(Online) overeenkomst voor G Suite

Ga naar de Aanvullende voorwaarden voor services die beschikbaar zijn gesteld met de nieuwe accountinfrastructuur

Deze (online) overeenkomst voor G Suite (de 'Overeenkomst') is aangegaan door en tussen Google Inc., kantoorhoudend te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, Verenigde Staten ('Google') en de partij die akkoord gaat met de hier vermelde voorwaarden (de 'Klant'). Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum dat u op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder klikt of, indien van toepassing, de datum dat de Overeenkomst wordt medeondertekend (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens uw werkgever of een andere partij, belooft en garandeert u dat: (i) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de toepasselijke partij aan deze voorwaarden te binden, (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en (iii) u akkoord gaat met deze Overeenkomst namens de partij die u vertegenwoordigt. Als u niet over de benodigde rechten beschikt om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden, klikt u niet op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' (of, indien van toepassing, ondertekent u deze Overeenkomst niet). Deze Overeenkomst beschrijft de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant, zoals besteld in het betreffende Bestelformulier.

Versie: 11 september 2018