ข้อมูลสรุปบริการของ G Suite

บริการของ G Suite อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของบริการ ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ https://gsuite.google.com/intl/th/terms/service-terms/

บริการของ G Suite

บริการหลักสำหรับ G Suite ("บริการหลัก")

บริการอื่นๆ สำหรับ G Suite (“บริการอื่นๆ”) (บริการอื่นๆ ไม่ใช่บริการที่ได้รับการตรวจสอบ)

G Suite รุ่นต่างๆ

G Suite Basic (รุ่นเดิมคือ Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (ฟรี) / Google Apps Standard Edition)

G Suite Business (รุ่นก่อนหน้านี้: Google Apps for Work Unlimited)

G Suite Business (Team Managed) (รุ่นก่อนหน้านี้: Google Apps for Work Unlimited (ทีมจัดการ))

G Suite Enterprise

G Suite for Education รุ่นต่างๆ (รุ่นก่อนหน้านี้: Google Apps for Education)

G Suite สำหรับผู้ใช้เก่า

บริการเสริม (บริการเสริมไม่ใช่บริการของ G Suite)