Угода про рівень обслуговування G Suite

Угода про рівень обслуговування G Suite. Протягом терміну дії відповідної Угоди для користувачів G Suite (або попередніх версій Угоди, які регулюють використання G Suite) (далі "Угода") веб-інтерфейс усіх Служб G Suite, які нею покриваються, працюватиме та буде доступним для Клієнта принаймні 99,9% часу впродовж календарного місяця (далі "Угода про рівень обслуговування G Suite"). Якщо компанія Google не дотримуватиметься умов Угоди про рівень обслуговування G Suite, а Клієнт виконуватиме всі передбачені цією Угодою зобов’язання, він матиме право на описане нижче Додаткове обслуговування. Ця Угода про рівень обслуговування G Suite визначає єдиний і виключний спосіб компенсації для Клієнта у випадку, якщо компанія Google не виконає вказані умови.

Визначення. В Угоді про рівень обслуговування G Suite використовуються наведені нижче визначення.

Клієнт повинен надіслати запит на отримання Додаткового обслуговування. Щоб отримати Додаткове обслуговування за будь-якою з описаних вище схем, Клієнт має надіслати повідомлення компанії Google (або Торговельному посереднику, щоб той зі свого боку повідомив компанію Google) протягом тридцяти днів після отримання права на Додаткове обслуговування. Якщо цю вимогу не буде дотримано, Клієнт утрачає право на Додаткове обслуговування. Якщо Клієнт замовляв Служби в Торговельного посередника, останній надає Додаткове обслуговування від імені Google.

Максимальний обсяг Додаткового обслуговування. Сукупний обсяг Додаткового обслуговування, яке надається Клієнту компанією Google (або Торговельним посередником від її імені) за всі періоди Простою протягом одного календарного місяця, не може перевищувати п’ятнадцяти днів роботи Служби, які додаються до терміну її дії для Клієнта (або кредиту в розмірі вартості 15 днів роботи Служби, що видається на рахунок, з якого Клієнт здійснює щомісячну оплату). Додаткове обслуговування не можна замінити відповідною грошовою сумою (за винятком клієнтів, які користуються щомісячним розрахунковим планом Google).

Винятки з Угоди про рівень обслуговування G Suite. Угода про рівень обслуговування G Suite не поширюється на служби, які однозначно виключають застосування цієї Угоди (як зазначено в документації таких служб), а також на збої в роботі, спричинені: а) чинниками, описаними в розділі "Форс-мажорні обставини" цієї Угоди, або б) несправностями обладнання Клієнта й (або) третьої сторони (що не контролюється безпосередньо компанією Google).