Ek Hizmetler için Ek Kullanım Şartları

Bu şartları kabul eden Müşteri ("Müşteri"), Hizmetler (G Suite Sözleşmesi kapsamında belirtildiği gibi) için Google Inc., Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. veya Google Australia Pty Ltd ("Google" olarak anılabilir) ile bir G Suite sözleşmesi ("G Suite Sözleşmesi") imzalamaktadır veya daha önce böyle bir sözleşme yapmıştır. Google, denetim masası aracılığıyla, zaman zaman Hizmetler dışında daha fazla Google uygulamasını ("Ek Hizmetler") müşterinin alanı için kullanılabilir hale getirebilir. Müşteri, bu Ek Hizmetler'i kullandığında aşağıdaki ek şartları ("Ek Şartlar") kabul eder. Müşteri Ek Hizmetler'in herhangi birini etkinleştirmek istemezse veya siz Müşteri adına hareket ediyorsanız ancak Müşteri'yi bu ek şartlardan sorumlu tutmak için gerekli yetkiye sahip değilseniz, lütfen bu Ek Hizmetler'i denetim masasından devre dışı bırakın. Aşağıda geçen ancak tanımlanmayan büyük harfle yazılmış şartlar, G Suite Sözleşmesi'nde bunlara atfedilen anlamı taşır.

 1. G Suite Sözleşmesine Tabi Olmayanlar. Ek Hizmetler G Suite Sözleşmesi'ne tabi değildir, ancak yalnızca geçerli hizmete özgü Google hizmet şartlarına tabidir. Ek Hizmetler, ilgili hizmet şartlarıyla birlikte http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=tr&answer=181865 adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de belirtilmiştir.
 2. Kullanım Kabul Etme Sayılır. Son Kullanıcı tarafından herhangi bir Ek Hizmet'in kullanılması müşterinin ilgili Ek Hizmet için Google hizmet şartlarını kabul ettiği anlamına gelir.
 3. Ek Hizmetleri Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma. Müşteri, istediği zaman Ek Hizmetler'i kontrol panelinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
 4. Gelecekteki Hizmetler. Google, Bölüm 1'deki URL'de şu anda kullanıma sunulmamış ve Google'ın henüz hizmet şartlarına sahip olmadığı diğer Ek Hizmetler sunabilir. Gelecekte bu Ek Hizmetler kullanılabilir duruma geldiğinde, hizmetler bu Ek Şartlar altında Müşteri'ye sunulur.
 5. Kullanılabilirlik. Ek Hizmetler tüm ülkelerde mevcut olmayabilir.
 6. Teknik Destek. Google, Ek Hizmetler için teknik destek hizmetleri sağlamaz. Müşteri, Son Kullanıcı'dan gelebilecek, Müşteri'nin veya Son Kullanıcılar'ın Ek Hizmetler'i kullanımına ilişkin soruları ve şikayetleri yanıtlamakla sorumludur. Google, Ek Hizmetler için yalnızca, http://www.google.com/support/ (veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL) üzerinden erişilebilen, ürüne özel Yardım Merkezi aracılığıyla teknik destek hizmeti sağlar.
 7. Üçüncü Taraf İstekleri. Her Ek Hizmet'in geçerli şartlarında aksi belirtilmediği sürece Müşteri, Ek Hizmetler için geçerli olan Üçüncü Taraf İstekleri'ni yanıtlamakla sorumludur. Google Müşteri'ye bu tür Üçüncü Taraf İstekleri ile ilgili yardım sağlamaz.
 8. Yasalara Uygunluk. Müşteri, Son Kullanıcıları'nın her Ek Hizmet için geçerli Google hizmet şartlarına uymasını sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Ek Hizmetleri Son Kullanıcılarına, 1974 yılında yürürlüğe giren Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (FERPA), Çocukların İnternette Korunması Yasası (CIPA) ve 1998 yılında yürürlüğe giren Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun şekilde sağlayacağını kabul eder.
 9. Gizlilik. Müşteri Bu Ek Hizmetler için Son Kullanıcı tarafından sağlanan verilere erişme, bunları izleme, kullanma veya ifşa etme yetkisine ya da bu Ek Hizmetler'e ilişkin Son Kullanıcı Hesabı'nı devre dışı bırakma yetkisine sahip olabilir. Müşteri, Son Kullanıcıları Müşteri'nin bu yetkilere sahip olup olmadığı konusunda bilgilendirecektir.
 10. Ebeveyn İzni. Müşterinin, Ek Hizmetleri 18 yaş altındaki Son Kullanıcılara kullandırabilmesi için, Son Kullanıcılar tarafından erişilecek bu hizmetlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik ebeveyn izni alması gereklidir.
 11. Google Checkout. Son Kullanıcı tarafından açılan bir Google Checkout hesabı Son Kullanıcı'nın kişisel hesabıdır ve geniş düzenleme gereksinimlerine ve yasaklarına tabidir. Müşteri, Son Kullanıcıları'ndan birinin Google Checkout hesabının erişimini askıya alabilir ancak Son Kullanıcı'nın Checkout hesabını kullanamaz ve Checkout hesabındaki bilgilerde değişiklik yapamaz. Müşteri, Son Kullanıcı'nın Checkout hesabındaki bilgilere yalnızca Checkout gizlilik politikasına ve Müşterinin gizlilik politikasına uygun olarak erişebilir.
 12. Ücretli Hizmetler için Geri Ödeme. Müşteri, Müşteri'nin veya Son Kullanıcı'nın ücret ödediği bir Ek Hizmeti devre dışı bırakırsa Google, Müşteri'ye veya herhangi bir Son Kullanıcı'ya kullanılmayan ücretli hizmet için geri ödeme yapmak zorunda değildir. Müşteri, Google'ı bir Son Kullanıcı'nın ücretli hizmetlere ilişkin geri ödeme talebinden kaynaklanan şikayetlerinden doğan tüm yükümlülüklere, zararlara, kayıplara, giderlere ve ücretlere karşı müdafaa edecek, bunları tazmin edecek ve bunlardan sorumlu tutmayacaktır.
 13. Google Veri İşleyicidir. Geçerli olduğu durumlarda, taraflar Müşteri'nin alan adındaki Ek Hizmetler kapsamında bulunan Son Kullanıcı kişisel verileri için Google'ın verileri işleyen, Müşteri'nin ise verileri denetleyen taraf olduğunu kabul eder.
 14. Veri Konumu. Google sunduğu Ek Hizmetler'in bir parçası olarak, Ek Hizmetler aracılığıyla sağlanan verileri ABD'de veya Google'ın ya da aracılarının tesislerinin bulunduğu herhangi başka bir ülkede saklayabilir veya işleyebilir.
 15. Bölünebilirlik. Bu Ek Şartlar'ın hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Ek Şartlar tam olarak yürürlükte kalır.
 16. Değişiklikler. Google zaman zaman bu Ek Şartlar'da değişiklikler yapabilir.