Tjenesteavtale for G Suite

G Suite-tjenesteavtale. I løpet av den gjeldende G Suite-avtaleperioden (eller tidligere versjoner av avtalen om bruk av G Suite) («avtalen»), skal nettgrensesnittet for G Suite-tjenester som dekkes, være operativt og tilgjengelig for kunden minst 99,9 % av tiden i en gitt kalendermåned («G Suite-tjenesteavtalen»). Hvis Google ikke oppfyller betingelsene i G Suite-tjenesteavtalen, og hvis kunden oppfyller forpliktelsene sine i henhold til denne G Suite-tjenesteavtalen, er kunden kvalifisert til å motta tjenestekreditten som er beskrevet nedenfor. Denne G Suite-tjenesteavtalen utgjør kundens eneste kompensasjon i tilfelle Google ikke skulle oppfylle betingelsene i G Suite-tjenesteavtalen.

Definisjoner. Følgende definisjoner gjelder for G Suite-tjenesteavtalen.

Kunden må be om tjenestekreditt. For å kunne motta noen av tjenestekredittene beskrevet ovenfor, må kunden varsle Google senest 30 dager etter at kunden ble berettiget til å motta tjenestekreditt. Hvis bestillingen skjedde via en forhandler, kan kunden varsle forhandleren, og da må forhandleren varsle Google. Hvis dette kravet ikke oppfylles, mister kunden retten til å motta tjenestekreditt. Kunder som har bestilt tjenester fra en forhandler, mottar eventuell tjenestekreditt fra forhandleren på vegne av Google.

Maksimal tjenestekreditt. Samlet maksimal tjenestekreditt som gis av Google til kunden for all nedetid i løpet av én kalendermåned skal ikke overstige 15 dager med tjenesten, lagt til på slutten av kundens tjenesteperiode (eller verdien av 15 dager med tjenesten i form av en pengekreditt som overføres til kontoen til en kunde som faktureres månedlig). Dette gjelder også for kunder som har bestilt tjenester fra en forhandler, og da betaler forhandleren på vegne av Google. Tjenestekreditt kan ikke byttes mot eller gjøres om til penger unntatt for kunder som er en del av Googles månedlige faktureringsplan.

Unntak fra tjenestevtalen for G Suite. G Suite-tjenesteavtalen gjelder ikke for tjenester som uttrykkelig utelukker denne G Suite-tjenesteavtalen (som angitt i dokumentasjonen for slike tjenester) eller eventuelle driftsproblemer: (i) som skyldes faktorer som er beskrevet i «Force majeure»-delen av avtalen, eller (ii) som skyldes kundens utstyr eller utstyr fra en tredjepart, eller begge deler (forhold som ikke er innenfor Googles primære kontroll).