ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ G Suite for Education

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ G Suite for Education และผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม และสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้น ประกาศนี้ประกอบด้วยข้อมูลหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ G Suite for Education โดยเฉพาะและมีข้อมูลสรุปในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google มากที่สุด ซึ่งจะให้ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เราหวังว่าคุณจะสละเวลาเพื่ออ่านประกาศฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เนื่องจากทั้งสองรายการจะบังคับใช้บัญชี G Suite for Education โดยตรง

ข้อมูลที่เรารวบรวม

บัญชี G Suite for Education เป็นบัญชี Google ที่โรงเรียนสร้างและจัดการเพื่อให้นักเรียนและนักการศึกษาได้ใช้งาน ขณะสร้างบัญชีนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับนักเรียนและนักการศึกษากับ Google ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของผู้ใช้ แต่ก็สามารถระบุอีเมลสำรอง หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ได้กรณีที่โรงเรียนเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว และ Google อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ใช้บัญชี G Suite for Education เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รูปโปรไฟล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เพิ่มลงในบัญชี G Suite for Education

นอกจากนี้ Google จะรวบรวมข้อมูลตามการใช้งานบริการต่างๆ ด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

วิธีการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม
 1. ในบริการหลักของ G Suite for Education
 2. บริการหลักของ G Suite for Education (“บริการหลัก”) จะปรากฏในข้อมูลสรุปของบริการ ซึ่งรวมถึง Gmail, ปฏิทิน, Classroom, รายชื่อติดต่อ, ไดรฟ์, เอกสาร, ฟอร์ม, Groups, ชีต, ไซต์, สไลด์, Talk/Hangouts, ห้องนิรภัย และ Chrome Sync บริการเหล่านี้จัดไว้ให้กับโรงเรียนตามข้อตกลง G Suite for Education และการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (ถ้ามี) (ผู้ใช้และผู้ปกครองอาจสอบถามทางโรงเรียนว่ามีการยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลแล้วหรือไม่)
 3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมในบริการหลักจะใช้เพื่อให้บริการหลักเหล่านั้นเท่านั้น Google จะไม่แสดงโฆษณาในบริการหลักหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาจากบริการหลักเพื่อใช้ในการโฆษณา
 4. ในบริการของ Google โดยทั่วไป
 5. นอกจากบริการหลักแล้ว ผู้ใช้ G Suite for Education อาจมีสิทธิ์เข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Google ที่เราจัดหาให้สำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไป เช่น Google Maps, Blogger และ YouTube เราเรียกบริการเหล่านี้ว่า "บริการเพิ่มเติม" เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากบริการหลัก
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลโดยทั่วไปของบริการต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ G Suite for Education โดยสรุปแล้ว เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากบริการทั้งหมดของเราเพื่อให้บริการ รักษา ป้องกันและปรับปรุง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบริการใหม่ รวมถึงปกป้อง Google และผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น ผลการค้นหาที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการหนึ่งกับข้อมูลจากบริการอื่นๆ ของ Google ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
 7. Google อาจให้บริการโฆษณาแก่ผู้ใช้ G Suite for Education ในบริการเพิ่มเติมได้ สำหรับผู้ใช้ G Suite for Education ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) นั้น Google จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้ (หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี G Suite for Education) ในการกำหนดเป้าหมายโฆษณา ทั้งในบริการหลักหรือบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ในขณะใช้บัญชี G Suite for Education

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหลักและบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ G Suite for Education

ข้อมูลที่ผู้ใช้แชร์

โรงเรียนอาจอนุญาตให้นักเรียนเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google เช่น Google เอกสารและ Sites ซึ่งมีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลกับผู้อื่นหรือกับสาธารณะได้ เมื่อผู้ใช้แชร์ข้อมูลแบบสาธารณะ เครื่องมือค้นหาซึ่งรวมถึง Google อาจจัดทำดัชนีข้อมูลนั้น บริการของเราช่วยมีตัวเลือกหลากหลายสำหรับผู้ใช้ในการแชร์และการนำเนื้อหาออก

ข้อมูลที่เราแชร์

ในบางกรณี เราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปแชร์กับภายนอก Google เราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก Google ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
  2. บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
  3. ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
  4. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

  เราอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวกับสาธารณะและพาร์ทเนอร์ของเรา เช่น ผู้ตีพิมพ์หรือไซต์ที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อแสดงแนวโน้มการใช้บริการโดยทั่วไปของเรา

  ความโปร่งใสและทางเลือก

  เรามีการควบคุมผู้ใช้ที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ G Suite for Education เลือกได้อย่างเหมาะสมว่าจะใช้ข้อมูลในบริการต่างๆ ของ Google ในลักษณะใด ผู้ใช้สามารถใช้การควบคุมต่างๆ ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น ส่วนควบคุมกิจกรรมของ Google เพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่โรงเรียนเปิดใช้งาน เรามีข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ G Suite for Education สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ดูแลระบบ

  การตรวจสอบและการลบข้อมูลโดยผู้ปกครอง

  ผู้ปกครองของผู้ใช้ G Suite for Education ในโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานหรือร้องขอให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนลบข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถให้สิทธิ์ผู้ปกครองในการเข้าถึงและลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของบริการต่างๆ ของเราได้ หากผู้ปกครองมีความประสงค์ให้หยุดรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของบุตรหลานต่อไป ผู้ปกครองอาจยื่นคำร้องให้ผู้ดูแลระบบใช้การควบคุมบริการที่มีเพื่อจำกัดบุตรหลานในการเข้าถึงฟีเจอร์หรือบริการต่างๆ หรือลบบัญชีของบุตรหลานออกทั้งหมดได้ คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการใช้การควบคุมบริการเพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าวมีอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือของ G Suite

  การตีความข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน

  ประกาศนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมและการนำข้อมูลของผู้ใช้ G Suite for Education ไปใช้ โดยจะสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อตกลง G Suite for Education ซึ่งมีตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ในกรณีที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน เช่นเดียวกับข้อจำกัดด้านการโฆษณาใน G Suite for Education ข้อตกลง G Suite for Education (ตามที่มีการแก้ไข) จะได้รับการพิจารณาก่อน แล้วจึงตามด้วยประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

  ติดต่อเรา

  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการบัญชี G Suite for Education หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยโรงเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี G Suite for Education หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ G Suite for Education และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google โปรดดู}เครื่องมือแก้ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ดูแลระบบ G Suite for Education อาจติดต่อ Google เกี่ยวกับประกาศนี้โดยส่งแบบฟอร์มสำหรับติดต่อขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบอยู่ได้

  Google

  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

  โทรศัพท์: +1 650-253-0000