G Suite Hizmetine Özel Terimler

Bu Hizmete Özel Terimler belgesinde tanımı bulunmayan, baş harfi büyük yazılmış terimler; G Suite Sözleşmesi, Google Cloud Ana Sözleşmesi'nde belirtilen G Suite Hizmet Programı, Eğitim için G Suite Sözleşmesi veya G Suite Hizmetleri'nin tabi olduğu yürürlükteki başka bir sözleşmede belirtilen anlamı taşır.

 1. 1. Veri Bölgeleri. Aşağıdaki terimler yalnızca bu Hizmete Özel Terimler belgesinde, Bölüm 1.3'te sağlanan "Yerleştirilen Veriler" tanımında açıklanmış G Suite Hizmetleri ve Müşteri Verileri için geçerlidir:

  1. 1.1 Birincil Verilerin Depolanması. Müşteri, Hizmetlerin Kapsama Dahil Sürümlerinden birini kullanıyorsa, Yönetici Konsolu'nu kullanarak Yerleştirilmiş Verilerin sabit olarak depolanacağı bir Veri Bölgesi seçebilir. Google, söz konusu Yerleştirilmiş Verileri, yürürlükteki yasalara ve "G Suite Veri Bölgesi Politikası"na uygun şekilde depolayacaktır.

  2. 1.2 Sınırlandırma. G Suite Veri Bölgesi Politikası kapsamında olmayan herhangi bir Müşteri Verisi, Veri İşlenmesine İlişkin Değişiklik belgesindeki Bölüm 10.2'ye (Avrupa Ekonomik Alanı'nın Dışına Veri Aktarımı) tabi olmak kaydıyla (uygulanabiliyorsa), Google veya Alt İşlemcilerinin tesislerinin bulunduğu herhangi bir konumda depolanabilir.

  3. 1.3 Tanımlar.
   1. "Yerleştirilen Veriler", yalnızca ilgili Hizmete ait Müşteri Verilerindeki aşağıdaki birincil verilerdir:

    1. (a) Gmail: e-postaların konu satırı ve gövdesi, ekler, iletilerin gönderenleri ve alıcıları.
    2. (b) Google Takvim: etkinlik başlığı ve etkinliğin açıklaması, tarihi, saati, davetlileri, sıklığı ve konumları.
    3. (c) Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar: dosya gövdesi metni, yerleştirilmiş resimler ve Son Kullanıcı tarafından oluşturulan ilişkili yorumlar.
    4. (d) Google Drive: Drive'a yüklenen orijinal dosya içeriği.
    5. (e) Hangouts Chat: mesajlar ve ekler.
    6. (f) Google Apps Kasası: Apps Kasası dışa aktarma verileri.
   2. "Veri Bölgesi" iki anlamda kullanılmaktadır: (a) Amerika Birleşik Devletleri veya (b) Avrupa.

   3. "Kapsama Dahil Sürüm", aşağıdaki sürümler anlamında kullanılmaktadır:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise for Education
    4. (d) Drive Enterprise.
 2. 2. Google Apps Kasası. Aşağıdaki terimler yalnızca Google Apps Kasası için geçerlidir:

  1. 2.1 Saklama. Müşterinin belirttiği saklama süresinin veya ilgili Google Apps Kasası lisansları için geçerli olan Sipariş Süresinin sona ermesinden sonra, şu şartlar haricinde Google'ın, arşivlenmiş herhangi bir Müşteri Verisini saklama yükümlülüğü olmayacaktır: (a) söz konusu saklama süresi veya Sipariş Süresinin yenilenmesi; (b) yürürlükteki mevzuat ya da yasal sürecin Google'ın verileri silmesine engel olması veya (c) (verilerin Müşteri Tarafından getirilen bir yasal muhafazaya tabi olması). Müşteri, Google Apps Kasası'na ilişkin satın alma ve kullanımı yenilemezse, Google'ın arşivlenmiş hiçbir Müşteri Verisini saklama zorunluluğu olmayacaktır.

 3. 3. Drive Enterprise. Aşağıdaki terimler yalnızca Drive Enterprise sürümü için geçerlidir:

  1. 3.1 Fatura Düzenleme.

