Policy för tillåten användning av G Suite

Användningen av tjänsterna regleras av denna policy om tillåten användning (”PTA”).

Om inget annat definieras här har termer med versaler den innebörd som anges i tillämpligt avtal (”avtal”) mellan kund, återförsäljare eller annan auktoriserad användare (”du”) och Google.

Du förbinder dig att inte, och att inte tillåta tredje part eller dina slutanvändare, att använda tjänsterna:

Om du använder G Suite for Education, samtycker du till att använda tjänster eller ytterligare tjänster som görs tillgängliga för slutanvändare i utbildningsändamål, enligt skolans godkännande. Skolan måste erhålla förälders medgivande för insamling och användning av personliga uppgifter i de ytterligare tjänster som de ger slutanvändarna åtkomst till innan de tillåter slutanvändare under 18 att använda dessa tjänster.

Din underlåtenhet att följa PTA kan leda till avstängning eller uppsägning, eller båda delarna, av tjänsterna enligt avtalet.