Privacybeleid van G Suite for Education

Met dit privacybeleid willen we gebruikers van G Suite for Education en ouders meer informatie geven over welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Dit beleid bevat informatie over privacyprocedures die specifiek van toepassing zijn op G Suite for Education en hierin wordt een overzicht geboden van de meest relevante onderdelen van het privacybeleid van Google. In het privacybeleid van Google kunt u aanvullende voorbeelden en toelichting vinden die mogelijk nuttig kunnen zijn. We hopen dat u de tijd neemt om zowel dit beleid als het privacybeleid van Google door te nemen, aangezien ze beide van toepassing zijn op G Suite for Education-accounts.

Gegevens die we verzamelen

Een G Suite for Education-account is een Google-account dat is gemaakt en wordt beheerd door een school en door leerlingen en docenten kan worden gebruikt. Als de school het account maakt, kan deze bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken aan Google over leerlingen en docenten, waaronder in de meeste gevallen de naam, het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker. De school kan ervoor kiezen om ook informatie zoals secundair e-mailadres, telefoonnummer en postadres te verstrekken. Google kan ook persoonlijke gegevens rechtstreeks van de gebruikers van G Suite for Education-accounts verzamelen, zoals een telefoonnummer, een profielfoto of andere gegevens die de gebruiker toevoegt aan een G Suite for Education-account.

Google verzamelt ook gegevens over het gebruik van onze services. Dit betreft onder andere de volgende gegevens:

 • apparaatgegevens, zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's en mobiele netwerkgegevens, waaronder het telefoonnummer van de gebruiker;
 • logboekgegevens, waaronder informatie over hoe een gebruiker onze service heeft gebruikt, gegevens over apparaatgebeurtenissen en het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker;
 • locatiegegevens, zoals bepaald door verschillende technologieën, waaronder het IP-adres, gps en andere sensoren;
 • unieke app-nummers, zoals het versienummer van de app; en
 • cookies of soortgelijke technologieën die worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van gegevens over een browser of apparaat, zoals de voorkeurstaal en andere instellingen.
Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen
 1. In de kernservices van G Suite for Education
 2. De kernservices van G Suite for Education ('Kernservices') zijn opgenomen in het serviceoverzicht en omvatten Gmail, Agenda, Classroom, Contacten, Discussiegroepen, Drive, Documenten, Formulieren, Spreadsheets, Sites, Presentaties, Talk/Hangouts, Vault en Chrome-synchronisatie. Deze services worden geleverd aan een school op basis van de bijbehorende G Suite for Education-overeenkomst en, indien van toepassing, het Amendement gegevensverwerking. (Gebruikers en ouders kunnen hun school vragen of deze het Amendement gegevensverwerking heeft geaccepteerd.)
 3. Persoonlijke gebruikersgegevens die in de Kernservices worden verzameld, worden alleen gebruikt om de Kernservices te leveren. Google toont geen advertenties in de Kernservices en gebruikt de persoonlijke gegevens die in de Kernservices worden verzameld niet voor advertentiedoeleinden.
 4. In Google-services in het algemeen
 5. G Suite for Education-gebruikers hebben naast toegang tot de Kernservices mogelijk ook toegang tot andere Google-services die we in het algemeen beschikbaar stellen voor consumenten, zoals Google Maps, Blogger en YouTube. Deze noemen we 'Aanvullende services', aangezien ze buiten de Kernservices vallen.
 6. In het privacybeleid van Google wordt volledig beschreven hoe Google-services in het algemeen gegevens gebruiken, waaronder voor G Suite for Education-gebruikers. Samenvattend gebruiken we de gegevens die we verzamelen van al onze services om deze te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gebruikers op hen afgestemde content aan te bieden, zoals relevantere zoekresultaten. We kunnen persoonlijke gegevens uit de ene service combineren met gegevens uit andere Google-services, waaronder persoonlijke gegevens.
 7. Google kan advertenties weergeven aan G Suite for Education-gebruikers in de Aanvullende services. Google maakt bij G Suite for Education-gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs geen gebruik van persoonlijke gebruikersgegevens (of andere gegevens die zijn gekoppeld aan een G Suite for Education-account) om advertenties te targeten. Dit geldt zowel in de Kernservices als op andere Google-services waartoe toegang is verkregen met een G Suite for Education-account.

