Podsumowanie usług

O ile nie zaznaczono inaczej, poniższe usługi są objęte warunkami Umowy G Suite lub innej umowy, zgodnie z którą Google je świadczy. Niektóre poniższe usługi lub wersje mogą być objęte Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi, które znajdziesz na https://gsuite.google.com/terms/service-terms/.

Usługi G Suite:

Podstawowe usługi G Suite („Usługi podstawowe”)

 • Cloud Identity Management” to usługa opisana na stronie https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
 • Gmail” to internetowa usługa poczty e-mail, która umożliwia organizacjom stosowanie rozwiązań Google do obsługi elektronicznych systemów pocztowych. Usługa ta pozwala na uzyskiwanie dostępu do skrzynki odbiorczej Użytkownika w obsługiwanej przeglądarce internetowej, czytanie poczty, tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie i przekazywanie ich dalej, a także przeszukiwanie wiadomości oraz zarządzanie nimi za pomocą etykiet. Zapewnia filtrowanie pod kątem spamu i wirusów oraz umożliwia administratorom tworzenie reguł obsługi wiadomości zawierających określone treści i załączone pliki lub kierowanie wiadomości do innych serwerów poczty. Reguły można konfigurować według grup lub Klientów (dla wszystkich domen).
 • Google+” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom udostępnianie linków, filmów, zdjęć, kolekcji i innych treści innym Użytkownikom z tej samej domeny G Suite, a także wyświetlanie treści udostępnionych przez innych Użytkowników z tej samej domeny oraz interakcję z tymi treściami. Użytkownicy mogą też tworzyć społeczności i dołączać do nich, by prowadzić rozmowy z innymi Użytkownikami w tej samej domenie, którzy mają podobne zainteresowania. Jeśli usługa Google+ jest używana do interakcji lub udostępniania treści osobom spoza domeny G Suite Użytkownika, nie wchodzi ona w skład pakietu Usług podstawowych w zakresie takiego użycia*.
 • Kalendarz Google” to usługa internetowa służąca do zarządzania kalendarzami osobistymi, firmowymi i kalendarzami zespołu. Oferuje ona Użytkownikom interfejs umożliwiający przeglądanie kalendarzy, planowanie spotkań z innymi Użytkownikami, sprawdzanie informacji o dostępności innych Użytkowników oraz planowanie użycia pomieszczeń i zasobów.
 • Google Cloud Search” to usługa internetowa, która umożliwia i ułatwia Użytkownikom przeszukiwanie treści dostępnych w niektórych Usługach podstawowych G Suite. Google Cloud Search udostępnia również Użytkownikom przydatne informacje i sugestie.
 • Kontakty Google” to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom na importowanie, przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych, a także tworzenie osobistych grup kontaktów, dzięki którym można wysyłać wiadomości e-mail do wielu osób naraz.
 • Dokumenty Google”, „Arkusze Google”, „Prezentacje Google”, „Formularze Google” to usługi internetowe, które umożliwiają Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie i eksportowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i formularzy oraz dodawanie do nich treści.
 • Dysk Google” udostępnia internetowe narzędzia, które umożliwiają Użytkownikom przechowywanie, przesyłanie i udostępnianie plików oraz wyświetlanie filmów.
 • Grupy dyskusyjne Google dla Firm” to usługa internetowa, która pozwala Użytkownikom i właścicielom stron internetowych na tworzenie grup współpracujących ze sobą osób i zarządzanie tymi grupami. Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje przez pocztę e-mail i udostępniać dokumenty, kalendarze, strony oraz foldery innym członkom grupy. Ponadto mogą wyświetlać i przeszukiwać archiwum dyskusji w grupach. Grupy dyskusyjne Google dla Firm to usługa niedostępna dla Klientów korzystających z bezpłatnej wersji G Suite.
