G Suite

Nu sätter vi igång

Nu kan elever och lärare att börja interagera på ett nytt sätt. G Suite for Education är gratis för kvalificerade institutioner.

Vi vägleder dig när du skapar ett konto för utbildningsinstitutionen.

NÄSTA