Nguyễn Huy Phan
•  No users
Overview
Bao gồm 2 tiện ích: 1- Gửi mail theo template với dữ liệu lấy từ bảng tính hiện thời 2- Tạo lịch âm dương (Lịch Việt)
Bao gồm 3 tiện ích:
1- Gửi mail theo template với dữ liệu lấy từ bảng tính hiện thời
2- Tạo lịch âm dương (Lịch Việt)
3- Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản
Reviews
Language:
Sort by:
No comments
Additional information
Nguyễn Huy Phan
Terms of Service
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu