Spesifikke vilkår for G Suite-tjenestene

Ord og uttrykk som ikke er definert i disse tjenestespesifikke vilkårene, skal ha den betydningen de er gitt i G Suite-avtalen, tillegget om G Suite-tjenester til hovedtjenesteavtalen for Google Cloud, G Suite for utdanning-avtalen eller andre gjeldende avtaler som regulerer bruken av G Suite-tjenestene.

 1. 1. Dataområder. Følgende vilkår gjelder kun for G Suite-tjenestene og kundedataene som er beskrevet i definisjonen av «stedfestede data» i del 1.3 (Definisjoner) av disse tjenestespesifikke vilkårene:

  1. 1.1 Primær datalagring. Hvis kunden bruker en berørt utgave av tjenestene, kan vedkommende bruke administrasjonskonsollen til å velge et dataområde til lagring av stedfestede data i ro, og så kommer Google til å lagre slike stedfestede data i henhold til dette og i henhold til gjeldende lov («G Suite-retningslinjer for dataområder»).

  2. 1.2 Begrensning. Google kan lagre alle kundedata som ikke dekkes av G Suite-retningslinjene for dataområder, hvor som helst Google eller Googles underleverandører har fasiliteter, underlagt del 10.2 (Dataoverføring ut av EØS) av Tillegg om Databehandling (hvis det er relevant).

  3. 1.3 Definisjoner.
   1. Med «stedfestede data» menes kun følgende primærdata i kundedataene for den tilsvarende tjenesten:

    1. (a) Gmail: emnelinjer og meldingstekster i e-poster, vedlegg samt avsendere og mottakere av e-poster.
    2. (b) Google Kalender: titler og beskrivelser for aktiviteter, datoer, tider, inviterte, hyppigheter og steder.
    3. (c) Google Dokumenter, Google Regneark og Google Presentasjoner: brødtekster, innebygde bilder og tilknyttede brukergenererte kommentarer i filer.
    4. (d) Google Disk: originalt filinnhold som lastes opp til Disk.
    5. (e) Hangouts Chat: meldinger og vedlegg.
    6. (f) Google Arkiv: Arkiv-eksporter.
   2. «Dataområde» betyr enten (a) USA eller (b) Europa.

   3. «Berørt utgave» betyr følgende utgaver:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise for Education
    4. (d) Drive Enterprise.
 2. 2. Google Arkiv. Følgende vilkår gjelder kun for Google Arkiv:

  1. 2.1 Oppbevaring. Google har ingen forpliktelse til å oppbevare arkiverte kundedata etter utløpsdatoen for oppbevaringsperioden som er angitt av kunden, eller for bestillingsperioden som gjelder for de aktuelle Google Arkiv-lisensene, med mindre (a) denne oppbevaringsperioden eller bestillingsperioden blir fornyet, (b) gjeldende lovgivning eller juridiske prosesser forhindrer Google fra å slette dataene eller (c) (dataene er underlagt en pålagt dataoppbevaring som kunden har pålagt). Hvis kunden ikke fornyer kjøpet og bruken av Google Arkiv, har Google ingen forpliktelse til å oppbevare noen arkiverte kundedata.

 3. 3. Drive Enterprise. Følgende vilkår gjelder kun for Drive Enterprise-utgaven:

  1. 3.1 Fakturering.

   1. (a) Hvis kunden bestiller Drive Enterprise-utgaven direkte fra Google, gjelder følgende som del av betalings- og faktureringsforpliktelsene mellom Google og kunden: (i) Google sender kunden månedlig faktura for gebyrer som er påløpt den forrige måneden, med mindre annet er oppgitt på nettadressen der gebyrene for den aktuelle vareenheten er angitt. (ii) Kunden pådrar seg og skal betale alle gebyrer i henhold til (A) antallet aktive brukere kunden har i måneden, (B) lagringsplassen som brukes (målt i gigabyte over hele kundens domene) i måneden, og (C) eventuelle utførte kjøp eller minstekjøp, dersom det er aktuelt. Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.
   2. (b) Gebyrer for forhandlerkunder. Hvis kunden bestiller Drive Enterprise-utgaven fra en forhandler, blir gebyrene for tjenestene avgjort mellom kunden og forhandleren, bortsett fra at Googles målingsverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.
  2. 3.2 Google kan blokkere all adferd som er forsøk på å omgå sporing og fakturering for aktive brukere eller lagringsplass.

  3. 3.3 Tjenestekreditt. Hvis kunden bestiller Drive Enterprise-utgaven direkte fra Google, blir eventuell tjenestekreditt kunden har til gode, utstedt i form av penger (ikke ytterligere tjenestedager) som blir godskrevet i neste faktura kunden mottar. Hvis kunden bestiller Drive Enterprise-utgaven fra en forhandler, utsteder Google eventuell tjenestekreditt som kunden måtte ha til gode, til forhandleren i form av pengekreditt (ikke ytterligere tjenestedager).

  4. 3.4 Definisjoner. Med «aktiv bruker» menes en bruker som (a) logger på for å bruke Google Disk minst én gang i løpet av måneden, eller (b) har fått data synkronisert til/fra Google Disk minst én gang i løpet av kalendermåneden.

 4. 4. Cloud Search. Følgende vilkår gjelder kun for Cloud Search:

  1. 4.1 Datakilder fra tredjeparter. Kundens bruk av datakilder fra tredjeparter i forbindelse med Cloud Search Enterprise er underlagt og regulert av vilkårene for bruk samt andre avtaler mellom kunden og den aktuelle leverandøren av datakilden fra tredjepart («vilkår for datakilder fra tredjeparter»). Kunden har eneansvaret for å overholde disse vilkårene for datakilder fra tredjeparter, blant annet ved å sikre de nødvendige rettighetene for å tillate Google å få tilgang til eller bruke slike datakilder fra tredjeparter for å levere Cloud Search Enterprise til kunden.

  2. 4.2 Ytterligere definisjoner.

   1. Med «element» eller «dokument» menes ethvert stykke digitalt innhold som Cloud Search kan indeksere, inkludert DOCS-, XLS-, PPT- og PDF-filer, rader i databaser, unike nettadresser eller enhver filtype som støttes, hvis dette er relevant.

   2. Med «søkeord» menes en forespørsel kunden sender til Google med Cloud Search for å hente informasjon eller et sett med resultater.

   3. Med «søkeprogram» menes et oppsett for Cloud Search som er opprettet og administrert av kunden eller av en aktør kunden har autorisert, for å muliggjøre et bestemt bruksmønster for bedrifter, for eksempel søk i alle dokumentene på en intranettportal eller i kundens brukerstøtteverktøy.

 5. 5. Cloud Identity Management. Følgende vilkår gjelder kun for Cloud Identity Management samt for Google-kontakter og Google Grupper som brukes i forbindelse med Cloud Identity Management (samlet kalt «Cloud Identity-tjenester»):

  1. 5.1 Senere gjeldende avtale. Hvis kunden senere inngår en separat avtale der Google eller en av Googles samarbeidspartnere godtar å levere Cloud Identity-tjenester, erstatter denne senere avtalen den foreliggende avtalen med hensyn til Cloud Identity-tjenester. Hvis denne avtalen blir oppsagt eller utløper, fortsetter Google å levere Cloud Identity-tjenester i henhold til Cloud Identity-avtalen med mindre eller inntil den aktuelle avtalen blir oppsagt eller utløper i henhold til vilkårene. Med «Cloud Identity-avtale» menes en avtale om levering av Cloud Identity-tjenester som inngås av partene før denne avtalen blir oppsagt eller utløper.