Tilleggsvilkår for bruk av tilleggstjenester

Kunden som godtar disse vilkårene («kunden») inngår nå eller har tidligere inngått en G Suite-avtale («G Suite-avtalen») for tjenester (som definert i vilkårene i G Suite-avtalen) med Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. eller Google Australia Pty Ltd («Google»). Google kan fra tid til annen gjøre flere Google-apper eller -programmer (i tillegg til tjenestene) tilgjengelige via kontrollpanelet for kundens domene («tilleggstjenester»). Ved å bruke disse tilleggstjenestene godtar kunden tilleggsvilkårene nedenfor («tilleggsvilkårene»). Hvis kunden ikke ønsker å aktivere noen av tilleggstjenestene, eller du handler på vegne av kunden, men ikke har rett til å binde kunden til disse tilleggsvilkårene, ber vi deg om å deaktivere de aktuelle tilleggstjenestene via kontrollpanelet. Ordene som brukes nedenfor, men som ikke er definert, har samme innhold som under G Suite-avtalen.

 1. Ikke underlagt G Suite-avtalen. Tilleggstjenestene styres ikke av G Suite-avtalen – kun av de gjeldende tjenestespesifikke Google-vilkårene. Tilleggstjenestene med de respektive vilkårene for bruk finner du på følgende nettadresse: http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=no&answer=181865 (eller andre nettadresser Google måtte oppgi).
 2. Bruk innebærer godkjenning. Når en sluttbruker benytter seg av en tilleggstjeneste, innebærer det at kunden godtar Googles vilkår for bruk av denne tilleggstjenesten.
 3. Aktivering eller deaktivering av tilleggstjenester. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere én eller flere tilleggstjenester i kontrollpanelet.
 4. Fremtidige tjenester. Google kan komme til å tilby andre tilleggstjenester som ikke er nevnt på nettadressen i del 1, og som Google ikke har utarbeidet vilkår for bruk for ennå. Når disse fremtidige tilleggstjenestene blir tilgjengelige, blir de tilbudt kunden i henhold til disse tilleggsvilkårene.
 5. Tilgjengelighet. Tilleggstjenestene er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle land.
 6. Teknisk brukerstøtte. Google tilbyr ikke teknisk brukerstøtte for tilleggstjenestene. Kunden er ansvarlig for å svare på eventuelle spørsmål eller klager fra sluttbrukere angående kundens eller sluttbrukerens bruk av tilleggstjenestene. Google tilbyr teknisk brukerstøtte for tilleggstjenestene kun via den relevante produktspesifikke brukerstøtten, som er tilgjengelig på http://www.google.com/support/ (eller andre nettadresser Google eventuelt oppgir).
 7. Forespørsler fra tredjeparter. Kunden er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjeparter angående tilleggstjenestene, med mindre noe annet er oppgitt i tilleggsvilkårene for den aktuelle tilleggstjenesten. Google kan ikke hjelpe kunden med å svare på denne typen forespørsler fra tredjeparter.
 8. Overholdelse av lover og forskrifter. Kunden er ansvarlig for å sikre at sluttbrukerne overholder de gjeldende Google-vilkårene for bruk for hver enkelt tilleggstjeneste. Kunden lover å levere tilleggstjenester til brukerne sine på en måte som overholder alle gjeldende lover og forskrifter, blant annet de amerikanske lovene Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA), Children's Internet Protection Act (CIPA) og Children's Online Privacy Protection Act av 1998 (COPPA).
 9. Personvern. Det kan hende at kunden har tilgang til eller kan overvåke, bruke eller avsløre data som sluttbrukerne har oppgitt for disse tilleggstjenestene, eller at vedkommende kan deaktivere kontoen til en sluttbruker for disse tilleggstjenestene. Kunden må varsle sluttbrukerne om at kunden har mulighet til å utføre disse handlingene.
 10. Samtykke fra foresatte. Kunden må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før kunden gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke de tjenestene.
 11. Google Checkout. Når en Google Checkout-konto åpnes av en sluttbruker, er dette sluttbrukerens personlige konto, og den er underlagt omfattende juridiske krav og begrensninger. Selv om kunden kan oppheve sluttbrukerens tilgang til Checkout-kontoen, kan ikke kunden bruke Checkout-kontoen eller gjøre endringer i informasjonen i Checkout-kontoen. Kunden kan få tilgang til informasjonen i Checkout-kontoen til en sluttbruker kun i henhold til personvernreglene for Google Checkout og kundens personvernregler.
 12. Refusjon for betalte tjenester. Hvis kunden deaktiverer en tilleggstjeneste kunden eller sluttbrukeren har betalt for, er ikke Google forpliktet til å refundere kunden eller sluttbrukeren for betalte tjenester som ikke er brukt. Kunden skal holde skadesløs og beskytte Google mot alle erstatningskrav, tap, utgifter og kostnader (inkludert forliksutgifter og rimelige juridiske omkostninger) som følger av en sluttbrukers krav om refusjon for slike betalte tjenester.
 13. Google er databehandler. Der det er relevant, godtar partene at Google er databehandler og kunden datakontrollør når det gjelder sluttbrukerens personlige data som er lagret i tilleggstjenestene på kundens domene.
 14. Dataplassering. Som en del av tilleggstjenestetilbudet kan Google lagre og behandle personopplysningene som er innhentet gjennom tilleggstjenestene, i USA eller andre land der Google eller Googles agenter har fasiliteter.
 15. Atskilt ugyldighet. Hvis noen del av disse tilleggsvilkårene ikke kan gjennomføres, har resten av tilleggsvilkårene fortsatt full kraft og virkning.
 16. Endringer. Google kan fra tid til annen endre disse tilleggsvilkårene.