Vanliga frågor när du funderar på att använda G Suite

Redan G Suite-kund? Fortsätt till vår supportsida.

Säkerhet

 • Hur skyddar Google min information och förhindrar obehörig åtkomst till min data?

  G Suite har hela tiden utvecklats med åtgärder för att förhindra unika hot för molnsystem. Googles standarder för prestanda och tillförlitlighet gäller företag, skolor och myndigheter världen över.

  Tekniken, skalan och smidigheten hos vår infrastruktur ger våra kunder unika förmåner. Våra datacenter är byggda med specialdesignade servrar och kör vårt eget operativsystem för säkerhet och prestanda. Eftersom Google kontrollerar hela maskinvarustacken kan vi snabbt bemöta hot som kan uppstå.

  Google har dedikerad säkerhetspersonal, inklusive några av världens främsta experter inom datorsäkerhet, som jobbar med att skydda din data. Precis som alla andra team på Google jobbar det här teamet ständigt med att hitta nya funktioner och göra framtiden säkrare, inte bara för Googles miljarder användare utan även för företagsorganisationer.

  Google har lång erfarenhet när det gäller att skydda användardata. Vi skyddar data både från intrång av utomstående och hot inifrån. Dessutom begränsar vi och övervakar noga all intern åtkomst till användardata. Det lilla antalet anställda som har åtkomst omfattas av stränga autentiseringsåtgärder, detaljerad registrering och aktivitetsgenomsökning så att vi kan identifiera otillåten åtkomst via logganalys.

  Det är den unika kombinationen av personer, teknik och flexibilitet som ser till att dina uppgifter är skyddade hos Google. Mer information finns i säkerhetsdokumentationen för G Suite.

 • Uppfyller G Suite mina efterlevnadskrav?

  Google utformade G Suite med mycket stränga sekretess- och säkerhetsstandarder, baserat på bästa praxis i branschen. Det hjälper våra kunder att uppfylla efterlevnadskraven. Google erbjuder starka avtal angående äganderätt till data, dataanvändning, säkerhet, insyn och ansvar.

  Google genomgår regelbundet flera granskningar som utförs av oberoende tredje parter. Dessa oberoende granskare undersöker kontrollerna som förekommer i våra datacenter, i infrastrukturen och verksamheten. Här är några exempel på dessa granskningar och standarder:

  SOC1™, (SSAE-16/ISAE-3402), SOC2™, SOC3™, ISO27001, ISO 27018:2014 and FedRAMP.

  Learn more about our certifications at Security and Trust.

  Många tjänster i G Suite följer även villkoren i HIPAA (U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act).

  G Suite for Education kan användas i enlighet med lagar och förordningar som gäller för skolor.

 • Följer G Suite villkoren i HIPAA?

  G Suite stödjer kunders efterlevnad av HIPAA (U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act), som reglerar skydd, användning och utlämning av skyddade hälsouppgifter (Protected Health Information, PHI). Kunder som omfattas av HIPAA och vill använda G Suite för bearbetning eller lagring av PHI kan undertecka ett tillägg för affärspartner med Google. Läs mer om efterlevnad av HIPAA med G Suite.

 • Hur svarar Google på myndigheters begäranden om data?

  Respekt för din integritet och datasäkerhet är helt grundläggande när Google tar fram data som svar på juridiska begäranden. När vi får en sådan begäran granskar vårt team begäran för att se till att den uppfyller de juridiska kraven och Googles policyer. I allmänhet måste begäran ske skriftligen, vara undertecknad av en behörig tjänsteman på myndigheten i fråga samt utfärdad enligt gällande lag för att vi ska kunna ta fram några uppgifter. Om vi anser att en begäran är för allmängiltig försöker vi avgränsa den. Mer information finns i Googles insynsrapport.

 • Krypterar Google min data?

  Grundläggande kunddata som överförs eller skapas i G Suite-tjänster krypteras i vila, enligt beskrivningen i artikeln i hjälpcentret.

  Krypteringen sker när den skrivs till en disk, utan att kunden behöver vidta någon åtgärd. Google krypterar data med särskilda krypteringsnycklar, även om den tillhör samma kund. Data krypteras med 128-bitars eller starkare AES (Advanced Encryption Standard).

  Google krypterar även grundläggande G Suite-data när den överförs, oavsett om överföringen sker via internet mellan kunden och Google eller inom Google från ett datacenter till ett annat. Vi krypterar data mellan Google och våra kunder med HTTPS med Forward Secrecy.

 • Måste jag använda verktyg från tredje part för att skydda min data hos Google?

  Google erbjuder de säkerhetsfunktioner som krävs för de flesta kunder direkt i G Suite. Med utgåvorna G Suite Business och Enterprise erbjuds ytterligare säkerhetsfunktioner, till exempel storskalig hantering av avancerad granskning i Drive och säkerhetsnycklar. I alla prenumerationer har G Suite-administratörer kontroll över systemkonfiguration och appar från en översikt via vår administratörskonsol – oavsett storleken på organisationen.

  Administratörer kan få tillgång till avancerade verktyg direkt, inklusive autentiseringsfunktioner som 2-stegsverifiering och enkel inloggning eller policyer för e-postsäkerhet som tillämpning av säker transport (TLS), IRM och DLP som kan konfigureras med några få klick.

  För kunder med större säkerhetsbehov än de funktioner som ingår i G Suite, har vi skapat en marknadsplats som utökar våra möjligheter.

 • Min organisation regleras av EU:s dataskyddsdirektiv. Kan jag använda G Suite?

  Ja. Google har en bred kundbas i Europa. Google tillhandahåller funktioner och avtalsbundna åtaganden för kunder som är särskilt framtagna för att de ska uppfylla kraven i EU:s dataskyddsdirektiv och rekommendationerna som tagits fram av artikel 29-gruppen. Google Apps erbjuder standardkontraktsklausuler från EU och ett tillägg för databearbetning. Dessutom bedöms G Suite vara lämpligt för användning med den brittiska regeringens säkerhetsprinciper ”OFFICIAL (inklusive OFFICIAL- SENSITIVE)”.

Tillbaka till början

Kontakta säljavdelningen om du har fler frågor.

Kontakta supporten om du redan är G Suite-kund.