ข้อตกลงของ G Suite (ออนไลน์)

ไปที่ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับบริการที่มีให้กับโครงสร้างพื้นฐานของบัญชีใหม่

ข้อตกลง G Suite (ออนไลน์) นี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นโดยและระหว่าง Google LLC ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 (“Google”) และนิติบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้มีผล ณ วันที่คุณคลิกที่ปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่าง หรือวันที่มีการลงชื่อในข้อตกลง หากมี ("วันที่มีผล") หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของนายจ้างหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีอำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในการลงนามผูกพันผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (2) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้แล้ว และ (3) คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของบุคคลหรือฝ่ายที่คุณเป็นตัวแทน หากคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการลงนามผูกพันแทนนายจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดอย่าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่าง (หรืออย่าลงชื่อในข้อตกลงนี้ ตามแต่กรณี) ข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อการเข้าถึงและการใช้งานบริการของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2018