G Suite Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Hizmetlerin kullanımı işbu kabul edilebilir kullanım politikasına ("KEKP") tabidir.

Burada tanımının verilmemesi durumunda, baş harfi büyük yazılan terimler; müşteri, bayi veya diğer yetkili kullanıcı ("Siz") ile Google arasındaki ilgili sözleşmede ("Sözleşme") belirtilen anlamları taşır.

Hizmetleri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmayacağınızı ve üçüncü kişilerin veya Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:

Eğitim için G Suite'i kullanıyorsanız, Son Kullanıcıların kullanımına sunulan Hizmetleri veya Ek Hizmetleri okulunuz tarafından izin verilen şekilde ve sadece eğitim amaçlı olarak kullanmayı kabul edersiniz. Okulunuzun, Ek Hizmetleri 18 yaş altındaki Son Kullanıcılara kullandırabilmesi için, Son Kullanıcılar tarafından erişilecek bu hizmetlerde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik ebeveyn izni alması gereklidir.

KEKP'ye uymamanız durumunda Sözleşme uyarınca Hizmetlerin askıya alınması veya sonlandırılması ya da her iki durumun birden gerçekleşmesi söz konusu olabilir.