G Suite for Education-szerződés (online)

A jelen G Suite for Education-szerződés (a „Szerződés”) a Google Inc. („Google”) és a megrendelésről szóló dokumentumban megjelölt ügyfél (az „Ügyfél”) között jön létre. A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az Ügyfél az „Elfogadom” gombra kattint, vagy amikor megtörténik a Szerződés esetleges ellenjegyzése („Hatálybalépés dátuma”). Az Ügyfél nevében való fellépéssel Ön állítja és szavatolja, hogy: (i) teljes körű jogi felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy kötelezze munkaadóját vagy a megfelelő személyt a jelen Általános Szerződési Feltételek betartására; (ii) elolvasta és megértette a jelen Szerződést; illetve (iii) az Ön által képviselt fél nevében elfogadja a jelen Szerződést. Ha nem rendelkezik jogi felhatalmazással arra, hogy a feltételek betartására kötelezze az Ügyfelet, ne kattintson az alábbi „Elfogadom” gombra (illetve ne írja alá a jelen Szerződést). A jelen Szerződés a Szolgáltatások Ügyfél általi elérését és használatát szabályozza, és a Hatálybalépés dátumától hatályos.