Oribi AB
•  1,366,755
Overview
SpellRight is an English spellchecker for users with English as a second language.
Avancerad rättstavning speciellt utvecklad för personer med läs- och skrivsvårigheter.

--- English text below ---

SpellRight för Google Docs är ett program som rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk. SpellRight är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd på engelska. Under rättningsprocessen får du även en översättning av ordet som gör det enklare för dig att kontrollera ditt val. 

Du kan också få dina rättningsförslag översatta till ca andra 90 språk med hjälp av Google Translate inuti SpellRight-fältet, vilket gör att programmet lämpar sig väl för personer med andra modersmål.

SpellRight kommer nu även med en högkvalitativ engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer.

*****
Prova SpellRight i 30 dagar! Därefter kan du prenumerera för 149 kr/år. Om du vill installera tillägget på er domän via Google Apps Marketplace måste ni ha ett serviceavtal. Kontakta Oribi för mer info: www.oribi.se.
*****

Använd SpellRight för att rätta eller kontrollera:
 ● grava stavfel som djörni (journey) och enaf (enough)
 ● lättförväxlade ord som there/their/they’re
 ● grammatikfel som he is interested of (interested in)
 ● ihopskrivna ord som diningtable eller särskrivna ord som boy friend
 ● skiljetecken och mellanslag

Gör personliga inställningar med möjlighet att:
● lära in egna ord
● avgöra om SpellRight ska varna för vissa ord eller inte
● utgå från olika stora ordlistor
● välja mellan brittisk eller amerikansk engelska

--- In English ---

Advanced spellchecker, specially designed for people with reading and writing difficulties

SpellRight for Google Docs is a program that corrects spelling and grammar mistakes in English texts written by people who have English as their second language. SpellRight is specially designed for people with reading and writing difficulties and dyslexia, but it is well suited for anyone who needs spelling assistance and language support in English. SpellRight not only suggests changes to misspelt words but also presents a translation of each word to make it easier for you to check your choices. Translations of English words are available in Danish, Finnish, Norwegian and Swedish and 99 more via Google Translate.

SpellRight also comes with a built in dictionary with definitions, examples and word forms.

*****
Try SpellRight for free! Subscribe after 30 days. For a domain-wide installation via G Suite Marketplace you need to pay a yearly subscription. For more info, contact Oribi: www.oribisoftware.com
*****

Use SpellRight to correct or check:
● serious spelling mistakes like djöni (for journey) or enaf (for enough)
● easily confusable words like their/there/they’re or need/knead
● grammar mistakes like he is interested of (for interested in)
● misspellings of compounds like Losangeles (for Los Angeles) or birth day (for birthday)
● punctuation and spaces.

With personal settings, you can:
● make SpellRight learn new words
●  decide whether SpellRight should warn you about certain words or not
●  use wordlists of different sizes
●  choose British or American English.
Reviews
Language:
Sort by:
A User of SpellRight
April 2, 2020
love it
Is this review helpful?
Yes
No
A User of SpellRight
March 13, 2020
epic like epic games
Is this review helpful?
Yes
No
A User of SpellRight
February 6, 2020
it is so epic
Is this review helpful?
Yes
No
A user of SpellRight
February 14, 2020
how can use
Sharon Batton
February 4, 2020
spelling is always in the works
Is this review helpful?
Yes
No
A User of SpellRight
February 4, 2020
helped a lot with my spelling errors
Is this review helpful?
Yes
No
A user of SpellRight
April 2, 2020
yes me to even though am in the 6th grade and i not good with typeing
A User of SpellRight
October 10, 2019
it wont turn off
Is this review helpful?
Yes
No
A user of SpellRight
April 2, 2020
just get Grammarly!
A user of SpellRight
April 2, 2020
because you need to turn off what we call a turn off button
A user of SpellRight
November 22, 2019
just turn it off ok dude 😀😀😀😀
A user of SpellRight
November 19, 2019
sorry for your loss
A user of SpellRight
October 23, 2019
Try deleting it doofas
A User of SpellRight
February 26, 2018
NOT WORKING AT ALL
Is this review helpful?
Yes
No
A user of SpellRight
April 8, 2020
Maybe something is wrong on your end, not the apps end.
A user of SpellRight
April 2, 2020
Then don't use it DOOFAS
A user of SpellRight
March 30, 2020
How is it not working?
A user of SpellRight
March 4, 2020
yes get grammerly its so much better
A user of SpellRight
January 8, 2020
get grammerly!
A User of SpellRight
August 7, 2015
Works fine!
Is this review helpful?
Yes
No
A user of SpellRight
January 18, 2019
Mine does not work either
1-8 of 8
Additional information
Oribi AB
Terms of Service
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu