G Suite – tjenestesammendrag

G Suite-tjenester kan være underlagt de tjenestespesifikke vilkårene som er beskrevet i https://gsuite.google.com/intl/no/terms/service-terms/.

G Suite-tjenester:

Kjernetjenester for G Suite («kjernetjenester» eller «kjernetjenestene»)

 • «Gmail» er en nettbasert e-posttjeneste der en organisasjon kan kjøre e-postsystemet sitt ved hjelp av Googles systemer. Med denne tjenesten kan brukerne gå til innboksene sine fra nettlesere som støttes. De kan lese, skrive, svare på og videresende e-post, søke i e-posten og organisere den ved hjelp av etiketter. Søppelpost og virus kan filtreres bort, og administratorer kan lage regler for behandling av e-poster med bestemte typer innhold og filvedlegg eller ruting av e-poster til andre e-posttjenere. Reglene kan opprettes basert på grupper eller kunder (alle domener).
 • «Google+» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan dele linker, videoer, bilder, samlinger og annet innhold med hverandre internt på et G Suite-domene, samt se og respondere på innhold som andre deler med dem på det samme domenet. Brukerne kan også opprette og bli med i grupper for å prate om felles interesser med andre brukere på domenet. Hvis Google+ brukes til å dele innhold eller kommunisere med personer utenfor brukerens G Suite-domene, blir ikke Google+ tatt med i kjernetjenestene når det gjelder denne typen bruk.*
 • «Google Kalender» er en nettbasert tjeneste der du kan administrere personlige kalendere samt kalendere for bedrifter, organisasjoner og arbeidsgrupper. Sluttbrukerne får et grensesnitt der de kan vise kalenderne, avtale møter med andre sluttbrukere, se tilgjengelighetsinformasjon for andre sluttbrukere og reservere rom og ressurser.
 • «Google Cloud Search» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan benytte seg av søke- og assistentfunksjoner for innholdet i kjernetjenestene i G Suite. Med Google Cloud Search får brukerne dessuten nyttig og praktisk informasjon samt anbefalinger.
 • «Google-kontakter» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan importere, lagre og se på kontaktinformasjon. De kan også opprette personlige kontaktgrupper som kan brukes til å sende e-post til flere personer på én gang.
 • «Google Dokumenter», «Google Regneark», «Google Presentasjoner» og «Google Skjemaer» er nettbaserte tjenester der brukerne kan opprette, endre, dele, samarbeide om, tegne, eksportere og bygge inn innhold i dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer.
 • Med «Google Disk» får du nettbaserte verktøy som gir brukerne mulighet til å lagre, overføre og dele filer og se videoer.
 • «Google Grupper for bedrifter» er en nettbasert tjeneste der brukere og nettstedseiere kan opprette og administrere samarbeidsgrupper. Brukerne i en gruppe kan ha diskusjoner via e-post og dele dokumenter, kalendere, nettsteder og mapper med hverandre. De har også mulighet til å se og søke i arkiverte gruppediskusjoner. Google Grupper for bedrifter er ikke tilgjengelig for kunder som har G Suite (gratisutgaven).
 • «Google Hangouts», «Hangouts Chat», «Hangouts Meet» og «Google Talk» er nettbaserte tjenester der brukerne kan kommunisere med hverandre i sanntid. Med Google Hangouts kan brukerne ha én-til-én-samtaler og gruppesamtaler via chat og tale samt enklere videomøter. Hangouts Chat er en avansert plattform for chatting og gruppesamarbeid med mulighet for integrering av innhold fra utvalgte tredjepartstjenester. Med Hangouts Meet kan brukerne ha videomøter med stor kapasitet i høy kvalitet. G Suite Enterprise-kunder kan aktivere innspilling av møter samt deltakelse via telefonoppringing for Hangouts Meet (operatørkostnader kan påløpe). Bruk av innspilling i Hangouts Meet er begrenset til 80 timers oppbevaring per bruker i gjennomsnitt, fordelt på alle brukere som er tilknyttet domenet og har G Suite Enterprise-lisenser. Administratoren for et G Suite-domene kan velge hvilke tjenester som skal aktiveres for domenet, bortsett fra Google Talk, som kun tilbys i henhold til separate avtaler. Anrop i Google Hangouts og Hangouts Meet leveres av Google Dialer Inc. Nødanrop støttes ikke.
 • «Google Jamboard» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, redigere, dele, samarbeide, tegne, eksportere samt bygge inn innhold i dokumenter.
 • «Google Keep» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, endre, dele og samarbeide om notater, lister og illustrasjoner.
 • Med «Google Nettsteder» kan brukerne opprette nettsteder på G Suite Basic-domenet for å publisere innhold internt i en bedrift eller eksternt. Brukerne kan opprette nettsteder ved hjelp av et nettbasert verktøy. Deretter kan de dele nettstedene med grupper av andre brukere, eller publisere dem for hele bedriften eller for resten av verden (hvis administratoren tillater dette). Eieren av nettstedet kan velge hvem som skal kunne endre nettstedet, og hvem som skal kunne se på det.
 • «Google Huskeliste» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette, redigere og administrere gjøremålene sine.
 • «Google Arkiv» er en nettbasert tjeneste med søke- og eksportfunksjoner for Google Disk og Gmail. For Gmail kan kundene bruke Google Arkiv til å søke på hele domenet, arkivere data og lage regler for oppbevaring og disponering basert på innhold. Ved hjelp av eDiscovery-funksjoner kan de opprette saker og ta vare på de relevante dataene for bruk ved eventuell pålagt dataoppbevaring (legal hold). Kundene må fortsette å bruke/kjøpe Google Arkiv for at arkiverte data skal beholdes. Hvis Gmail er slått på for en brukerkonto, er det mulig å søke i, eksportere, oppbevare og lagre brukerens loggede Google Talk-samtaler og Google Hangouts-chatlogger.
 • Med de administrative funksjonene kan G Suite-administratorer opprette og administrere brukere og enheter på domenet samt administrere innstillinger for Google-tjenestene.
 • Med søke- og analysefunksjonene er det mulig å utføre søk og gjenfinning i alle tjenestene ved å søke etter innhold i alle produktene samlet og automatisk kategorisere innhold for bruk i aktive tjenester.

