Eğitim için G Suite (Online) Sözleşmesi

Bu Eğitim için G Suite Sözleşmesi ("Sözleşme"), Google Inc. ("Google") ve Sipariş Dokümanı'nda tanımlanan müşteri ("Müşteri") arasında yapılır. Bu Sözleşme, Müşterinin aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığı veya uygulanabilir olduğunda, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ("Geçerlilik Tarihi"). Sözleşme'yi Müşteri'yi temsilen kabul ediyorsanız: (i) bu şartların ve koşulların işvereniniz veya ilgili tüzel kişi açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) bu Sözleşme'yi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) temsil ettiğiniz tüzel kişilik adına bu Sözleşme'yi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. Müşteri'yi bu sözleşmeye tabi kılmak için yetkili değilseniz lütfen aşağıdaki "Kabul ediyorum" düğmesini tıklamayın (veya uygunsa, bu Sözleşme'yi imzalamayın). Bu Sözleşme, Müşterinin Hizmetlere erişimini ve onları kullanımını düzenler ve Geçerlilik Tarihinde yürürlüğe girer.