 • Google Hangouts”, „Google Chat” i „Google Meet” to usługi internetowe umożliwiające komunikację w czasie rzeczywistym między Użytkownikami. Za pomocą Google Hangouts można prowadzić rozmowy głosowe i wideo we dwójkę lub w małej grupie, a także rozmowy tekstowe na czacie. Google Chat to zaawansowana platforma czatu i współpracy grupowej umożliwiająca integrację treści z wybranymi usługami innych firm. Dzięki Google Meet można organizować spotkania wideo z dużą liczbą uczestników. Klienci korzystający z G Suite Enterprise mogą włączyć nagrywanie spotkań i funkcję umożliwiającą dołączanie do spotkań w Google Meet przez telefon (może to wiązać się z naliczaniem opłat przez operatora). Każdy użytkownik z licencją na G Suite Enterprise może nagrać i zapisać w Google Meet 80 godzin spotkań, ale ten limit jest stosowany do łącznego uśrednionego czasu nagrań zapisanych przez wszystkich użytkowników w domenie. Administratorzy domeny G Suite mogą wybrać, które usługi są w niej włączone. Rozmowy telefoniczne przez Google Hangouts są obsługiwane przez firmę Google Dialer Inc. Rozmowy telefoniczne przez Google Meet są obsługiwane przez firmy wymienione pod tym adresem URL: https://gsuite.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Połączenia alarmowe nie są obsługiwane w Google Hangouts ani w Google Meet.
 • Google Jamboard” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie, wspólne opracowywanie, rysowanie, eksportowanie oraz zamieszczanie treści w dokumencie.
 • Google Keep” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie, edytowanie, udostępnianie i wspólne opracowywanie notatek, list i rysunków.
 • Witryny Google” umożliwiają Użytkownikom tworzenie stron internetowych w domenie G Suite Basic i publikowanie ich w swojej firmie oraz poza nią. Użytkownicy mogą tworzyć witryny za pomocą narzędzia internetowego, a następnie udostępniać je grupie innych Użytkowników, całej firmie albo wszystkim użytkownikom internetu (jeśli zezwoli na to administrator). Właściciel witryny decyduje, kto może ją edytować, a kto wyświetlać.
 • Lista zadań Google” to usługa internetowa umożliwiająca Użytkownikom tworzenie i edytowanie zadań oraz zarządzanie nimi.
 • Google Vault” to usługa internetowa, która poszerza możliwości usług Dysk Google i Gmail o wyszukiwanie i eksportowanie danych. W przypadku usługi Gmail Google Vault zapewnia Klientom możliwość wyszukiwania w całej domenie, archiwizowania danych, tworzenia reguł przechowywania i dyspozycji na podstawie treści oraz korzystania z funkcji pozyskiwania danych elektronicznych, która umożliwia tworzenie spraw i przechowywanie związanych z nimi danych na potrzeby postępowań sądowych. Warunkiem przechowywania zarchiwizowanych danych jest zakup usługi Google Vault i ciągłość jej używania. Jeśli Gmail jest aktywny na koncie użytkownika, zapisywana historia czatu Google Hangouts może być przeszukiwana, eksportowana, przechowywana i chroniona.
 • Google Voice” to usługa telefonii IP zarządzana przez administratora. Umożliwia Klientom przypisywanie Użytkownikom numerów telefonów do wykorzystywania w ich organizacji. Użytkownicy mogą nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu przypisanych im numerów. Mają także dostęp do dodatkowych funkcji, które są używane razem z połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi (w tym wybieranie numerów alarmowych przez Użytkowników korzystających z połączeń dwukierunkowych). Usługa Google Voice jest dostarczana przez podmioty stowarzyszone Google zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z usługi Google Voice. Korzystanie z usługi Google Voice jest dodatkowo płatne.
 • Funkcje wyszukiwania i analizy umożliwiają zaawansowane wyszukiwanie i pobieranie danych we wszystkich usługach, a także automatycznie kategoryzują treści, by użytkownicy mogli z nich korzystać w aktywnych usługach. * Uwaga: usługa Google Voice nie została jeszcze zweryfikowana pod kątem zgodności ze standardami ISO 27017 i ISO 27018, ale nastąpi to podczas kolejnego audytu.

