Zasady dopuszczalnego użytkowania G Suite

Korzystanie z Usług podlega niniejszym zasadom dopuszczalnego użytkowania („ZDU”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją opisaną w obowiązującej umowie („Umowa”) zawartej między klientem, sprzedawcą lub innym autoryzowanym użytkownikiem („Użytkownik”) a firmą Google.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług do następujących celów ani nie zezwalać podmiotom trzecim lub jego Użytkownikom końcowym na korzystanie z Usług do tych celów:

Korzystając z G Suite dla Szkół i Uczelni, Użytkownik zobowiązuje się do używania Usług oraz wszelkich Usług dodatkowych udostępnianych Użytkownikom końcowym tylko do celów edukacyjnych w sposób zatwierdzony przez szkołę. Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z Usług dodatkowych szkoła musi uzyskać zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych usługach.

Niezastosowanie się Użytkownika do postanowień ZDU może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia usług (bądź jednym i drugim) zgodnie z Umową.