   1. (a) Müşteri, Drive Enterprise sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Google ile Müşteri arasındaki ödeme ve faturalandırma yükümlülüklerinin bir parçası olarak, (i) Geçerli SKU ile ilişkili Ücretleri tanımlayan URL'de aksi belirtilmediği sürece, Google, Müşteriye önceki ay tahakkuk etmiş Ücretleri içeren aylık bir fatura gönderecektir ve (ii) Şunları temel alan tüm ücretler Müşteriye tahakkuk ettirilecek ve Müşteri tarafından ödenecektir: (A) Müşterinin aylık Etkin Kullanıcı Sayısı; (B) aylık olarak kullanılan depolama alanı miktarı (Müşteriye ait alanın tamamında gigabayt cinsinden ölçülür) ve (C) varsa, tüm taahhüt edilen satın alma işlemleri veya minimum satın alma taahhütleri. Ücretler için geçerli olduğunda, Müşterinin Hizmetleri ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır.
   2. (b) Yeniden Satış Yapılan Müşterilerle İlişkili Ücretler. Müşteri, Drive Enterprise sürümünü Bayiden sipariş ederse, Hizmetlerle ilişkili Ücretler, Müşteri ile Bayi arasında belirlenecektir, ancak Ücretler için geçerli olduğunda, Müşterinin Hizmetleri ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır.
  2. 3.2 Google, Etkin Kullanıcı sayısı veya depolama alanının izlenmesini ve faturalandırılmasını atlatmaya çalışan tüm girişimleri engelleyebilir.

  3. 3.3 HDS Kredileri. Müşteri, Drive Enterprise sürümünü doğrudan Google'dan sipariş ederse, Müşterinin hak kazanabileceği HDS Kredileri, Müşterinin bir sonraki faturasına parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) yansıtılacaktır. Müşteri, Drive Enterprise sürümünü Bayiden sipariş ederse, Google, Müşteriyle ilişkili olarak sağlanması gerekebilecek HDS kredilerini Bayiye, parasal kredi şeklinde (ek Hizmet günü olarak değil) verecektir.

  4. 3.4 Tanımlar. "Etkin Kullanıcı", (a) ay boyunca Google Drive'ı kullanmak üzere en az bir kez giriş yapan veya (b) takvim ayı boyunca Google Drive'a/Google Drive'dan en az bir kez veri senkronizasyonu gerçekleştirmiş olan Son Kullanıcı anlamındadır.

 4. 4. Cloud Search. Aşağıdaki terimler yalnızca Cloud Search için geçerlidir:

  1. 4.1 Üçüncü Taraf Veri Kaynakları. Müşteri'nin üçüncü taraf veri kaynaklarını Cloud Search Enterprise'la bağlantılı olarak kullanımı, Müşteri ile üçüncü taraf veri kaynağının ilgili sağlayıcısı arasındaki hizmet şartları ve diğer sözleşmelere ("Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartları") tabidir ve bunların kapsamındadır. Cloud Search Enterprise'ı Müşteriye sağlamak üzere ilgili üçüncü taraf veri kaynaklarına erişebilmesi veya bunları kullanabilmesi için Google'a gerekli hakları vermek de dahil, söz konusu Üçüncü Taraf Veri Kaynağı Şartlarına uyulması yalnızca Müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

  2. 4.2 Ek Tanımlar.

   1. "Öğe" veya "Doküman", Cloud Search'ün dizine ekleyebileceği herhangi bir dijital içerik parçası anlamındadır (geçerli olduğu durumlarda DOCS, XLS, PPT ve PDF dosyaları, bir veritabanı satırı, benzersiz URL'ler ya da desteklenen herhangi bir dosya türü buna dahildir).

   2. "Arama Sorgusu", bilgi veya bir dizi sonuç getirmesi için Müşterinin Cloud Search kullanarak Google'a gönderdiği bir istektir.

   3. "Arama Uygulaması", Müşteri veya Müşterinin atadığı bir kişi tarafından oluşturulup yönetilen ve iş amaçlı belirli bir kullanımı (örneğin, bir intranet portalındaki dokümanlarda ya da Müşterinin destek aracında arama yapma) olanaklı kılmayı amaçlayan bir Cloud Search yapılandırmasıdır.

 5. 5. Cloud Identity Yönetimi. Aşağıdaki terimler, Cloud Identity Yönetimi, Google Kişiler ve Google Grupları İşletme Sürümü'nde (topluca "Cloud Identity Hizmetleri") kullanıldıklarında yalnızca Cloud Identity Yönetimi için geçerlidir:

  1. 5.1 Tabi Olunan Bir Sonraki Sözleşme. Müşteri, daha sonra, Google veya bir Google Satış Ortağının Cloud Identity Hizmetleri'ni sağlamayı kabul ettiği ayrı bir sözleşme imzalarsa, Cloud Identity Hizmetleri'yle ilgili olarak, bir sonraki sözleşme bu Sözleşmenin yerini alacaktır. Bu sözleşmenin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi halinde, geçerli durumlarda, Google, Cloud Identity Sözleşmesi'ne uygun şekilde Cloud Identity Hizmetlerini sağlamaya devam edecektir (söz konusu sözleşmenin kendi şartlarına uygun şekilde feshi veya süresinin sona ermesi dışında ya da sözleşme feshedilene veya süresi sona erene kadar). "Cloud Identity Sözleşmesi", bu Sözleşmenin feshinden veya süresinin sona ermesinden önce taraflarca imzalanan, Cloud Identity Hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir sözleşme anlamındadır.