G Suite Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

G Suite HDS. Geçerli G Suite Sözleşmesi'nin (veya G Suite kullanımının tabi olduğu sözleşmenin önceki sürümlerinin) ("Sözleşme") Süresi boyunca, G Suite Kapsamındaki Hizmetler web arayüzü, herhangi bir takvim ayının en az %99,9'unda çalışır halde ve Müşteriler tarafından kullanılabilir durumda olacaktır ("G Suite HDS"). Müşteri, G Suite HDS kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirdiği halde bu sözleşmenin gereklilikleri Google tarafından yerine getirilmediyse, Müşteri aşağıda açıklanan Hizmet Kredilerini alma hakkına sahip olacaktır. Bu G Suite HDS'de, Google'ın G Suite HDS'ye uymaması durumunda Müşteri'nin talep edebileceği tek ve ayrıcalıklı telafi açıklanmıştır.

Tanımlar. G Suite HDS içerisinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır.

Hizmet Kredisini Müşteri Talep Etmelidir. Yukarıda açıklanan Hizmet Kredilerinin alınabilmesi için Hizmet Kredisi almaya hak kazanmasından itibaren otuz gün içinde Müşteri'nin Google'ı bilgilendirmesi gerekir (veya Hizmetleri bir Bayiden sipariş eden Müşteriler, Bayiyi bilgilendirmeli ve ardından Müşterinin Bayisi gerekli bilgiyi Google'a ulaştırmalıdır). Bu gereksinimin yerine getirilmemesi Müşterinin Hizmet Kredisi alma hakkını ortadan kaldıracaktır. Hizmetleri bir Bayi'den sipariş eden Müşteriler, ilgili Hizmet Kredisini Google adına Bayi'den alacaktır.

Maksimum Hizmet Kredisi. Bir takvim ayında yaşanan tüm Aksama süresini içerecek şekilde Google tarafından (ya da Hizmetlerini bir Bayi'den sipariş etmiş Müşteriler için, Google adına Bayi tarafından) Müşteri'ye verilen ve Müşteri'nin Hizmet süresinin sonuna eklenen maksimum toplam Hizmet Kredisi on beş günü geçemez (veya aylık olarak faturalandırılan müşterinin hesabına parasal kredi olarak yatırılacak tutar maksimum 15 günlük hizmet bedeli kadar olabilir). Hizmet Kredileri, Google'ın aylık faturalandırma planı kapsamında olmayan müşteriler için parasal tutarlarla değiştirilemez veya bunlara dönüştürülemez.

G Suite HDS İstisnaları. G Suite HDS, bu G Suite HDS'nin açık bir şekilde hariç tutulduğu hizmetler (ilgili hizmetlerin belgelerinde belirtildiği şekilde) ve (i) bu Sözleşme'nin "Mücbir Sebepler" bölümünde açıklanan faktörler veya (ii) Müşteri'nin donanımından veya üçüncü tarafın donanımından ya da her ikisinden kaynaklanan (temel olarak Google'ın kontrolünde olmayan) performans sorunları için geçerli değildir.