G Suite – sammanfattning av tjänster

G Suite-tjänster kan omfattas av tjänstspecifika villkor som finns på https://gsuite.google.com/intl/sv/terms/service-terms/.

G Suite-tjänster:

Bastjänster för G Suite (”Bastjänster”)

 • "Gmail" är en webbaserad e-posttjänst som gör det möjligt för företag att köra sina e-postsystem med hjälp av Googles system. Gmail ger möjlighet att få åtkomst till slutanvändarens Inkorg från webbläsare som stöds, att läsa e-post, skriva, svara på och vidarebefordra e-post, söka bland e-postmeddelanden och hantera e-posten via etiketter. Gmail erbjuder även filtrering mot skräppost och virus och gör det möjligt för administratörer att skapa regler för hantering av meddelanden med specifikt innehåll samt bilagor och även vidarebefordra meddelanden till andra e-postservrar. Regler kan skapas för grupper eller kunder (alla domäner).
 • Google+ är en webbaserad tjänst där slutanvändare kan dela länkar, videor, bilder, samlingar och annat innehåll med andra inom samma G Suite-domän. De kan också visa och interagera med innehåll som andra inom samma domän delar med dem. Slutanvändare kan även skapa och gå med i grupper och ha konversationer med andra som delar deras intressen inom samma domän. Om Google+ används för att dela innehåll eller interagera med andra utanför slutanvändarnas G Suite-domän omfattas sådan användning av Google+ inte i bastjänsterna.*
 • "Google Kalender" är en webbaserad tjänst för hantering av personliga kalendrar, företags- och teamkalendrar. Det tillhandahåller ett gränssnitt för slutanvändarna där de kan se sina kalendrar, schemalägga möten med andra slutanvändare, se information om tillgänglighet för andra slutanvändare och boka rum och resurser.
 • "Google Cloud Search" är en webbaserad tjänst som tillhandahåller sök- och assistansalternativ för Google Drive och Gmail. Google Cloud Search ger även slutanvändarna praktisk och användbar information och rekommendationer.
 • "Google Kontakter" är en webbaserad tjänst som gör att slutanvändarna kan importera, lagra och visa kontaktuppgifter samt skapa personliga grupper av kontakter som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till många personer samtidigt.
 • Google Dokument,Google Kalkylark,Google Presentationer och Google Formulär är webbaserade tjänster i vilka slutanvändarna kan skapa, redigera, dela, samarbeta med, rita, exportera och bädda in innehåll i dokument, kalkylark, presentationer och formulär.
 • Google Drive innehåller webbaserade verktyg som gör att slutanvändarna kan lagra, överföra och dela filer och titta på videoklipp.
 • Google Groups for Business är en webbaserad tjänst med vilken slutanvändare och webbplatsägare kan skapa och hantera samarbetsgrupper. Slutanvändare kan ha e-postdiskussioner och dela dokument, kalendrar, webbplatser och mappar med medlemmarna i gruppen. De kan också visa och söka i arkiven med gruppdiskussioner. Google Groups for Business är inte tillgängligt för kunder med G Suite (kostnadsfri).
 • ”Google Hangouts”, ”Hangouts Chat”," ”Hangouts Meet” och ”Google Talk” är webbaserade tjänster som möjliggör realtidskommunikation mellan Slutanvändare. Google Hangouts möjliggör enskilda konversationer och gruppkonversationer via meddelanden och röst samt även videomöten med lägre prestandakrav. Hangouts Chat tillhandahåller en utökad plattform för chattmeddelanden och gruppsamarbeten som möjliggör innehållsintegrationer med utvalda externa tjänster. Hangouts Meet har utökade möjligheter till stora videomöten. G Suite Enterprise-kunder kan aktivera deltagande via telefon för Hangouts Meet (operatörsavgifter kan tillkomma). Användningen av Hangouts Meet-inspelningar är begränsad till 80 timmar per användare i genomsnitt för alla domänanvändare med G Suite Enterprise-licenser. Domänadministratörer för G Suite kan välja vilka tjänster som har aktiverats för domänen, förutom Google Talk som enbart erbjuds med separat avtal. Samtal i Google Hangouts och Hangouts Meet tillhandahålls av Google Dialer Inc.; nödsamtal stöds inte.
 • Google Jamboard” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare kan skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i ett dokument.
 • "Google Keep" är en webbaserad tjänst som gör att slutanvändarna kan skapa, redigera, dela och samarbeta i anteckningar, listor och teckningar.
 • Med Google Sites kan slutanvändare skapa webbplatser som ska publiceras internt inom företaget eller externt. En slutanvändare kan skapa en webbplats via ett webbaserat verktyg och sedan dela webbplatsen med en grupp av andra slutanvändare. Det går också att publicera webbplatsen för hela företaget eller hela världen (om administratören tillåter det). Webbplatsens ägare kan välja vilka som ska kunna redigera respektive visa webbplatsen.
 • Google Tasks” är en webbaserad tjänst som gör att slutanvändarna kan skapa, redigera och hantera sina uppgifter.
 • Google Arkiv är en webbaserad tjänst som tillhandahåller sök- och exporteringsalternativ för Google Drive och Gmail. För Gmail ger Google Arkiv kunderna möjlighet att söka på hela domänen, arkivera data och skapa lagrings- och fördelningsregler baserat på innehållet. Kunderna kan dessutom använda eDiscovery-funktioner som gör att de kan skapa ärenden och lagra uppgifter inför en eventuell rättstvist. Kunderna måste fortsätta använda/köpa Google Arkiv för Google om de vill behålla arkiverade data. Om Gmail är aktiverat för ett användarkonto är användarens offentliga Google Talk-konversationer och Google Hangouts-chatthistorik sökbar, möjlig att exportera och lagra.
 • Med administrativa funktioner kan G Suite-administratörer skapa och hantera användare och enheter på domänen och hantera inställningar för Googles tjänster.
 • Sökningar och smarta funktioner möjliggör förbättrad sökning och hämtning i alla tjänster, gör att det går att söka i innehåll mellan produkter samt möjliggör automatisk kategorisering av innehåll för användning i aktiva tjänster.