Andre tjenester for G Suite («andre tjenester») (andre tjenester er ikke reviderte tjenester)

 • «Google Cloud Print» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan skrive ut til en skriver som er tilkoblet via nettskyen.

G Suite-utgaver:

G Suite Basic (tidligere utgaver: Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (gratisutgaven) / Google Apps Standard Edition)

 • «G Suite Basic» er en utgave av G Suite som omfatter G Suite-tjenestene – unntatt Google Arkiv (som kan aktiveres mot et tillegg i prisen) og Google Cloud Search.

G Suite Business (tidligere utgaver: Google Apps for Work Unlimited)

 • «G Suite Business» er en utgave av G Suite som omfatter alle G Suite-tjenestene. Kunder som har fem eller flere brukere, får ubegrenset Google Disk-lagring. Kunder som har fire eller færre brukere, får 1 TB Google Disk-lagring for hver bruker.

G Suite Business (med teamadministratorer) (tidligere utgaver: Google Apps for Work Unlimited (med teamadministratorer))

 • «G Suite (med teamadministratorer)» er en utgave av G Suite som tilbys i henhold til avtalen om G Suite med teamadministratorer (tidligere versjon: «Avtale om Google Apps for Work (med teamadministratorer)»), som består av Google Disk, Google Hangouts, Google-kontakter og Google+. Andre kjernetjenester i G Suite er ikke tilgjengelige for kontoer med teamadministratorer. Kunder som har fem eller flere brukere, får ubegrenset Google Disk-lagring. Kunder som har fire eller færre brukere, får 1 TB Google Disk-lagring for hver bruker.

G Suite Enterprise

 • «G Suite Enterprise» er en utgave av G Suite som omfatter alle G Suite-tjenestene. G Suite Enterprise omfatter også funksjonalitet for forebygging av datatap for Gmail og Google Disk, samt forbedrede sikkerhets- og kontrollfunksjoner for administratorer. Med G Suite Enterprise er det også mulig å få ekstra Gmail-integrering med andre Google-produkter, enkelte arkiveringsverktøy fra tredjeparter og OAuth-programmer fra tredjeparter. Kunder som har fem eller flere brukere, får ubegrenset Google Disk-lagring. Kunder som har fire eller færre brukere, får 1 TB Google Disk-lagring for hver bruker.

G Suite for utdanning (tidligere utgave: Google Apps for Education)

 • «G Suite for utdanning» er en gratisutgave av G Suite som omfatter G Suite-tjenestene – unntatt Google+ og Google Cloud Search. Kunder som har fem eller flere brukere, får ubegrenset Google Disk-lagring. Kunder som har fire eller færre brukere, får 1 TB Google Disk-lagring for hver bruker. Denne utgaven omfatter også Classroom og Chrome-synkronisering som kjernetjenester i G Suite.
  • «Classroom» er en nettbasert tjeneste der brukerne kan opprette og bli med i klasser og på kurs. Med Classroom kan elevene se oppgaver, sende inn lekser og motta karakterer fra lærerne.
  • «Chrome-synkronisering» er en funksjon der brukerne kan synkronisere bokmerker, logger, passord og andre innstillinger for alle enheter der de er logget på Chrome.
 • «G Suite Enterprise for Education» er en betalt utgave av G Suite som omfatter tjenestene i G Suite for utdanning-utgaven og tilleggsfunksjoner som avanserte kontroller, utvidede analyseverktøy samt kommunikasjonsverktøy for større bedrifter.

Arkivert G Suite-bruker

 • «Arkivert G Suite Business-bruker» er en utgave av G Suite som består av begrensede G Suite-tjenester, og som organisasjoner kan bruke til å ta vare på kundedata ved å opprettholde brukerkontoer for tidligere eller inaktive brukere. Utgaven omfatter Google Arkiv. Kundene får 1 TB lagringsplass i Google Disk for hver Arkivert G Suite Business-brukerkonto.
 • «Arkivert G Suite Enterprise-bruker» er en utgave av G Suite som består av tjenestene i «Arkivert G Suite Business-bruker», men som i tillegg omfatter ytterligere FDT-funksjonalitet for Google Disk.

Tilleggstjenester (Tilleggstjenester er ikke G Suite-tjenester):

 • «Administrering i Google Play» (Managed Google Play) er en plattform som leveres av Google, og som kunden kan bruke til å administrere Android-enheter som leveres eller identifiseres av kunden og benyttes av kundens brukere. Kunden kan bruke administrering i Google Play til å levere apper til disse enhetene via den administrerte Play-butikken. Bruk av administrering i Google Play (Managed Google Play) er underlagt vilkårene på www.android.com/enterprise/terms.