Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van G Suite

Het gebruik van de Services is onderworpen aan dit Beleid voor acceptabel gebruik ('BAG').

Als termen die met een hoofdletter worden geschreven, hier niet worden gedefinieerd, hebben ze de betekenis zoals uiteengezet in het betreffende contract (de 'Overeenkomst') tussen de klant, reseller of een ander geautoriseerde gebruiker ('U') en Google.

U gaat ermee akkoord de Services niet te gebruiken en evenmin derden of uw eindgebruikers toe te staan de Services te gebruiken:

Als U G Suite for Education gebruikt, gaat U ermee akkoord de Services of eventuele Aanvullende services die beschikbaar worden gesteld aan Eindgebruikers, alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Uw school moet ouderlijke toestemming verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in de Aanvullende services waartoe de school Eindgebruikers toegang verleent voordat Eindgebruikers jonger dan achttien jaar deze services mogen gebruiken.

Het niet naleven van het BAG kan leiden tot opschorting of beƫindiging, of beide, van de Services conform de overeenkomst.