G Suite Szolgáltatásiszint-szerződés

G Suite Szolgáltatásiszint-szerződés. A vonatkozó „Szerződés a G Suite csomaghoz” szerződés (a „Szerződés”) – és a G Suite használatáról szóló korábbi szerződések – időszaka alatt a G Suite szolgáltatásrészeinek internetes kezelőfelülete minden naptári hónapban az idő legalább 99,9 százalékában működőképes lesz és az Ügyfél rendelkezésére áll (a „G Suite Szolgáltatásiszint-szerződése”). Ha a Google nem képes teljesíteni a G Suite Szolgáltatásiszint-szerződését, és az Ügyfél eleget tesz a G Suite Szolgáltatásiszint-szerződésébe foglalt kötelezettségeinek, az Ügyfél jogosult az alább ismertetett Szolgáltatás-jóváírásokra. A G Suite jelen Szolgáltatásiszint-szerződése kimondja az Ügyfél egyedüli és kizárólagos jogát a jogorvoslatra abban az esetben, ha a Google valamilyen okból nem tudja teljesíteni a G Suite Szolgáltatásiszint-szerződését.

Definíciók. A G Suite Szolgáltatásiszint-szerződésben az alábbi kifejezéseket használjuk.

A szolgáltatás-jóváírás igénylése az Ügyfél kötelessége. A fent ismertetett Szolgáltatás-jóváírásokban az Ügyfél csak akkor részesül, ha a Szolgáltatás-jóváírásra való jogosulttá válás utáni harminc (30) napon belül az Ügyfél tájékoztatja a Google-t (vagy ha a Szolgáltatásokat Viszonteladótól rendelte meg, akkor a Viszonteladót, akinek magának kell értesítenie a Google-t). E követelmény teljesítésének elmulasztása esetén az Ügyfél elveszíti azon jogát, hogy Szolgáltatás-jóváírásban részesüljön. Azon Ügyfelek, akik Viszonteladótól rendelték meg a Szolgáltatásokat, a Google nevében a Viszonteladótól kapják meg a vonatkozó Szolgáltatás-jóváírást.

Maximális szolgáltatás-jóváírás. A Google (vagy ha az Ügyfél a Szolgáltatásokat Viszonteladótól rendelte, akkor a Google nevében a Viszonteladó) által az Ügyfél részére az egy adott hónapra eső összes Üzemkimaradásért kibocsátható Szolgáltatás-jóváírások összesített száma nem haladhatja meg az Ügyfél szolgáltatási időszakának lejártát követően hozzáadott tizenöt napot (vagy a havonta számlázó ügyfelek számláján 15 szolgáltatási napnak megfelelő pénzösszegbeli jóváírást). A Szolgáltatás-jóváírások nem válthatók be és nem konvertálhatók pénzösszegre, kivéve a Google havi számlázási konstrukcióját igénybe vevő ügyfelek esetében.

A G Suite Szolgáltatásiszint-szerződés korlátozásai. A G Suite Szolgáltatásiszint-szerződés nem vonatkozik mindazon szolgáltatásokra, amelyek kifejezetten kizárják a jelen G Suite Szolgáltatásiszint-szerződést (a dokumentációjukban feltüntetett módon), és azokra a teljesítménybeli problémákra, amelyek: (i) a Szerződés „Vis maior” című pontjában felsorolt tényezőkre vezethetők vissza; vagy (ii) amelyek az Ügyfél vagy harmadik személy vagy mindkettő berendezéseire vezethetők vissza (nem azokra, amelyek a Google elsődleges felügyelete alá tartoznak).