G Suite Essentials

Bắt đầu sử dụng email công việc

G Suite Essentials giúp các nhóm việc với nhau ở bất cứ đâu một cách đơn giản và an toàn

Ví dụ: name@company.com

TIẾP THEO

Bạn cần cung cấp một phương thức thanh toán trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, bạn chỉ bị tính phí khi hết thời gian dùng thử 30 ngày

Làm việc hiệu quả hơn với G Suite Essentials
  • Làm việc với nhau trên hơn 100 loại tệp, kể cả tệp Microsoft Office và PDF
  • Các ứng dụng cộng tác thuần đám mây giúp cải thiện tối đa hiệu quả làm việc theo nhóm
  • Hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp có mức độ bảo mật cao