G Suite: serviceoverzicht

G Suite-services kunnen onder Servicespecifieke voorwaarden vallen die te vinden zijn op https://gsuite.google.com/intl/nl/terms/service-terms/.

G Suite-services:

Kernservices voor G Suite ('Kernservices')

 • 'Gmail' is een webgebaseerde e-mailservice waarmee een organisatie haar e-mailsysteem kan uitvoeren via de systemen van Google. De service biedt de mogelijkheid toegang te krijgen tot de inbox van een Eindgebruiker via een ondersteunde webbrowser en e-mails te lezen, op te stellen, te beantwoorden, door te sturen, te doorzoeken en te beheren via labels. Gmail filtert op spam en virussen. Beheerders kunnen regels maken voor het behandelen van berichten die specifieke inhoud en bestandsbijlagen bevatten of voor het doorsturen van berichten naar andere e-mailservers. Regels kunnen worden ingesteld voor een groep of voor de Klant (alle domeinen).
 • 'Google+' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers links, video's, foto's, collecties en andere content kunnen delen met andere gebruikers binnen hetzelfde G Suite-domein en waarmee ze content kunnen bekijken en gebruiken die met ze wordt gedeeld door andere gebruikers binnen datzelfde domein. Eindgebruikers kunnen ook communities maken en hiervan lid worden om gesprekken te voeren met andere gebruikers binnen hetzelfde domein die dezelfde interesses hebben. Als Google+ wordt gebruikt om content te delen of interactie te hebben met andere gebruikers buiten het G Suite-domein van de Eindgebruiker, maakt Google+ voor dergelijk gebruik geen deel uit van de Kernservices.*
 • Google Agenda is een internetgebaseerde service voor het beheren van persoonlijke, zakelijke/organisatorische en teamagenda's. De service biedt eindgebruikers een interface om hun agenda's te bekijken, vergaderingen met andere eindgebruikers te plannen, beschikbaarheidsinformatie voor andere eindgebruikers te bekijken, en kamers en bronnen te plannen.
 • 'Google Cloud Search' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers beschikken over zoek- en ondersteuningsfuncties voor content in de Kernservices van G Suite. Google Cloud Search biedt Eindgebruikers ook nuttige, actiegerichte informatie en aanbevelingen.
 • 'Google Contacten' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers contactgegevens kunnen importeren, opslaan en bekijken, en persoonlijke contactgroepen kunnen maken om veel mensen tegelijk te e-mailen.
 • 'Google Documenten', 'Google Spreadsheets', 'Google Presentaties' en 'Google Formulieren' zijn webgebaseerde services waarmee Eindgebruikers respectievelijk documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren kunnen maken, bewerken, delen, tekenen, exporteren, hieraan kunnen samenwerken en hierin content kunnen insluiten.
 • 'Google Drive' biedt webgebaseerde tools waarmee eindgebruikers bestanden kunnen opslaan, overdragen of delen en video's kunnen bekijken.
 • 'Google Groups for Business' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers en website-eigenaren samenwerkingsgroepen kunnen maken en beheren. Eindgebruikers kunnen e-maildiscussies voeren en documenten, agenda's, sites en mappen delen met de leden van een groep. Eindgebruikers kunnen ook archieven met groepsdiscussies bekijken en doorzoeken. Google Discussiegroepen voor bedrijven is niet beschikbaar voor Klanten met de gratis versie van G Suite.
