Trợ giúp và hỗ trợ
Gửi phản hồi
Collavate
Centralized Document and Workflow Management Suite for Google Drive
collavate.com
197.972 người dùng
Hoạt động với
Cài đặt
Tổng quan
QUY TRÌNH CỘNG TÁC ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO LÀM VIỆC NHÓM

Collavate là Quy trình Phê duyệt Tài liệu nhằm tăng hiệu suất công việc. 

Quy trình này bao gồm toàn bộ chu trình xử lý tài liệu từ động não (brainstorming), tạo tài liệu trên cơ sở phối hợp thời gian thực đến phê duyệt và xuất bản tài liệu hợp lý. 

Collavate được tích hợp hoàn toàn với Google Drive, cho phép các tổ chức sắp xếp hợp lý quy trình phê duyệt với quản lý tài liệu. 

Theo đề xuất của Google, được sử dụng bởi Salesforce.com, Google và hơn 10K công ty.

Miễn phí cho người dùng cá nhân. http://www.collavate.com
Please visit the Chrome Web Store if you would like to reply or rate a review for this app.
Bài đánh giá
yes
Gửi trả lời
Hủy
1-1 / 1
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính