Nettavtale for G Suite

Gå til tilleggsvilkårene for tjenester som blir tilgjengelige med den nye kontoinfrastrukturen

Denne nettavtalen for G Suite («avtalen») inngås av og mellom Google LLC, som har forretningsadressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA («Google»), og enheten som godtar disse vilkårene («kunden»). Avtalen trer i kraft den datoen du klikker på «Jeg godtar»-knappen nedenfor, eller eventuelt den datoen avtalen blir kontrasignert («ikrafttredelsesdatoen»). Hvis du godtar vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller andre juridiske personer, bekrefter og garanterer du at: (i) du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din, eller den aktuelle parten, til disse vilkårene, at (ii) du har lest og forstått denne avtalen, og at (iii) du, på vegne av parten du representerer, samtykker i denne avtalen. Hvis du ikke har juridisk fullmakt til å binde arbeidsgiveren din eller den aktuelle parten, må du avstå fra å klikke på «Jeg godtar»-knappen nedenfor (eller eventuelt avstå fra å signere denne avtalen). Denne avtalen styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene slik det er oppgitt i det relevante bestillingsskjemaet.

Versjon: 11. september 2018