Avtale for G Suite for utdanning (på nettet)

Denne G Suite for utdanning-avtalen («avtalen») inngås av og mellom Google Inc. («Google») og kunden som er oppgitt i bestillingsdokumentet («kunden»). Denne avtalen trer i kraft den datoen kunden klikker på «Jeg godtar»-knappen nedenfor, eller eventuelt den datoen avtalen blir kontrasignert («ikrafttredelsesdatoen»). Hvis du godtar på vegne av kunden, bekrefter og garanterer du at: (i) du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din, eller den aktuelle enheten, til disse vilkårene, at (ii) du har lest og forstått denne avtalen, og at (iii) du, på vegne av parten du representerer, samtykker i denne avtalen. Hvis du ikke har juridisk myndighet til å binde kunden, må du ikke klikke på «Jeg godtar»-knappen nedenfor (eller eventuelt heller ikke signere denne avtalen). Denne avtalen styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene og gjelder fra ikrafttredelsesdatoen.