Avtal för G Suite for Education (online)

Det här avtalet för G Suite for Education (”Avtalet”) ingås av och mellan Google Inc. (”Google”) och kunden som identifieras i Beställningsdokumentet (”Kunden”). Avtalet gäller från och med det datum då Kunden klickar på knappen "Jag godkänner" nedan, eller (i förekommande fall) från det datum då Avtalet undertecknas av båda parter (”Datum för ikraftträdande”). Om du godkänner villkoren å Kundens vägnar framhåller och garanterar du att: (i) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller tillämplig enhet till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda kunden till dessa villkor ska du inte klicka på knappen "Jag godkänner" nedan (eller underteckna detta avtal, om detta är aktuellt). Avtalet rör Kundens tillgång till och användning av Tjänsterna. Det gäller från Datumet för ikraftträdande.