Andra tjänster för G Suite (”Andra tjänster”) (Andra tjänster är inte Granskade tjänster)

 • Google Cloud Print” är en webbaserad tjänst som tillåter Slutanvändare att skriva ut på en molnansluten skrivare.

G Suite-utgåvor

G Suite Basic (tidigare utgåvor: Google Apps for Work/Google Apps for Business/Google Apps Premierutgåva, Google Apps for Government, Google Apps (kostnadsfri)/Google Apps Standardutgåva)

 • G Suite Basic” är en utgåva av G Suite som består av G Suite-tjänsterna, förutom Google Arkiv, som är tillgängligt mot en ytterligare kostnad och Google Cloud Search.

G Suite Business (tidigare utgåvor: Google Apps for Work Unlimited)

 • G Suite Business” är en utgåva av G Suite som består av alla G Suite-tjänster. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje slutanvändare.

G Suite Business (teamhanterad) (tidigare utgåvor: Google Apps for Work Unlimited (teamhanterad))

 • G Suite (teamhanterad) är en utgåva av G Suite som erbjuds som en del av avtalet för teamhanterade G Suite (tidigare version: avtal för Google Apps for Work (Teamhanterat)) som består av Google Drive, Google Hangouts, Google Kontakter och Google+. Inga andra av G Suites bastjänster är tillgängliga för teamhanterade konton. Kunder som har fem eller fler slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje slutanvändare.

G Suite Enterprise

 • G Suite Enterprise” är en utgåva av G Suite som består av alla G Suite-tjänster. G Suite Enterprise inkluderar även funktioner för förhindrande av dataförlust för Gmail och Google Drive samt förbättrade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer. G Suite Enterprise möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-applikationer. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje Slutanvändare.

G Suite for Education (tidigare utgåva: Google Apps for Education)

 • G Suite for Education” är en kostnadsfri utgåva av G Suite som består av G Suite-tjänsterna, exklusive Google+ och Google Cloud Search. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje Slutanvändare. Den här utgåvan inkluderar även Classroom och Chrome Sync som bastjänster i G Suite.
  • Classroom” är en webbaserad tjänst som gör att slutanvändarna kan skapa och delta i Classroom-grupper. Med hjälp av Classroom kan eleverna visa uppgifter, skicka in hemuppgifter och ta emot betyg från lärare.
  • Chrome Sync” är en funktion som gör att slutanvändarna kan synkronisera bokmärken, historik, lösenord och andra inställningar på alla enheter när de är inloggade på Chrome.
 • G Suite Enterprise for Education” är en avgiftsbelagd utgåva av G Suite for Education som består av bastjänsterna i G Suite och omfattar avancerade kontroller, förbättrade verktyg för analys och sökning och kommunikation i företagsklass.

Arkiverad G Suite-användare

 • Arkiverad G Suite Business-användare” är en utgåva av G Suite som består av begränsade G Suite-tjänster så att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares Slutanvändarkonton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunder får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje Arkiverat Slutanvändarkonto.
 • ”Arkiverad G Suite Enterprise-användare” är en utgåva av G Suite som består av tjänster från utgåvan Arkiverad G Suite Business-användare och ytterligare DLP-funktioner för Google Drive.

Tilläggstjänster (Tilläggstjänster är inte G Suite-tjänster:

 • Google Hanterad Play” är en plattform som Google tillhandahåller Kunden för hantering av Android-enheter som tillhandahålls eller identifieras av Kunden och som används av dess Slutanvändare. Kunden kan använda Google Hanterad Play för att administrera appar på sådana enheter från hanterad Play Butik. Användning av Google Hanterad Play omfattas av villkoren på www.android.com/enterprise/terms.