Ek Ürün Şartları

Google; Müşteri'nin G Suite Sözleşmesi, Cloud Identity Sözleşmesi veya İşe Alma Sözleşmesi'nde (uygun olduğu durumlarda "Sözleşme") "Ek Ürünler" veya "Ek Hizmetler" olarak atıfta bulunulan bir veya birden çok Google ürün ve/veya hizmetini kullanıma sunabilir. Bu Ek Ürün Şartları'nda, söz konusu ürün ve/veya hizmetler topluca "Ek Ürünler" olarak anılacaktır.

Müşteri veya herhangi bir Son Kullanıcı, Ek Ürünlerden herhangi birini kullandığında, ilgili Sözleşmeye dahil edilecek bu Ek Ürün Şartları'nı kabul etmiş olur. Müşteri veya herhangi bir Son Kullanıcı, bu tür Ek Ürünlerden herhangi birini kullandığında, aşağıda açıklandığı gibi, söz konusu ürünler için geçerli olan ayrı hizmet şartlarını da ("Hizmet Şartları") kabul etmiş olur. Konuyu netleştirmek gerekirse, her bir Hizmet Şartları belgesi ayrı bir sözleşme meydana getirir ve bu şartlar, yürürlükteki Sözleşmeye tabi veya dahil olmaz.

Müşteri, Ek Hizmetlerden herhangi birini etkinleştirmek istemezse veya siz Müşteri adına hareket ediyorsanız ancak Müşteri'yi bu ek şartlardan sorumlu tutmak için gerekli yetkiye sahip değilseniz, lütfen bu Hizmetler tarafından sunulan işlevleri kullanarak Ek Hizmetleri devre dışı bırakın.

