מדיניות שימוש מקובל של G Suite

השימוש ב'שירותים' כפוף למדיניות השימוש המקובל ("AUP").

אלא אם הוגדר אחרת במסמך זה, למונחים במירכאות יש את המשמעות המפורטת בחוזה המתאים ("הסכם") שבין הלקוח, המפיץ או משתמש מורשה אחר ("אתה") ו-Google.

אתה מסכים לא להשתמש ולא להתיר לצדדים שלישיים או ל'משתמשי הקצה שלך' להשתמש ב'שירותים':

עצם השימוש ב-G Suite for Education מהווה את הסכמתך להשתמש בשירותים, או בכל שירות נוסף שיהיה זמין למשתמשי הקצה, למטרות לימודיות בלבד, במידה שאושרה על ידי בית הספר. אם בית הספר מציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.

אי ציות למדיניות השימוש המקובל עלול לגרום להשעיית ה'שירותים' או סיומם, או לשניהם, בהתאם ל'הסכם'.