nevében történő elfogadására, tiltsa le ezeket a Kiegészítő szolgáltatásokat a vezérlőpulton. Azok az alábbiakban használt nagy kezdőbetűs kifejezések, amelyekhez nem tartozik definíció, a G Suite-szerződésben nekik tulajdonított jelentésben használatosak.

 1. Nem áll a G Suite-szerződés hatálya alatt. A További szolgáltatásokat nem a G Suite-szerződés, hanem kizárólag az adott szolgáltatáshoz tartozó Google Általános Szerződési Feltételek szabályozzák. A Kiegészítő szolgáltatások a vonatkozó szerződési feltételekkel együtt a következő címen találhatók: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=hu&answer=181865 (vagy a Google által megadott másik URL-címen).
 2. A használat mint a feltételek elfogadása. Ha egy Végfelhasználó használja a További szolgáltatások bármelyikét, azzal az Ügyfél elfogadja a szóban forgó További szolgáltatásra vonatkozó Google Általános Szerződési Feltételeket.
 3. További szolgáltatások engedélyezése vagy letiltása. Az Ügyfél a vezérlőpulton bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a További szolgáltatások bármelyikét.
 4. Jövőbeli szolgáltatások. A Google a későbbiekben az 1. szakaszban említett URL-címen még nem szereplő További szolgáltatásokat is kínálhat, amelyekhez a Google még nem biztosított Általános Szerződési Feltételeket. Amikor elérhetővé válnak, a jövőbeli További szolgáltatásokra a jelen Kiegészítő feltételek lesznek érvényesek.
 5. Elérhetőség. Előfordulhat, hogy a Kiegészítő szolgáltatások egyes országokban nem érhetők el.
 6. Technikai támogatás. A Google nem nyújt technikai támogatást a Kiegészítő szolgáltatásokhoz. Az Ügyfél a felelős azért, hogy megválaszolja a Végfelhasználóknak azokat a kérdéseit és panaszait, amelyek a Kiegészítő szolgáltatások Ügyfél vagy Végfelhasználói általi használata során merülnek fel. A Google kizárólag a vonatkozó termékspecifikus súgóban nyújt technikai jellegű támogatást a Kiegészítő szolgáltatásokhoz, mely a http://www.google.com/support/ címen (vagy a Google által megadott más URL-címen) érhető el.
 7. Külső kérések. Az Ügyfél a felelős a További szolgáltatásokkal kapcsolatos külső kérések megválaszolásáért, hacsak az egyes További szolgáltatások saját feltételei máshogy nem rendelkeznek. A Google nem tud segítséget nyújtani az Ügyfélnek az ilyen külső kérések megválaszolásában.
 8. A törvények betartása. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Végfelhasználói betartsák az egyes További szolgáltatásokra vonatkozó Google Általános Szerződési Feltételeket. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Kiegészítő szolgáltatásokat a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat betartva nyújtja Végfelhasználóinak. Ezen jogszabályok közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok 1974. évi, családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvénye (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), a gyermekek internetes védelmére vonatkozó törvény (Children’s Internet Protection Act, CIPA), valamint az 1998. évi, a gyermekek internetes adatvédelmére vonatkozó törvény (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA).
 9. Adatvédelem. Az Ügyfélnek módja lehet a Végfelhasználók által a További szolgáltatásokban megadott adatok elérésére, figyelésére, felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára, illetve az egyes Végfelhasználók fiókjának letiltására ezekben a További szolgáltatásokban. Az Ügyfél köteles a Végfelhasználók tudomására hozni, hogy ezekre a lépésekre módja van.
 10. Szülői beleegyezés. Az Ügyfél minden esetben köteles szülői beleegyezést szerezni a személyes adatoknak a Végfelhasználók számára elérhetővé tett Kiegészítő szolgáltatásokban történő gyűjtésére és felhasználására, mielőtt 18 év alatti Végfelhasználóknak tenné lehetővé az említett szolgáltatások használatát.
 11. Google Checkout. A Végfelhasználó által létesített Google Checkout-fiók a Végfelhasználó személyes fiókja, amelyre szabályozó követelmények és tiltások széles köre vonatkozik. Habár az Ügyfél felfüggesztheti egy Végfelhasználó hozzáférését az illető Checkout-fiókjához, nem használhatja a Végfelhasználók Checkout-fiókját, és nem módosíthatja a bennük lévő információkat. Az Ügyfél csak a Google Checkout adatvédelmi irányelveinek és az Ügyfél adatvédelmi irányelveinek megfelelő módon érheti el a Végfelhasználók Checkout-fiókjában található információkat.
 12. Fizetett szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzvisszatérítés. Ha az Ügyfél kikapcsolja az egyik olyan További szolgáltatást, amelyért az Ügyfél vagy Végfelhasználója fizetett, a Google nem köteles visszatéríteni az Ügyfélnek vagy bármely Végfelhasználójának a nem használt szolgáltatások ellenértékét. Az Ügyfél köteles kártalanítani, megvédeni és mentesíteni a Google-t a Végfelhasználók olyan követeléséből származó minden felelősség, kár, veszteség és költség alól (a rendezési költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat beleértve), amely a fizetett szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzvisszatérítésekre vonatkozik.
 13. A Google mint adatfeldolgozó. Ahol lehetséges, a felek beleegyeznek abba, hogy a Google adatfeldolgozó, az Ügyfél pedig adatellenőrző szerepet tölt be a Végfelhasználó azon személyes adatait illetően, amelyeket az Ügyfél domainjén működő További szolgáltatások tárolnak.
 14. Adattárolási hely. A További szolgáltatások biztosításának részeként a Google az ilyen További szolgáltatásokon keresztül megadott adatokat az Amerikai Egyesült Államokban vagy más olyan országban tárolhatja és dolgozhatja fel, ahol a Google vagy képviselői létesítményeket üzemeltetnek.
 15. Elválaszthatóság. Ha a jelen Kiegészítő feltételek bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a Kiegészítő feltételek minden más rendelkezése érvényes és hatályos marad.
 16. Módosítások. A Google időről időre módosíthatja a jelen Kiegészítő feltételeket.