Meer informatie over Kernservices en Aanvullende services voor G Suite for Education-gebruikers.

Informatie die gebruikers delen

Een school kan leerlingen toegang bieden tot Google-services zoals Google Documenten en Sites, die functies bevatten waarmee gebruikers gegevens kunnen delen met anderen of openbaar kunnen delen. Wanneer gebruikers gegevens openbaar delen, kunnen deze worden geïndexeerd door zoekmachines, waaronder Google. Onze services bieden gebruikers verschillende opties voor het delen en verwijderen van content.

Gegevens die we delen

Gegevens die we verzamelen kunnen in beperkte omstandigheden worden gedeeld buiten Google. We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Google, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met toestemming van de gebruiker. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of personen buiten Google wanneer we toestemming hebben van de gebruiker of van de ouders van de leerling (indien van toepassing).
 • Met G Suite for Education-beheerders. G Suite for Education-beheerders hebben toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in de Google-accounts van gebruikers binnen die school of dat domein.
 • Voor externe verwerking. We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Om juridische redenen. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of personen buiten Google als we te goeder trouw van mening zijn dat de toegang tot of het gebruik, de opslag of de openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
  1. te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
  2. de van toepassing zijnde servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  3. fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  4. de rechten, eigendom of veiligheid van Google, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

  We kunnen niet-persoonlijke gegevens openbaar en met onze partners delen, zoals met uitgevers of verbonden sites. We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends met betrekking tot het algemene gebruik van onze services te laten zien.

  Transparantie en keuze

  We bieden verschillende gebruikersinstellingen waarmee G Suite for Education-gebruikers een geïnformeerde keuze kunnen maken over hoe gegevens worden gebruikt binnen Google-services. Afhankelijk van de door de school ingeschakelde instellingen kunnen gebruikers de verschillende opties gebruiken die zijn beschreven in het privacybeleid, zoals Google-activiteitsopties, om hun privacy en gegevens te beheren. We bieden aanvullende informatie voor ouders, leerlingen en beheerders in het privacycentrum van G Suite for Education.

  Ouderlijke controle en verwijdering van gegevens

  De ouders van G Suite for Education-gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van hun kind of kunnen via de beheerder van de school verzoeken deze gegevens te verwijderen. Beheerders van de school kunnen ouders toegang verlenen tot persoonlijke gegevens en deze op verzoek van de ouders verwijderen, in overeenstemming met de functionaliteit van onze services. Als een ouder wil dat de gegevens van het kind niet langer worden verzameld, kan de ouder de beheerder verzoeken de beschikbare serviceopties te gebruiken om de toegang van het kind tot functies of services te beperken of om het account van het kind volledig te verwijderen. In het Helpcentrum van G Suite kunnen beheerders richtlijnen vinden voor het gebruik van de serviceopties om deze verzoeken uit te voeren.

  Interpretatie van strijdige voorwaarden

  Dit beleid is bedoeld om de belangrijkste informatie te verstrekken over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken voor G Suite for Education-gebruikers en komt overeen met het privacybeleid van Google en de G Suite for Education-overeenkomst. In deze documenten kunt u aanvullende voorbeelden en toelichting vinden die mogelijk nuttig kunnen zijn. Indien er sprake is van verschillende voorwaarden, zoals met betrekking tot advertenties in G Suite for Education, heeft de G Suite for Education-overeenkomst (zoals gewijzigd) voorrang, gevolgd door dit privacybeleid en tot slot het privacybeleid van Google.

  Contact opnemen

  Als u vragen heeft over het beheer van G Suite for Education-accounts of het gebruik van persoonlijke gegevens door een school, neemt u contact op met de beheerder van het G Suite for Education-account. Als u vragen heeft over onze procedures, gaat u naar het privacycentrum van G Suite for Education. Zie ook onze probleemoplosser voor privacykwesties als u daarna nog vragen heeft over privacy en de producten en services van Google. Beheerders van G Suite for Education kunnen contact opnemen met Google over de informatie in dit beleid door het contactformulier in te dienen terwijl ze zijn ingelogd op hun beheerdersaccount.

  Google

  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

  Telefoon: +1 650-253-0000