G Suite ‑palvelun erityisehdot

Isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, joita ei ole määritelty näissä Palvelun erityisehdoissa, käytetään niissä merkityksissä, jotka on määritelty G Suite ‑sopimuksessa, Google Cloudin yleisen sopimuksen G Suitea koskevassa palveluluettelossa, G Suite for Education ‑sopimuksessa tai muussa sovellettavassa G Suite ‑palvelujen käyttöä koskevassa sopimuksessa.

 1. 1. Data-alueet. Seuraavat ehdot koskevat vain G Suite ‑palveluja ja Asiakkaan dataa, joka on kuvattu näiden Palvelun erityisehtojen Kohdan 1.3 (Määritelmät) Sijoitettua dataa koskevassa määritelmässä:

  1. 1.1 Ensisijaisen datan tallennus. Jos Asiakas käyttää Palvelujen Ehtojen piiriin kuuluvaa versiota, Asiakas voi Hallintakonsolin avulla valita Data-alueen, jolle Sijoitettu data tallennetaan palvelimelle, ja Google tallentaa kyseisen Sijoitetun datan sovellettavan lain mukaisesti ("G Suiten data-alueita koskeva käytäntö").

  2. 1.2 Rajoitus. Google voi tallentaa sellaisen Asiakkaan datan, jota G Suiten data-alueita koskeva käytäntö ei koske, minne tahansa, missä Googlella tai sen Alikäsittelijöillä on tiloja, Datan käsittelyä koskevan muutoksen Kohdan 10.2 (Datansiirrot ETA:n ulkopuolelle) mukaisesti (soveltuvissa tapauksissa).

  3. 1.3 Määritelmät.
   1. "Sijoitettu data" tarkoittaa vain seuraavaa ensisijaista dataa vastaavan Palvelun Asiakkaan datassa:

    1. (a) Gmail: sähköpostiviestin aiherivi ja tekstiosa, liitteet sekä viestien lähettäjät ja vastaanottajat
    2. (b) Google Kalenteri: tapahtuman otsikko ja kuvaus, päivämäärä, aika, osallistujat, toistuminen ja tapahtumapaikat
    3. (c) Google Docs, Google Sheets ja Google Slides: tiedoston tekstirunko, upotetut kuvat ja niihin liittyvät Käyttäjän luomat kommentit
    4. (d) Google Drive: Driveen ladattu alkuperäinen tiedostojen sisältö
    5. (e) Hangouts Chat: viestit ja liitteet
    6. (f) Google Holvi: Holvin viennit.
   2. "Data-alue" tarkoittaa joko (a) Yhdysvaltoja tai (b) Eurooppaa.

   3. "Ehtojen piiriin kuuluva versio" tarkoittaa seuraavia versioita:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise for Education
    4. (d) Drive Enterprise.
 2. 2. Google Holvi. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Holvia:

  1. 2.1 Säilyttäminen. Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää arkistoitua Asiakkaan dataa Asiakkaan tai asiaankuuluvia Google Holvin käyttöoikeuksia koskevan Tilauskauden määrittämän säilytysjakson viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, ellei (a) säilytysjaksoa tai Tilauskautta uusita, (b) sovellettava lainsäädäntö tai oikeusprosessi estä Googlea poistamasta dataa tai (c) (data ole Asiakkaan asettaman säilytysvaatimuksen alainen). Jos Asiakas ei uusi Google Holvin tilausta, Google ei ole velvollinen säilyttämään mitään arkistoitua Asiakkaan dataa.

 3. 3. Drive Enterprise. Seuraavat ehdot koskevat vain Drive Enterprise ‑versiota:

  1. 3.1 Laskun laatiminen.

   1. (a) Jos Asiakas tilaa Drive Enterprise ‑version suoraan Googlelta, tällöin osana Googlen ja Asiakkaan välisiä maksu- ja laskutusvelvollisuuksia (i) Google lähettää Asiakkaalle kuukausilaskun edellisen kuukauden aikana kertyneistä Maksuista, ellei toisin mainita URL-osoitteessa, jossa Maksut osoitetaan sovellettavalle SKU:lle, ja (ii) Asiakas maksaa kaikki kertyneet Maksut, jotka perustuvat (A) Asiakkaan Aktiivisten käyttäjien määrään kuukautta kohti, (B) käytetyn tallennustilan määrään (mitataan Asiakkaan koko verkkotunnuksesta gigatavuina) kuukautta kohti ja (C) mahdollisiin sitoviin ostoihin tai vähimmäissitoumuksiin soveltuvissa tapauksissa. Google määrittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, jos tämä tieto vaikuttaa Maksuihin.
   2. (b) Jälleenmyyntiasiakkaiden Maksut. Jos Asiakas tilaa Drive Enterprise ‑version Jälleenmyyjältä, Palveluiden Maksut määritetään Asiakkaan ja Jälleenmyyjän kesken lukuun ottamatta sitä, että Google määrittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, jos tämä tieto vaikuttaa Maksuihin.
  2. 3.2 Google voi estää toiminnan, jolla yritetään kiertää Aktiivisten käyttäjien tai tallennustilan seuranta ja laskutus.

  3. 3.3 Palvelutasosopimuksen hyvitykset. Jos Asiakas tilaa Drive Enterprise ‑version suoraan Googlelta, Asiakkaalle koituvat mahdolliset erääntyneet Palvelutasosopimuksen hyvitykset annetaan rahallisina hyvityksinä (eikä Palvelun lisäpäivinä) Asiakkaan seuraavassa laskussa. Jos Asiakas tilaa Drive Enterprise ‑version Jälleenmyyjältä, Google antaa Jälleenmyyjälle Asiakkaasta koituvat mahdolliset erääntyneet Palvelutasosopimuksen hyvitykset rahallisina hyvityksinä (eikä Palvelun lisäpäivinä).

  4. 3.4 Määritelmät. "Aktiivinen käyttäjä" tarkoittaa käyttäjää, joka (a) kirjautuu käyttämään Google Drivea vähintään kerran kyseisen kuun aikana tai (b) on synkronoinut dataa Google Driveen tai Google Drivesta vähintään kerran kalenterikuukauden aikana.

 4. 4. Cloud Search. Seuraavat ehdot koskevat vain Cloud Searchia:

  1. 4.1 Kolmannen osapuolen datalähteet. Asiakkaan kolmannen osapuolen datalähteiden käyttöä Cloud Search Enterprisen yhteydessä koskevat ja säätelevät Käyttöehdot ja muut Asiakkaan ja sovellettavan kolmannen osapuolen datalähteen tarjoajan väliset sopimukset ("Kolmannen osapuolen datalähteen ehdot"). Asiakas on yksin vastuussa näiden Kolmannen osapuolen datalähteen ehtojen noudattamisesta, mukaan lukien tarvittavien oikeuksien varmistaminen, jotta Google voi käyttää kyseisiä kolmannen osapuolen datalähteitä Cloud Search Enterprisen tarjoamiseksi Asiakkaalle.

  2. 4.2 Muut määritelmät.

   1. "Kohde" tai "Dokumentti" tarkoittaa mitä tahansa digitaalista sisältöä, jolle Cloud Search voi luoda hakemiston, mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa DOCS-, XLS-, PPT- ja PDF-tiedostot, tietokannan rivi, yksilölliset URL-osoitteet tai kaikki tuetut tiedostotyypit.

   2. "Hakulauseke" tarkoittaa pyyntöä, jonka Asiakas lähettää Googlelle Cloud Searchin avulla saadakseen tietoja tai tuloksia.

   3. "Hakusovellus" tarkoittaa Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman tahon luomaa ja hallinnoimaa Cloud Search ‑konfiguraatiota tietyn liiketoimintakäyttötapauksen käyttöön ottamiseksi, esimerkiksi haku dokumenteista intranetportaalissa tai Asiakkaan tukityökalu.

 5. 5. Cloud Identity Management. Seuraavat ehdot koskevat vain Cloud Identity Managementia ja Cloud Identity Managementin yhteydessä käytettyjä Google-yhteystietoja ja Google Groups for Businessia (jatkossa "Cloud Identity ‑palvelut"):

  1. 5.1 Myöhempi säätelevä sopimus. Jos Asiakas tekee myöhemmin erillisen sopimuksen, jonka mukaan Google tai Googlen yhteistyökumppani suostuu tarjoamaan Cloud Identity ‑palveluja, kyseinen sopimus korvaa tämän Sopimuksen Cloud Identity ‑palvelujen osalta. Jos tämä sopimus irtisanotaan tai se päättyy, Google jatkaa Cloud Identity ‑palvelujen tarjoamista Cloud Identity ‑sopimuksen mukaisesti soveltuvissa tapauksissa, ellei kyseistä sopimusta irtisanota tai ellei se pääty ehtojensa mukaisesti. "Cloud Identity ‑sopimus" tarkoittaa Cloud Identity ‑palvelujen tarjoamista koskevaa sopimusta, jonka osapuolet ovat tehneet ennen tämän Sopimuksen irtisanomista tai päättymistä.