Umowa G Suite (online)

Na stronie Dodatkowych warunków znajdują się informacje dotyczące usług udostępnionych razem z nową infrastrukturą kont.

Niniejsza Umowa G Suite (online) („Umowa”) zostaje zawarta między firmą Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”) a podmiotem, który wyraża zgodę na niniejsze warunki („Klient”). Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej lub (w stosownych przypadkach) z datą kontrasygnowania Umowy („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu pracodawcy lub innego podmiotu niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) w imieniu strony, którą reprezentuje, wyraża zgodę na postanowienia tej Umowy. W przypadku braku pełnomocnictwa do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu nie należy klikać przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej ani (w stosownych przypadkach) podpisywać niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich zgodnie z treścią właściwego Formularza zamówienia.

Wersja: 11 września 2018 r.