App Icon
Oribi AB
•  1,572,681
Overview
SpellRight is an English spellchecker for users with English as a second language.
Avancerad rättstavning speciellt utvecklad för personer med läs- och skrivsvårigheter.

--- English text below ---

SpellRight för Google Docs är ett program som rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk. SpellRight är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd på engelska. Under rättningsprocessen får du även en översättning av ordet som gör det enklare för dig att kontrollera ditt val. 

Du kan också få dina rättningsförslag översatta till ca andra 90 språk med hjälp av Google Translate inuti SpellRight-fältet, vilket gör att programmet lämpar sig väl för personer med andra modersmål.

SpellRight kommer nu även med en högkvalitativ engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer.

*****
Prova SpellRight i 30 dagar! Därefter kan du prenumerera för 149 kr/år. Om du vill installera tillägget på er domän via Google Apps Marketplace måste ni ha ett serviceavtal. Kontakta Oribi för mer info: www.oribi.se.
*****

Använd SpellRight för att rätta eller kontrollera:
 ● grava stavfel som djörni (journey) och enaf (enough)
 ● lättförväxlade ord som there/their/they’re
 ● grammatikfel som he is interested of (interested in)
 ● ihopskrivna ord som diningtable eller särskrivna ord som boy friend
 ● skiljetecken och mellanslag

Gör personliga inställningar med möjlighet att:
● lära in egna ord
● avgöra om SpellRight ska varna för vissa ord eller inte
● utgå från olika stora ordlistor
● välja mellan brittisk eller amerikansk engelska

--- In English ---

Advanced spellchecker, specially designed for people with reading and writing difficulties

SpellRight for Google Docs is a program that corrects spelling and grammar mistakes in English texts written by people who have English as their second language. SpellRight is specially designed for people with reading and writing difficulties and dyslexia, but it is well suited for anyone who needs spelling assistance and language support in English. SpellRight not only suggests changes to misspelt words but also presents a translation of each word to make it easier for you to check your choices. Translations of English words are available in Danish, Finnish, Norwegian and Swedish and 99 more via Google Translate.

SpellRight also comes with a built in dictionary with definitions, examples and word forms.

*****
Try SpellRight for free! Subscribe after 30 days. For a domain-wide installation via G Suite Marketplace you need to pay a yearly subscription. For more info, contact Oribi: www.oribisoftware.com
*****

Use SpellRight to correct or check:
● serious spelling mistakes like djöni (for journey) or enaf (for enough)
● easily confusable words like their/there/they’re or need/knead
● grammar mistakes like he is interested of (for interested in)
● misspellings of compounds like Losangeles (for Los Angeles) or birth day (for birthday)
● punctuation and spaces.

With personal settings, you can:
● make SpellRight learn new words
●  decide whether SpellRight should warn you about certain words or not
●  use wordlists of different sizes
●  choose British or American English.
Reviews
Language:
Sort by:
Profile Picture
James Edwards
January 22, 2021
sooooooooooooooooooooogooooooooooooood
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Pciture
James Edwards
January 22, 2021
cool
Profile Picture
Sarafat Sani
January 10, 2021
very sweet.
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Picture
TIM SHEN
November 27, 2020
Pretty good
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Picture
Samson Assefa
November 19, 2020
Samson Assefa Gebrehiwot
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Picture
JUST MEMORY
November 13, 2020
ok
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Picture
Ashtyn Dompier
October 6, 2020
It helped alot
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Picture
Madison Davis
September 11, 2020
I love these little apps that help me do things
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Pciture
Daniel Johnson
January 15, 2021
rip bro
Profile Pciture
Israel O'Brien
September 14, 2020
im sadly not able to use it because my administrator has blocked it so i guess i will never be able to know how awesome it is :***((((
Profile Picture
A User of SpellRight
May 15, 2020
I like it
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Pciture
YAHYA AHMED
August 17, 2020
i do not like
Profile Pciture
A user of SpellRight
June 17, 2020
i likes u catatar (cat avitar)
Profile Pciture
A user of SpellRight
June 9, 2020
coolvbro
Profile Picture
A User of SpellRight
April 2, 2020
love it
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Pciture
A user of SpellRight
July 7, 2020
it good
Profile Picture
A User of SpellRight
March 13, 2020
epic like epic games
Is this review helpful?
Yes
No
Profile Pciture
A user of SpellRight
June 18, 2020
LOL!
Profile Pciture
A user of SpellRight
June 5, 2020
ikr ughh
Profile Pciture
A user of SpellRight
June 5, 2020
how do you get it
Profile Pciture
A user of SpellRight
May 18, 2020
I find that funny but I bet this pack is epic like epic games
1-10 of 16
Additional information
Oribi AB
Terms of Service
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu