Help & Support
Send Feedback
Form Send Email & Facebook
Form Send Email & Facebook des
Lê Viết Hợp
80 users
Works with
Install
Overview
Form Send Email & Facebook description

Ứng dụng giúp chúng ta tạo được 1 from có tính năng như sau:

Gửi tự động đến Email khách hàng.

Kết nối và đăng lên tường Facebook của ta.

Nhập dữ liệu cho GetResponse của ta.
Reviews
No comments
Additional information
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu