(Online) Overeenkomst voor G Suite

Ga naar de Aanvullende voorwaarden voor services die beschikbaar worden gesteld met de nieuwe accountinfrastructuur

Voor uw gemak staat hieronder een versie van de voorwaarden in een andere taal dan het Engels. Houd er echter rekening mee dat deze niet-Engelse taalversie van de voorwaarden u of Google niet wettelijk bindt. De Engelse versie van deze voorwaarden (die hier te vinden is: https://www.google.com/apps/intl/en/terms/premier_terms.html) is de wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Google.

*De onderstaande voorwaarden gelden voor maandelijkse facturering voor betaling achteraf. Klik hier om de voorwaarden te bekijken voor klanten die jaarlijks vooraf betalen.

Deze online overeenkomst voor G Suite (de 'Overeenkomst') is aangegaan door en tussen Google Inc., een in Delaware gevestigd bedrijf, kantoorhoudend te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS ('Google') en de partij die akkoord gaat met de hier vermelde voorwaarden (de 'Klant'). Deze Overeenkomst geldt vanaf de datum waarop u klikt op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens uw werkgever of een andere partij, belooft en garandeert u dat: (i) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de toepasselijke partij aan deze voorwaarden te binden, (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en (iii) u akkoord gaat met deze Overeenkomst namens de partij die u vertegenwoordigt. Als u niet over de benodigde rechten beschikt om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden, klikt u niet op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' (of, indien van toepassing, ondertekent u deze Overeenkomst niet). Deze Overeenkomst beschrijft de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant.

Versie: 28 maart 2012