App Icon
TANGAVI
•  11,360
Overview
Create posts to multiple social network such as Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, instagram from your Google Sheet.
1-click chuột trên Google sheet, tạo hàng loạt post trên các mạng xã hội. 

Từ Google Sheet, tạo post hàng loạt lên các mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitters, instagram.

Post lên mạng xã hội nào, thì link của post đó được lưu trực tiếp vào trong file Google sheet. Tạo thuận lợi cho việc theo dõi hiệu quả các post.

Ứng dụng tốt cho hoạt động SEO, đi backlink trên các mạng xã hội. 

Những thứ bạn cần chuẩn bị: 

[1] Mỗi mạng xã hội bạn muốn post lên, bạn cần phải lấy mã CLIENT ID và CLIENT SERCET của riêng bạn mà các mạng xã hội đó cấp cho riêng bạn. Lấy xong thì dán/paste các mã đó trong file Google sheet. Liên hệ Admin để xem video hướng dẫn hoặc xem trên kênh https://youtube.com/hockieumy 

[2] Viết nội dung bài viết và bấm chuột, post lên.

Using this application to bulk posts to Social network from your Google Spreadsheet file.

For each of social network you want to post to, you need to get your CLIENT ID & CLIENT SECRECT from them. Visit https://youtube.com/hockieumy for video tutorial.

Reviews
Language:
Sort by:
No comments
Additional information
TANGAVI
Support
Terms of Service
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu