Retningslinjer for akseptabel bruk av G Suite

Bruken av tjenestene er underlagt disse retningslinjene for akseptabel bruk («AUP»).

Termene som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er oppgitt i den gjeldende kontrakten («avtalen») mellom kunden, forhandleren eller en annen autorisert bruker («du/deg») og Google.

Du samtykker i at du ikke skal bruke, eller tillate tredjeparter eller sluttbrukerne dine å bruke, tjenestene for

Hvis du bruker G Suite for utdanning, samtykker du i å bruke tjenestene eller eventuelle tilleggstjenester som er gjort tilgjengelige for brukerne, kun til undervisningsformål og i samsvar med autorisasjonen du har fått fra skolen din. Skolen din må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før skolen gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke de tjenestene.

Hvis du ikke overholder disse retningslinjene («AUP»), kan det føre til suspensjon eller oppsigelse – eller begge deler – av tjenestene i henhold til avtalen.