G Suite

มาเริ่มกันเลย

คุณกำลังเข้าสู่การพลิกโฉมรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและคณาจารย์ โดยสถาบันที่ได้รับสิทธิ์จะใช้ G Suite for Education ได้ฟรี

เราพร้อมแนะนำวิธีการสร้างบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา

ถัดไป