 • 'Google Hangouts', 'Hangouts Chat', 'Hangouts Meet' en 'Google Talk' zijn webgebaseerde services waarmee Eindgebruikers in realtime met elkaar kunnen communiceren. Google Hangouts biedt een-op-eengesprekken en groepsgesprekken via chatberichten of spraakoproepen, en bevat daarnaast eenvoudige functionaliteit voor videovergaderingen. Hangouts Chat biedt een uitgebreid platform voor chatberichten en samenwerking van groepen met mogelijkheden voor contentintegraties met services van geselecteerde derden. Hangouts Meet biedt videovergaderingen met meer capaciteit. G Suite Enterprise-klanten kunnen inschakelen dat vergaderingen worden opgenomen en dat deelnemers kunnen inbellen bij Hangouts Meet (hiervoor kan uw telefoonprovider kosten in rekening brengen). Het gebruik van Hangouts Meet-opnamen is beperkt tot gemiddeld tachtig uur per gebruiker voor alle gebruikers met G Suite Enterprise-licenties binnen het domein. G Suite-domeinbeheerders kunnen kiezen welke services worden ingeschakeld voor het domein, met uitzondering van Google Talk dat alleen wordt aangeboden met een afzonderlijke overeenkomst. Oproepen in Google Hangouts en Hangouts Meet worden uitgevoerd door Google Dialer Inc. Noodoproepen worden niet ondersteund.
 • 'Google Jamboard' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers content kunnen maken, bewerken, delen, tekenen en exporteren. Ook kunnen ze samenwerken aan content of deze insluiten in een document.
 • 'Google Keep' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers notities, lijsten en tekeningen kunnen maken, bewerken, delen en hieraan kunnen samenwerken.
 • Met 'Google Sites' kan een Eindgebruiker websites maken binnen het domein van G Suite Basic om deze intern binnen een bedrijf of extern te publiceren. Een Eindgebruiker kan een site maken via een webtool en deze vervolgens delen met een groep andere Eindgebruikers. Ook kan de site voor het hele bedrijf of voor de hele wereld worden gepubliceerd (als de beheerder daarvoor toestemming geeft). De site-eigenaar kan kiezen wie een site mag bewerken en wie de site mag bekijken.
 • 'Google Tasks' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers taken kunnen maken, bewerken en beheren.
 • 'Google Vault' is een webgebaseerde service die zoek- en exportfuncties biedt voor Drive en Gmail. Voor Gmail biedt Google Vault Klanten de mogelijkheid het hele domein te doorzoeken om gegevens te archiveren en bewaar- en verwijderregels te maken gebaseerd op content. Tevens biedt het mogelijkheden voor eDiscovery, waarmee een Klant kwesties kan maken en zijn gegevens kan bewaren voor juridische bewaarplichten. Klanten moeten Google Vault blijven gebruiken/aanschaffen, anders bewaart Google de gearchiveerde gegevens niet. Als Gmail is ingeschakeld voor een gebruikersaccount, kunnen Google Talk-gesprekken waarvan de chats worden bewaard en de Google Hangouts-chatgeschiedenis van die gebruiker, worden doorzocht, ge├źxporteerd, bewaard en opgeslagen.
 • Met beheerfuncties kunnen G Suite-beheerders gebruikers en apparaten maken en beheren binnen het domein en instellingen voor Google-services beheren.
 • Met de zoek- en informatiefuncties is geavanceerd zoeken mogelijk binnen alle services. Op deze manier kan inhoud in verschillende producten worden doorzocht en kan inhoud automatisch worden gecategoriseerd voor gebruik in actieve services.

