Help & Support
Send Feedback
Phan Utils
Bao gồm 2 tiện ích: 1- Gửi mail theo template với dữ liệu lấy từ bảng tính hiện thời 2- Tạo lịch âm dương (Lịch Việt)
Nguyễn Huy Phan
No users
Works with
Install
Overview
Bao gồm 3 tiện ích:
1- Gửi mail theo template với dữ liệu lấy từ bảng tính hiện thời
2- Tạo lịch âm dương (Lịch Việt)
3- Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản
Reviews
No comments
Additional information
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu