Onlineavtal för G Suite

Fortsätt till ytterligare villkor för tjänster som är tillgängliga i den nya kontoinfrastrukturen

Detta onlineavtal för G Suite (”Avtalet”) har ingåtts av och mellan Google LLC, med kontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (”Google”) och rättssubjektet som godkänner villkoren i detta Avtal (”Kunden”). Detta Avtal gäller från och med det datum då du klickar på knappen ”Jag godkänner” nedan, eller (i förekommande fall) från det datum då Avtalet undertecknas (”Startdatum”). Om du godkänner villkoren för din arbetsgivares eller annat rättssubjekts räkning framhåller och garanterar du att (i) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller aktuellt rättssubjekt till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda arbetsgivaren eller aktuellt rättssubjekt till dessa villkor ska du inte klicka på knappen ”Jag godkänner” nedan (eller underteckna detta Avtal, om detta är aktuellt). Avtalet rör Kundens tillgång till och användning av Tjänsterna enligt beställning i tillämpligt Beställningsformulär.

Version: 11 september 2018