Sekretessmeddelande för G Suite for Education

Syftet med detta Sekretessmeddelande är att G Suite for Education-användare och föräldrar lättare ska förstå vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad den används till. Meddelandet innehåller information om vår specifika sekretesspraxis för G Suite for Education och en sammanfattning av de viktigaste delarna av Googles sekretesspolicy som innehåller ytterligare exempel och förklaringar som kan vara till hjälp. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa det här meddelandet och Googles sekretesspolicy, som båda gäller för G Suite for Education-konton.

Information som vi samlar in

Ett G Suite for Education-konto är ett Google-konto som har skapats och hanteras av en skola i syfte att användas av elever och pedagoger. När ett sådant konto skapas kan skolan ge Google vissa personliga uppgifter om eleverna och pedagogerna. Vanliga exempel på detta är användarens namn, e-postadress och lösenord, men det kan också handla om en alternativ e-postadress, ett telefonnummer och adress om skolan väljer att dela den informationen. Google kan även samla in personliga uppgifter direkt från användarna av G Suite for Education-kontot, till exempel telefonnummer, profilfoto eller andra uppgifter som de lägger till i G Suite for Education-kontot.

Google samlar även in information utifrån användningen våra tjänster. Detta innefattar

Så här används informationen som vi samlar in
 1. I G Suite for Educations Tjänster
 2. G Suite for Educations Tjänster (”Tjänster”) visas i Sammanfattning av tjänster och omfattar Gmail, Kalender, Classroom, Kontakter, Drive, Dokument, Formulär, Grupper, Kalkylark, Sites, Presentationer, Talk/Hangouts, Arkiv och Chrome Sync. De här tjänsterna tillhandahålls din skola i enlighet med avtalet för Google G Suite for Education och tillägget för databehandling i tillämpliga fall. (Användare och föräldrar kan fråga skolan om de har godkänt tillägget för databearbetning.)
 3. Personliga användaruppgifter som samlas in i Tjänsterna används endast för att tillhandahålla Tjänsterna. Google visar inga annonser i Tjänsterna och använder inte personliga uppgifter som samlas in från Tjänsterna i annonseringssyfte.
 4. I Googles tjänster i allmänhet
 5. Förutom Tjänsterna kan G Suite for Education-användare ha åtkomst till andra Google-tjänster som är allmänt tillgängliga för konsumenter, till exempel Google Maps, Blogger och YouTube. Vi kallar dessa Ytterligare tjänster eftersom de inte ingår i Tjänsterna.
 6. I Googles sekretesspolicy kan du läsa om hur information används i Google-tjänster i allmänhet, vilket även gäller för G Suite for Education-användare. Information som vi samlar in från våra tjänster används till att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda Google och våra användare. Vi använder även informationen till att erbjuda anpassat innehåll, till exempel mer relevanta sökresultat. Google kan kombinera personliga uppgifter från en tjänst med uppgifter från andra tjänster från Google, inklusive personliga uppgifter.
 7. Google kan visa annonser för G Suite for Education-användare i Ytterligare tjänster. När det gäller G Suite for Education-användare i grundskolan använder inte Google några personliga uppgifter från användarna (eller annan information knuten till ett G Suite for Education-konto) för att rikta annonser, vare sig i Tjänster eller i andra tjänster som används med G Suite for Education-kontot.

Läs mer om Tjänster och Ytterligare tjänster för G Suite for Education-användare.

Information som användare delar

En skola kan ge eleverna åtkomst till tjänster från Google som Google Dokument och Sites. De innehåller funktioner där användarna kan dela information med andra eller offentligt. När användare delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer, inklusive Google. I våra tjänster tillhandahålls flera alternativ för användarna att dela och ta bort innehåll.

Information som vi delar

Information som vi samlar in kan delas utanför Google i begränsade fall. Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google förutom i följande situationer:

  1. tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet
  2. garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
  3. upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
  4. skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

  Vi kan dela uppgifter som inte är personliga offentligt och med våra partner, till exempel utgivare och anslutna webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

  Öppenhet och valmöjligheter

  Vi tillhandahåller en rad olika användarinställningar så att G suite for Education-användare kan ta meningsfulla beslut om hur information används i Googles tjänster. Användare kan hantera sin sekretess och information med hjälp av de olika inställningar som beskrivs i sekretesspolicyn, till exempel Googles aktivitetsinställningar, beroende på vilka inställningar som skolan har aktiverat. Vi tillhandahåller ytterligare information till föräldrar, elever och administratörer i sekretesscentret för G Suite for Education.

  Föräldragranskning och borttagning av information

  Föräldrar till G Suite for Education-användare i grund- och gymnasieskolor (K-12) kan komma åt sina barns personliga uppgifter eller begära att de raderas via skoladministratören. Skoladministratörerna kan ge föräldraåtkomst och radera personliga uppgifter i enlighet med våra tjänsters funktion. Om en förälder vill stoppa fortsatt insamling eller användning av barnets information kan föräldern begära att administratören använder inställningarna för tjänsten som de har åtkomst till för att begränsa barnets åtkomst till funktioner och tjänster eller radera barnets konto helt. Administratörer kan läsa mer om hur de använder tjänstinställningarna i hjälpcentret för G Suite.

  Tolkning av motstridiga villkor

  Syftet med det här meddelandet är att ge G Suite for Education-användare viktig information om vår insamling och användning av data. Meddelandet är förenligt med Googles sekretesspolicy och avtalet för G Suite for Education, som innehåller ytterligare exempel och förklaringar som kan vara användbara. I de fall där villkor skiljer sig åt, som med begränsningarna för annonsering i G Suite for Education, gäller avtalet för G Suite for Education (i gällande version) i första hand, detta Sekretssmeddelande i andra hand och Googles sekretesspolicy i tredje hand.

  Kontakta oss

  Om du har frågor om hur G Suite for Education-konton hanteras eller personliga uppgifter används av en skola kontaktar du administratören för G Suite Education-kontot. Om du har frågor om vår praxis kan du besöka sekretesscentret för G Suite for Education. Du hittar även fler frågor om sekretess och Googles produkter och tjänster i felsökningsverktyg för sekretessfrågor. G Suite for Education-administratörer kan kontakta Google om informationen i detta meddelande genom att skicka in kontaktformuläret när de är inloggade på administratörskontot.

  Google

  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Telefon: +1 650-253-0000