Andere services voor G Suite ('Andere services') (Andere services zijn geen Gecontroleerde services)

 • 'Google Cloudprinter' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers kunnen afdrukken naar een cloudprinter.

G Suite-versies:

G Suite Basic (eerdere versies: Google Apps for Work/Google Apps for Business/Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (kosteloze versie)/Google Apps Standard Edition)

 • 'G Suite Basic' is een versie van G Suite die bestaat uit de G Suite-services, exclusief Google Vault (dat beschikbaar is tegen een meerprijs) en Google Cloud Search.

G Suite Business (eerdere versies: Google Apps for Work Unlimited)

 • 'G Suite Business' is een versie van G Suite die bestaat uit alle G Suite-services. Klanten die vijf of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen een onbeperkte hoeveelheid Google Drive-opslagruimte. Klanten die vier of minder Eindgebruikers hebben, ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elke Eindgebruiker.

G Suite Business (Teambeheer) (eerdere versies: Google Apps for Work Unlimited (Teambeheer))

 • 'G Suite (teambeheerd)' is een versie van G Suite die wordt aangeboden onder de Overeenkomst voor G Suite (teambeheerd) (eerdere versie: Overeenkomst voor Google Apps for Work (teambeheerd)) die bestaat uit Google Drive, Google Hangouts, Google Contacten en Google+. Andere Kernservices van G Suite zijn niet beschikbaar voor door teams beheerde accounts. Klanten die vijf of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen een onbeperkte hoeveelheid Google Drive-opslagruimte. Klanten die vier of minder Eindgebruikers hebben, ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elke Eindgebruiker.

G Suite Enterprise

 • 'G Suite Enterprise' is een versie van G Suite die bestaat uit alle G Suite-services. G Suite Enterprise bevat ook functies voor het voorkomen van gegevensverlies in Gmail en Google Drive en uitgebreidere beveiligings- en beheerfuncties voor Beheerders. G Suite Enterprise biedt ook aanvullende Gmail-integratie met andere Google-producten, bepaalde archiveringstools van derden en OAuth-apps van derden. Klanten die vijf of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen een onbeperkte hoeveelheid Google Drive-opslagruimte. Klanten die vier of minder Eindgebruikers hebben, ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elke Eindgebruiker.

G Suite for Education (eerdere versie: Google Apps for Education)

 • 'G Suite for Education' is een gratis versie van G Suite die bestaat uit de G Suite-services, exclusief Google+ en Google Cloud Search. Klanten die vijf of meer Eindgebruikers hebben, ontvangen een onbeperkte hoeveelheid Google Drive-opslagruimte. Klanten die vier of minder Eindgebruikers hebben, ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elke Eindgebruiker. Deze productversie omvat ook Classroom en Chrome-synchronisatie als Kernservices voor G Suite.
  • 'Classroom' is een webgebaseerde service waarmee Eindgebruikers lesgroepen kunnen maken en hieraan kunnen deelnemen. Met Classroom kunnen leerlingen opdrachten bekijken, huiswerk indienen en cijfers ontvangen van docenten.
  • 'Chrome-synchronisatie' is een functie waarmee Eindgebruikers bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en andere instellingen kunnen synchroniseren op alle apparaten waarop ze zijn ingelogd bij Chrome.
 • 'G Suite Enterprise for Education' is een betaalde versie van G Suite die bestaat uit services binnen de G Suite for Education-versie, waaronder aanvullende functies zoals geavanceerde opties, uitgebreide analyse- en zoekmogelijkheden en zakelijke communicatietools.

Gearchiveerde G Suite-gebruiker

 • 'G Suite Business - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van G Suite die bestaat uit beperkte G Suite-services waarmee een organisatie Eindgebruikersaccounts van voormalige of inactieve Eindgebruikers kan onderhouden voor doeleinden met betrekking tot het behoud van Klantgegevens. Deze versie van G Suite Business omvat Google Vault. Klanten ontvangen 1 TB Google Drive-opslagruimte voor elk Gearchiveerd Eindgebruikersaccount.
 • 'G Suite Enterprise - Gearchiveerde gebruiker' is een versie van G Suite die bestaat uit services binnen de versie G Suite Business - Gearchiveerde gebruiker, waaronder aanvullende DLP-functionaliteit voor Google Drive.

Add-onservices (Add-onservices zijn geen G Suite-services):

 • 'Managed Google Play' is een door Google geleverd platform waarmee de Klant Android-apparaten kan beheren die de Klant heeft opgegeven of ge├»dentificeerd en die worden gebruikt door diens Eindgebruikers. De Klant kan Managed Google Play gebruiken om apps op dergelijke apparaten te leveren via de Managed Play Store. Het gebruik van Managed Google Play valt onder de voorwaarden op www.android.com/enterprise/terms.