Inne usługi G Suite („Inne usługi”)

 • Google Cloud Print” to usługa internetowa, która umożliwia Użytkownikom drukowanie na drukarce połączonej z chmurą. Google Cloud Print nie jest usługą podlegającą kontroli.

Wersje G Suite:

G Suite Basic (wcześniej: Google Apps for Work, Google Apps dla Firm, Aplikacje Google w wersji profesjonalnej, Google Apps dla Instytucji Rządowych, Google Apps (wersja bezpłatna), standardowa wersja Google Apps)

 • G Suite Basic” to wersja G Suite obejmująca usługi dostępne w G Suite z wyjątkiem usług Google Vault, Google Voice i Google Cloud Search (dostępnych za dodatkową opłatą).

G Suite Business (wcześniej: Google Apps for Work Unlimited)

 • G Suite Business” to wersja G Suite obejmująca wszystkie usługi dostępne w G Suite (z wyjątkiem usługi Google Voice) i ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google dla Organizacji Non-Profit albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca współdzielonego między dane z Dysku Google, Zdjęć Google i Gmaila dla każdego Użytkownika.

G Suite Business (dla zespołu) (wcześniej: Google Apps for Work Unlimited (dla zespołu))

 • G Suite (dla zespołu)” to wersja G Suite oferowana w ramach Umowy na korzystanie z G Suite (dla zespołu) (wcześniej: Umowa na korzystanie z usługi Google Apps for Work (dla zespołu)). Obejmuje ona usługi Dysk Google, Google Hangouts, Kontakty Google i Google+. Inne Usługi podstawowe G Suite są niedostępne na kontach zarządzanych na poziomie zespołu. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci z maksymalnie 4 kontami Użytkowników otrzymują 1 TB miejsca na Dysku Google dla każdego Użytkownika.

G Suite Enterprise

 • G Suite Enterprise” to wersja G Suite obejmująca wszystkie usługi dostępne w G Suite z wyjątkiem usługi Google Voice. Zawiera też ona funkcję zapobiegania utracie danych w usługach Gmail i Dysk Google, ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług, dodatkowe możliwości i ułatwienia wyszukiwania treści w zewnętrznych źródłach danych oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli dostępne dla administratorów. G Suite Enterprise umożliwia dodatkową integrację usługi Gmail z innymi usługami Google, niektórymi narzędziami innych firm służącymi do archiwizacji oraz aplikacjami OAuth innych firm. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy otrzymali rabat w programie Google dla Organizacji Non-Profit albo mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca współdzielonego między dane z Dysku Google, Zdjęć Google i Gmaila dla każdego Użytkownika.

G Suite dla Szkół i Uczelni (wcześniej: Google Apps dla Szkół i Uczelni)

 • G Suite dla Szkół i Uczelni” to bezpłatna wersja G Suite obejmująca usługi dostępne w G Suite z wyjątkiem usług Google+, Google Voice i Google Cloud Search. Klienci z co najmniej 5 kontami Użytkowników otrzymują też nieograniczoną ilość miejsca w usłudze Dysk Google. Klienci, którzy mają maksymalnie 4 konta Użytkowników, otrzymują 1 TB miejsca współdzielonego między dane z Dysku Google, Zdjęć Google i Gmaila dla każdego Użytkownika. Usługi podstawowe w tej wersji G Suite obejmują też usługę Classroom i Synchronizację Chrome.
  • Classroom” to usługa internetowa, dzięki której Użytkownicy mogą tworzyć grupy powiązane z konkretnymi zajęciami i w nich uczestniczyć. Za pomocą Classroom uczniowie mogą wyświetlać projekty, przesyłać zadania domowe oraz otrzymywać oceny od nauczycieli.
  • Synchronizacja Chrome” to funkcja umożliwiająca Użytkownikom synchronizowanie zakładek, historii, haseł i innych ustawień na wszystkich urządzeniach, na których są zalogowani w Chrome.
 • G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni” to płatna wersja G Suite obejmująca usługi dostępne w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz dodatkowe funkcje, takie jak ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług, ustawienia zaawansowane, ulepszone narzędzia do analizy i wyszukiwania oraz rozwiązania klasy biznesowej do komunikacji.

Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite

 • Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Business” to wersja G Suite obejmująca ograniczone usługi dostępne w G Suite, które umożliwiają organizacji zarządzanie kontami byłych i nieaktywnych Użytkowników na potrzeby przechowywania danych Klientów, oraz obejmująca usługę Google Vault. Klienci otrzymują 1 TB miejsca współdzielonego między dane z Dysku Google, Zdjęć Google i Gmaila (w stosownych przypadkach) dla każdego Użytkownika.
 • Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Enterprise” to wersja G Suite obejmująca usługi dostępne w wersji Zarchiwizowane konto użytkownika G Suite Business oraz dodatkową funkcję zapobiegania utracie danych w usłudze Dysk Google.

G Suite Essentials (wcześniej Dysk Google Enterprise)

 • G Suite Essentials” to wersja G Suite obejmująca Dysk Google oraz następujące funkcje używane razem z usługami Dysk Google i Google Meet: (a) Cloud Identity Management; (b) Kontakty Google; (c) Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google i Formularze Google; (d) Grupy dyskusyjne Google dla Firm; (e) Google Keep oraz (f) Witryny Google (więcej informacji można znaleźć na stronie https://gsuite.google.com/essentials). Klientów obowiązuje limit łącznego miejsca na Dysku Google używanego przez ich Użytkowników (więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/a?p=gse_billing).

G Suite Enterprise Essentials

 • G Suite Enterprise Essentials” to wersja G Suite obejmująca (a) usługi zawarte w wersji „G Suite Essentials”, (b) zaawansowane funkcje Google Meet, (c) Google Vault, (d) funkcję zapobiegania utracie danych, (e) ustawienia zasad dotyczących regionów danych, które mają zastosowanie do podstawowych danych Klienta z określonych Usług oraz (f) wybrane narzędzia i funkcje dla administratorów: zaawansowane funkcje zabezpieczeń i kontroli oraz funkcję zarządzania urządzeniami mobilnymi (więcej informacji można znaleźć na stronie https://gsuite.google.com/essentials). Klienci mają zwiększony limit łącznego miejsca na Dysku Google używanego przez ich Użytkowników (więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/a?p=gse_billing).

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” to wersja G Suite obejmująca Google Cloud Search i następujące usługi używane razem z Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Kontakty Google oraz (c) Grupy dyskusyjne Google dla Firm. Cloud Search Platform umożliwia i ułatwia przeszukiwanie treści dostępnych w zewnętrznych źródłach danych.

Google Voice

 • Voice Starter” to wersja usługi Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji G Suite i która jest przeznaczona dla co najwyżej 10 Użytkowników z jednego kraju.
 • Voice Standard” to wersja usługi Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji G Suite i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z jednego kraju. Voice Standard zapewnia także zgodność z telefonami stacjonarnymi i udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki.
 • Voice Premier” to wersja usługi Google Voice, którą za dodatkową opłatą można dodać do dowolnej wersji G Suite i która jest przeznaczona dla dowolnej liczby Użytkowników z wielu krajów. Voice Premier zapewnia także zgodność z telefonami stacjonarnymi oraz udostępnia funkcje wielopoziomowej automatycznej sekretarki i zaawansowaną funkcję raportowania.

Usługi dodatkowe (nie są one objęte Umową G Suite i nie należą do Usług G Suite)

 • Zarządzany Sklep Google Play” to obsługiwana przez Google platforma dla Klientów umożliwiająca zarządzanie urządzeniami z Androidem, które Klienci zidentyfikują lub przekażą Użytkownikom. Za pomocą Zarządzanego Sklepu Google Play Klient może administrować aplikacjami na takich urządzeniach. Korzystanie z Zarządzanego Sklepu Google Play podlega zasadom opisanym na stronie www.android.com/enterprise/terms.