 1. Tanımlar. Bu Ek Ürün Şartlarında baş harfi büyük olarak yazılmış tüm terimler, burada aksi yönde bir tanım veya beyan olmadığı sürece, ilgili Sözleşmede kendilerine atfedilen anlamı taşır.
 2. Uygulanabilir Hizmet Şartları. Ek Ürünler, Ek Ürün Şartları ve uygulanabilir tüm Hizmet Şartlarına tabi olacaktır ve Müşteri, Son Kullanıcılarının söz konusu Hizmet Şartlarına uygun hareket etmesinden sorumludur. Ek Ürünler ve geçerli tüm Hizmet Şartları http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=tr&answer=181865 adresinde (veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de) mevcut olup, bu şartlar, Google tarafından zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir.
 3. Kullanılabilirlik. Ek Ürünler her ülkede kullanılamayabilir.
 4. Teknik Destek. Müşterinin veya Son Kullanıcıların Ek Ürünleri kullanmasıyla alakalı olarak Son Kullanıcılardan gelen soruları yanıtlamak Müşterinin sorumluluğudur. Google, Ek Ürünler için, yalnızca ilgili Hizmet Şartlarında açıklandığı ölçüde teknik destek hizmeti sağlar ve aksi yönde yazılı onayı olmadığı sürece Ek Ürünler için başka teknik destek sağlamaz.
 5. Yasalara Uygunluk. Müşteri, Ek Ürünleri Son Kullanıcılarına, gizlilik ve verilerin korunmasıyla ilgili yasalar, 1974 yılında yürürlüğe giren Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (FERPA), Çocukların İnternette Korunması Yasası (CIPA) ve 1998 yılında yürürlüğe giren Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun şekilde sağlayacağını kabul eder.
 6. Müşterinin Son Kullanıcı Verilerine Erişimi. Müşteri, Ek Ürünler bağlamında, Son Kullanıcılar tarafından sağlanan ve Son Kullanıcılarla alakalı verilere erişebilir, bunları izleyebilir, silebilir, düzeltebilir, dışa aktarabilir, kullanabilir veya ifşa edebilir ve ayrıca Ek Ürünler için Son Kullanıcı Hesaplarını devre dışı bırakabilir. Müşteri, sahip olduğu bu tür yetkiler ölçüsünde, Son Kullanıcılara alakalı bilgileri verecek ve gizlilik ve verilerin korunmasıyla ilgili yasalar kapsamında Son Kullanıcıların ilgili tüm haklarını kullanmalarını kolaylaştıracaktır. Ek Ürünlerden herhangi biriyle ilişkili olarak, kişisel verilerinin Müşteri tarafından işlenmesiyle alakalı Son Kullanıcıdan herhangi bir istek alması durumunda Google, Son Kullanıcıya, isteğini Müşteriye göndermesi yönünde tavsiyede bulunacak ve bu isteğe yanıt verilmesi Müşterinin sorumluluğunda olacaktır.
 7. Son Kullanıcı Onayı. Bölüm 8'de (Ebeveyn Onayı) açıklanan Son Kullanıcılarla alakalı olan durumlar hariç, Müşteri, Son Kullanıcıya herhangi bir Ek Ürüne erişme veya ürünü kullanma izni vermeden önce, söz konusu Ek Ürünlerle ilişkili olarak kişisel bilgilerinin toplanması ve kullanımı konusunda Son Kullanıcılardan onay alacak ve bu onayları saklayacaktır.
 8. Ebeveyn Onayı. Müşteri, 16 yaşın (veya ilgili Avrupa Birliği üye ülkesi tarafından belirtilen minimum yaşın) altındaki, Avrupa Ekonomik Alanı'nda ikamet eden veya 18 yaşın altındaki diğer Son Kullanıcılara Ek Ürünlere erişme ve bunları kullanma izni vermeden önce, söz konusu Ek Ürünlerle ilişkili olarak kişisel verilerin toplanması ve kullanılması için ebeveyn onayı alacaktır.
 9. Google Pay. Son Kullanıcı tarafından açılan bir Google Pay hesabı Son Kullanıcının kişisel hesabıdır ve geniş düzenleme gereksinimlerine ve yasaklarına tabidir. Müşteri, Son Kullanıcılarından birinin Google Pay hesabının erişimini askıya alabilir ancak Son Kullanıcının Google Pay hesabını kullanamaz ve Google Pay hesabındaki bilgilerde değişiklik yapamaz. Müşteri, Son Kullanıcının Google Pay hesabındaki bilgilere yalnızca Google Pay gizlilik politikasına ve Müşterinin gizlilik politikasına uygun olarak erişebilir.
 10. Ücretli Hizmetler İçin Geri Ödeme Alma. Müşteri, Müşterinin veya Son Kullanıcının ücret ödediği bir Ek Ürünü devre dışı bırakırsa, Google, Müşteriye ve/veya Son Kullanıcıya, kullanılmayan ücretli hizmetler için yapılan ödemelerin geri ödemesini yapmak zorunda değildir. Müşteri Google'ı, Son Kullanıcıların ücretli hizmetlerle ilgili geri ödeme taleplerinden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar, kayıp, gider ve masraflar için (uzlaşma masrafları ve makul hukuki ücretler dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul eder.
 11. Hükümlerin Birbirinden Ayrılabilirliği. Bu Ek Ürün Şartları'nın herhangi bir bölümünün uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, Ek Ürün Şartları'nın geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.
 12. Değişiklikler. Google zaman zaman bu Ek Ürün Şartları'nda değişiklikler yapabilir.
 13. İhtilafa Yol Açan Maddelerin Yorumlanması. Ek Ürün Şartları ile yürürlükteki Sözleşmenin geri kalanı arasında bir ihtilaf ya da uyuşmazlık görülmesi durumunda, Sözleşme geçerli olacaktır. Ek Ürün Şartları ile yürürlükteki Hizmet Şartları arasında bir ihtilaf ya da uyuşmazlık görülmesi durumunda, Hizmet Şartları geçerli olacaktır.